Điện Thoại

x

Điều Hoà Công Trình

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-H600/8W-A, 2 Chiều 60000Btu Gas R410a Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-H600/8W-A, 2 Chiều 60000Btu Gas R410a
  Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-H600/8W-A, 2 Chiều 60000Btu Gas R410a

  Điều hòa âm trần Sumikura

  2 chiều - 60.000BTU - 3 Pha - Ga R410

  4 hướng thổi, gió thổi rộng khắp

  Tự chuẩn đoán lỗi

  Xuất xứ: Chính hãng Malaysia

  Bảo hành: Chính hãng 24 tháng

  Giá

  39.500.000 ₫
 2. Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-H500/8W-A, 2 Chiều 50000Btu Gas R410a Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-H500/8W-A, 2 Chiều 50000Btu Gas R410a
  Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-H500/8W-A, 2 Chiều 50000Btu Gas R410a

  Điều hòa âm trần Sumikura

  2 chiều - 50.000BTU - 3 Pha - Ga R410

  4 hướng thổi, gió thổi rộng khắp

  Tự chuẩn đoán lỗi

  Xuất xứ: Chính hãng Malaysia

  Bảo hành: Chính hãng 24 tháng

  Giá

  37.950.000 ₫
 3. Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-H480/8W-A, 2 Chiều 48000Btu Gas R410a Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-H480/8W-A, 2 Chiều 48000Btu Gas R410a
  Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-H480/8W-A, 2 Chiều 48000Btu Gas R410a

  Điều hòa âm trần Sumikura

  2 chiều - 48.000BTU - 3 Pha - Ga R410

  4 hướng thổi, gió thổi rộng khắp

  Tự chuẩn đoán lỗi

  Xuất xứ: Chính hãng Malaysia

  Bảo hành: Chính hãng 24 tháng

  Giá

  36.500.000 ₫
 4. Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-H360/8W-A, 2 Chiều 36000Btu Gas R410a Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-H360/8W-A, 2 Chiều 36000Btu Gas R410a
  Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-H360/8W-A, 2 Chiều 36000Btu Gas R410a

  Điều hòa âm trần Sumikura

  2 chiều - 36.000BTU - 1 Pha - Ga R410

  4 hướng thổi, gió thổi rộng khắp

  Tự chuẩn đoán lỗi

  Xuất xứ: Chính hãng Malaysia

  Bảo hành: Chính hãng 24 tháng

  Giá

  28.950.000 ₫
 5. Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-H280/8W-A, 2 Chiều 28000Btu Gas R410a Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-H280/8W-A, 2 Chiều 28000Btu Gas R410a
  Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-H280/8W-A, 2 Chiều 28000Btu Gas R410a

  Điều hòa âm trần Sumikura

  2 chiều - 28.000BTU - 1 Pha - Ga R410

  4 hướng thổi, gió thổi rộng khắp

  Tự chuẩn đoán lỗi

  Xuất xứ: Chính hãng Malaysia

  Bảo hành: Chính hãng 24 tháng

  Giá

  24.100.000 ₫
 6. Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-H240/8W-A, 2 Chiều 24000Btu Gas R410a Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-H240/8W-A, 2 Chiều 24000Btu Gas R410a
  Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-H240/8W-A, 2 Chiều 24000Btu Gas R410a

  Điều hòa âm trần Sumikura

  2 chiều - 24.000BTU - 1 Pha - Ga R410

  4 hướng thổi, gió thổi rộng khắp

  Tự chuẩn đoán lỗi

  Xuất xứ: Chính hãng Malaysia

  Bảo hành: Chính hãng 24 tháng

  Giá

  21.950.000 ₫
 7. Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-H180/8W-A, 2 Chiều 18000Btu Gas R410a Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-H180/8W-A, 2 Chiều 18000Btu Gas R410a
  Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-H180/8W-A, 2 Chiều 18000Btu Gas R410a

  Điều hòa âm trần Sumikura

  2 chiều - 18.000BTU - 1 Pha - Ga R410

  4 hướng thổi, gió thổi rộng khắp

  Tự chuẩn đoán lỗi

  Xuất xứ: Chính hãng Malaysia

  Bảo hành: Chính hãng 24 tháng

  Giá

  18.500.000 ₫
 8. Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-600/8W-A, 1 Chiều 60000Btu Gas R410a Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-600/8W-A, 1 Chiều 60000Btu Gas R410a
  Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-600/8W-A, 1 Chiều 60000Btu Gas R410a

  Điều hòa âm trần Sumikura

  1 chiều - 60.000BTU - 3 Pha - Ga R410

  4 hướng thổi, gió thổi rộng khắp

  Tự chuẩn đoán lỗi

  Xuất xứ: Chính hãng Malaysia

  Bảo hành: Chính hãng 24 tháng

  Giá

  35.500.000 ₫
 9. Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-500/8W-A, 1 Chiều 50000Btu Gas R410a Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-500/8W-A, 1 Chiều 50000Btu Gas R410a
  Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-500/8W-A, 1 Chiều 50000Btu Gas R410a

  Điều hòa âm trần Sumikura

  1 chiều - 50.000BTU - 3 Pha - Ga R410

  4 hướng thổi, gió thổi rộng khắp

  Tự chuẩn đoán lỗi

  Xuất xứ: Chính hãng Malaysia

  Bảo hành: Chính hãng 24 tháng

  Giá

  32.950.000 ₫
 10. Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-480/8W-A, 1 Chiều 48000Btu Gas R410a Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-480/8W-A, 1 Chiều 48000Btu Gas R410a
  Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-480/8W-A, 1 Chiều 48000Btu Gas R410a

  Điều hòa âm trần Sumikura

  1 chiều - 48.000BTU - 3 Pha - Ga R410

  4 hướng thổi, gió thổi rộng khắp

  Tự chuẩn đoán lỗi

  Xuất xứ: Chính hãng Malaysia

  Bảo hành: Chính hãng 24 tháng

  Giá

  31.950.000 ₫
 11. Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-360/8W-A, 1 Chiều 36000Btu Gas R410a Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-360/8W-A, 1 Chiều 36000Btu Gas R410a
  Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-360/8W-A, 1 Chiều 36000Btu Gas R410a

  Điều hòa âm trần Sumikura

  1 chiều - 36.000BTU - 1 Pha - Ga R410

  4 hướng thổi, gió thổi rộng khắp

  Tự chuẩn đoán lỗi

  Xuất xứ: Chính hãng Malaysia

  Bảo hành: Chính hãng 24 tháng

  Giá

  25.600.000 ₫
 12. Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-280/8W-A, 1 Chiều 28000Btu Gas R410a Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-280/8W-A, 1 Chiều 28000Btu Gas R410a
  Điều Hòa Âm Trần Sumikura APC/APO-280/8W-A, 1 Chiều 28000Btu Gas R410a

  Điều hòa âm trần Sumikura

  1 chiều - 28.000BTU - 1 Pha - Ga R410

  4 hướng thổi, gió thổi rộng khắp

  Tự chuẩn đoán lỗi

  Xuất xứ: Chính hãng Malaysia

  Bảo hành: Chính hãng 24 tháng

  Giá

  21.990.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần