Điện Thoại

x

Điều Hòa York

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Điều Hòa York 2 Chiều 24000Btu YHGE24ZE Gas R410a

  Điều Hòa York 2 Chiều 24000Btu YHGE24ZE Gas R410a

  Điều Hòa York 2 Chiều 24000Btu YHGE24ZE Gas R410a

  Mã sản phẩm: YHGE24ZE

  Loại điều hòa: 2 chiều - 24000btu

  Môi chất lạnh: Gas R410a

  Xuất xứ: Chính hãng

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá

  Liên Hệ:

 2. Điều Hòa York 2 Chiều 18000Btu YHGE18ZE Gas R410a

  Điều Hòa York 2 Chiều 18000Btu YHGE18ZE Gas R410a

  Điều Hòa York 2 Chiều 18000Btu YHGE18ZE Gas R410a

  Mã sản phẩm: YHGE18ZE

  Loại điều hòa: 2 chiều - 18000btu

  Môi chất lạnh: Gas R410a

  Xuất xứ: Chính hãng

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá

  Liên Hệ:

 3. Điều Hòa York 2 Chiều 12000Btu YHGE12ZE Gas R410a

  Điều Hòa York 2 Chiều 12000Btu YHGE12ZE Gas R410a

  Điều Hòa York 2 Chiều 12000Btu YHGE12ZE Gas R410a

  Mã sản phẩm: YHGE12ZE

  Loại điều hòa: 2 chiều - 12000btu

  Môi chất lạnh: Gas R410a

  Xuất xứ: Chính hãng

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá

  Liên Hệ:

 4. Điều Hòa York 2 Chiều 9000Btu YHGE09ZE Gas R410a

  Điều Hòa York 2 Chiều 9000Btu YHGE09ZE Gas R410a

  Điều Hòa York 2 Chiều 9000Btu YHGE09ZE Gas R410a

  Mã sản phẩm: YHGE09ZE

  Loại điều hòa: 2 chiều - 9000btu

  Môi chất lạnh: Gas R410a

  Xuất xứ: Chính hãng

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá

  Liên Hệ:

 5. Điều Hòa York 1 Chiều 24000Btu YHFE18ZE Gas R410a

  Điều Hòa York 1 Chiều 24000Btu YHFE18ZE Gas R410a

  Điều Hòa York 1 Chiều 24000Btu YHFE18ZE Gas R410a

  Mã sản phẩm: YHFE24ZE

  Loại điều hòa: 1 chiều - 24000btu

  Môi chất lạnh: Gas R410a

  Xuất xứ: Chính hãng

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá

  Liên Hệ:

 6. Điều Hòa York 1 Chiều 18000Btu YHFE18ZE Gas R410a

  Điều Hòa York 1 Chiều 18000Btu YHFE18ZE Gas R410a

  Điều Hòa York 1 Chiều 18000Btu YHFE18ZE Gas R410a

  Mã sản phẩm: YHFE18ZE

  Loại điều hòa: 1 chiều - 18000btu

  Môi chất lạnh: Gas R410a

  Xuất xứ: Chính hãng

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá

  Liên Hệ:

 7. Điều Hòa York 1 Chiều 12000Btu YHFE12ZE Gas R410a

  Điều Hòa York 1 Chiều 12000Btu YHFE12ZE Gas R410a

  Điều Hòa York 1 Chiều 12000Btu YHFE12ZE Gas R410a

  Mã sản phẩm: YHFE12ZE

  Loại điều hòa: 1 chiều - 12000btu

  Môi chất lạnh: Gas R410a

  Xuất xứ: Chính hãng

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá

  Liên Hệ:

 8. Điều Hòa York 1 Chiều 9000Btu YHFE09ZE Gas R410a

  Điều Hòa York 1 Chiều 9000Btu YHFE09ZE Gas R410a

  Điều Hòa York 1 Chiều 9000Btu YHFE09ZE Gas R410a

  Mã sản phẩm: YHFE09ZE

  Loại điều hòa: 1 chiều - 9000btu

  Môi chất lạnh: Gas R410a

  Xuất xứ: Chính hãng

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá

  Liên Hệ:

Thiết lập theo hướng giảm dần