Điện Thoại

x

Điều Hòa Trane

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Điều Hòa Trane 1 Chiều 9000BTU 4MCW0509KB/4TTK0509KB Gas R410

  Điều Hòa Trane 1 Chiều 9000BTU 4MCW0509KB/4TTK0509KB Gas R410

  Điều Hòa Trane 1 Chiều 9000BTU 4MCW0509KB/4TTK0509KB Gas R410

  Mã sản phẩm: 4MCW0509KB/4TTK0509KB

  Loại điều hòa: 1 chiều - 9000btu

  Môi chất lạnh: Gas R410a

  Xuất xứ: Chính hãng

  Bảo hành: 12 tháng

  Giá

  Liên Hệ:

 2. Điều Hòa Trane 1 Chiều 12000BTU 4MCW0512KB/4TTK0512KB Gas R410

  Điều Hòa Trane 1 Chiều 12000BTU 4MCW0512KB/4TTK0512KB Gas R410

  Điều Hòa Trane 1 Chiều 12000BTU 4MCW0512KB/4TTK0512KB Gas R410

  Mã sản phẩm: 4MCW0512KB/4TTK0512KB

  Loại điều hòa: 1 chiều - 12000btu

  Môi chất lạnh: Gas R410a

  Xuất xứ: Chính hãng

  Bảo hành: 12 tháng

  Giá

  Liên Hệ:

 3. Điều Hòa Trane 1 Chiều 18000BTU 4MCW0518KB/4TTK0518KB Gas R410

  Điều Hòa Trane 1 Chiều 18000BTU 4MCW0518KB/4TTK0518KB Gas R410

  Điều Hòa Trane 1 Chiều 18000BTU 4MCW0518KB/4TTK0518KB Gas R410

  Mã sản phẩm: 4MCW0518KB/4TTK0518KB

  Loại điều hòa: 1 chiều - 18000btu

  Môi chất lạnh: Gas R410a

  Xuất xứ: Chính hãng

  Bảo hành: 12 tháng

  Giá

  Liên Hệ:

 4. Điều Hòa Trane 1 Chiều 24000BTU 4MCW0524KB/4TTK0524KB Gas R410

  Điều Hòa Trane 1 Chiều 24000BTU 4MCW0524KB/4TTK0524KB Gas R410

  Điều Hòa Trane 1 Chiều 24000BTU 4MCW0524KB/4TTK0524KB Gas R410

  Mã sản phẩm: 4MCW0524KB/4TTK0524KB

  Loại điều hòa: 1 chiều - 24000btu

  Môi chất lạnh: Gas R410a

  Xuất xứ: Chính hãng

  Bảo hành: 12 tháng

  Giá

  Liên Hệ:

Thiết lập theo hướng giảm dần