Điều Hòa Âm Trần Nagakawa

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

8 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Điều hòa âm trần Nagakawa 18000BTU 1 chiều NT-C1836S
13.990.000₫

Model: NT-C1836S

Công suất: 18.000BTU

Loại máy: 1 chiều lạnh

Xuất xứ: Liên doanh

Bảo hành: 24 tháng

Điều hòa âm trần Nagakawa 28000BTU 1 chiều NT-C2836S
19.650.000₫

Model: NT-C2836S

Công suất: 28.000BTU

Loại máy: 1 chiều lạnh

Xuất xứ: Liên doanh

Bảo hành: 24 tháng

Điều hòa âm trần Nagakawa 36000BTU 1 chiều NT-C3636S
25.950.000₫

Model: NT-C3636S

Công suất: 36.000BTU

Loại máy: 1 chiều lạnh

Xuất xứ: Liên doanh

Bảo hành: 24 tháng

Điều hòa âm trần Nagakawa 50000BTU 1 chiều NT-C5036S
29.500.000₫

Model: NT-C5036S

Công suất: 50.000BTU

Loại máy: 1 chiều lạnh

Xuất xứ: Liên doanh

Bảo hành: 24 tháng

Điều hòa âm trần Nagakawa 18000BTU 2 chiều NT-A1836S
14.990.000₫

Model: NT-A1836S

Công suất: 18.000BTU

Loại máy: 2 chiều

Xuất xứ: Liên doanh

Bảo hành: 24 tháng

Điều hòa âm trần Nagakawa 28000BTU 2 chiều NT-A2836S
21.290.000₫

Model: NT-A2836S

Công suất: 28.000BTU

Loại máy: 2 chiều

Xuất xứ: Liên doanh

Bảo hành: 24 tháng

Điều hòa âm trần Nagakawa 36000BTU 2 chiều NT-A3636S
27.490.000₫

Model: NT-A3636S

Công suất: 36.000BTU

Loại máy: 2 chiều

Xuất xứ: Liên doanh

Bảo hành: 24 tháng

Điều hòa âm trần Nagakawa 50000BTU 2 chiều NT-A5036S
31.400.000₫

Model: NT-A5036S

Công suất: 50.000BTU

Loại máy: 2 chiều

Xuất xứ: Liên doanh

Bảo hành: 24 tháng

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

8 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Bản quyền của Công Ty cổ phần Điện Lạnh Thiên Phú © 2017