Điện Thoại

x

Điều Hòa Cây Dairry

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Điều Hòa Cây Dairry Inverter IF-DR28KH 2 Chiều 28,000btu, 1 Pha Gas R32

  Điều Hòa Cây Dairry Inverter IF-DR28KH 2 Chiều 28,000btu, 1 Pha Gas R32

  Điều Hòa Cây Dairry Inverter IF-DR28KH 2 Chiều 28,000btu, 1 Pha Gas R32

  Model: IF-DR28KH

  Thương hiệu: Dairry - Hàn Quốc

  Loại điều hòa: 2 chiều - 28.000btu

  Công nghệ: Inverter

  Gas: R32

  Nguồn điện: 1 pha

  Nơi sản xuất: Indonesia

  Bảo hành: 60 tháng

  Giá

  Liên Hệ:

 2. Điều Hòa Cây Dairry Inverter IF-DR18KH 2 Chiều 18,000btu, 1 Pha Gas R32

  Điều Hòa Cây Dairry Inverter IF-DR18KH 2 Chiều 18,000btu, 1 Pha Gas R32

  Điều Hòa Cây Dairry Inverter IF-DR18KH 2 Chiều 18,000btu, 1 Pha Gas R32

  Model: IF-DR18KH

  Thương hiệu: Dairry - Hàn Quốc

  Loại điều hòa: 2 chiều - 18.000btu

  Công nghệ: Inverter

  Gas: R32

  Nguồn điện: 1 pha

  Nơi sản xuất: Indonesia

  Bảo hành: 60 tháng

  Giá

  Liên Hệ:

 3. Điều Hòa Cây Dairry F-DR100KC 1 Chiều 100,000btu, 3 Pha Gas R410a

  Điều Hòa Cây Dairry F-DR100KC 1 Chiều 100,000btu, 3 Pha Gas R410a

  Điều Hòa Cây Dairry F-DR100KC 1 Chiều 100,000btu, 3 Pha Gas R410a

  Model: F-DR100KC

  Thương hiệu: Dairry - Hàn Quốc

  Loại điều hòa: 1 chiều - 100.000btu

  Gas: R410a

  Nguồn điện: 3 pha

  Nơi sản xuất: Indonesia

  Bảo hành: 60 tháng

  Giá

  Liên Hệ:

 4. Điều Hòa Cây Dairry F-DR48KC 1 Chiều 48000btu, 3 Pha Gas R410a

  Điều Hòa Cây Dairry F-DR48KC 1 Chiều 48000btu, 3 Pha Gas R410a

  Điều Hòa Cây Dairry F-DR48KC 1 Chiều 48000btu, 3 Pha Gas R410a

  Model: F-DR48KC

  Thương hiệu: Dairry - Hàn Quốc

  Loại điều hòa: 1 chiều - 48000btu

  Gas: R410a

  Nguồn điện: 3 pha

  Nơi sản xuất: Indonesia

  Bảo hành: 60 tháng

  Giá

  Liên Hệ:

 5. Điều Hòa Cây Dairry F-DR28KC 1 Chiều 28000btu, 1 Pha Gas R410a

  Điều Hòa Cây Dairry F-DR28KC 1 Chiều 28000btu, 1 Pha Gas R410a

  Điều Hòa Cây Dairry F-DR28KC 1 Chiều 28000btu, 1 Pha Gas R410a

  Model: F-DR28KC

  Thương hiệu: Dairry - Hàn Quốc

  Loại điều hòa: 1 chiều - 28000btu

  Gas: R410a

  Nguồn điện: 1 pha

  Nơi sản xuất: Indonesia

  Bảo hành: 60 tháng

  Giá

  Liên Hệ:

Thiết lập theo hướng giảm dần