Điện Thoại

x

Điều Hòa Fujiaire

Điều Hòa Fujiaire
Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Điều Hòa Fujiaire Wifi FW25H9L-2A1N, 2 Chiều 24.000Btu Gas R410a Điều Hòa Fujiaire Wifi FW25H9L-2A1N, 2 Chiều 24.000Btu Gas R410a
  Điều Hòa Fujiaire Wifi FW25H9L-2A1N, 2 Chiều 24.000Btu Gas R410a

  Giá

  14.950.000 ₫
  • Thương hiệu: FujiAire (Japan)
  • Model: FW25H9L-2A1N
  • Loại: treo tường Inverter 2 chiều
  • Công suất lạnh: 23000 BTU (2,5HP)
  • Gas: R410A
  • Xuất xứ: Malaysia (chính hãng)
  • Bảo hành: 36 tháng, máy nén khí 5 năm, 1 đổi 1 trong vòng 1 năm đầu.

  Giá

  14.950.000 ₫
 2. Điều Hòa Fujiaire Wifi FW20H9L-2A1N, 2 Chiều 18.000Btu Gas R410a Điều Hòa Fujiaire Wifi FW20H9L-2A1N, 2 Chiều 18.000Btu Gas R410a
  Điều Hòa Fujiaire Wifi FW20H9L-2A1N, 2 Chiều 18.000Btu Gas R410a

  Giá

  10.990.000 ₫
  • Thương hiệu: FujiAire (Japan)
  • Model: FW20H9L-2A1N
  • Loại: treo tường 2 chiều
  • Công suất lạnh: 18000 BTU (2HP)
  • Gas: R410A
  • Xuất xứ: Malaysia (chính hãng)
  • Bảo hành: 36 tháng, máy nén khí 5 năm
  • 1 đổi 1 trong vòng 1 năm đầu.

  Giá

  10.990.000 ₫
 3. Điều Hòa Fujiaire Wifi FW15H9L-2A1N, 2 Chiều 12.000Btu Gas R410a Điều Hòa Fujiaire Wifi FW15H9L-2A1N, 2 Chiều 12.000Btu Gas R410a
  Điều Hòa Fujiaire Wifi FW15H9L-2A1N, 2 Chiều 12.000Btu Gas R410a

  Giá

  7.790.000 ₫
  • Thương hiệu: FujiAire (Japan)
  • Model: FW15H9L-2A1N
  • Loại: treo tường Inverter 2 chiều
  • Công suất lạnh: 12000 BTU (1,5HP)
  • Gas: R410A
  • Xuất xứ: Malaysia (chính hãng)
  • Bảo hành: 36 tháng, máy nén khí 5 năm
  • 1 đổi 1 trong vòng 1 năm đầu.

  Giá

  7.790.000 ₫
 4. Điều Hòa Fujiaire Wifi FW10H9L-2A1N, 2 Chiều 9.000Btu Gas R410a Điều Hòa Fujiaire Wifi FW10H9L-2A1N, 2 Chiều 9.000Btu Gas R410a
  Điều Hòa Fujiaire Wifi FW10H9L-2A1N, 2 Chiều 9.000Btu Gas R410a

  Giá

  5.990.000 ₫
  • Thương hiệu: FujiAire (Japan)
  • Model: FW10H9L-2A1N
  • Loại: treo tường Inverter 2 chiều
  • Công suất lạnh: 9000 BTU (1HP)
  • Gas: R410A
  • Xuất xứ: Malaysia (chính hãng)
  • Bảo hành: 36 tháng, máy nén khí 5 năm
  • 1 đổi 1 trong vòng 1 năm đầu.

  Giá

  5.990.000 ₫
 5. Điều Hòa Fujiaire Wifi FW25C9L-2A1N, 1 Chiều 24.000Btu Gas R410a Điều Hòa Fujiaire Wifi FW25C9L-2A1N, 1 Chiều 24.000Btu Gas R410a
  Điều Hòa Fujiaire Wifi FW25C9L-2A1N, 1 Chiều 24.000Btu Gas R410a

  Giá

  12.990.000 ₫
  • Thương hiệu: FujiAire (Japan)
  • Model: FW25C9L-2A1N
  • Loại: treo tường Inverter 1 chiều lạnh
  • Công suất lạnh: 23000 BTU (2,5HP)
  • Gas: R410A
  • Xuất xứ: Malaysia (chính hãng)
  • Bảo hành: 36 tháng, máy nén khí 5 năm, 1 đổi 1 trong vòng 1 năm đầu.

  Giá

  12.990.000 ₫
 6. Điều Hòa Fujiaire Wifi FW20C9L-2A1N, 1 Chiều 18.000Btu Gas R410a Điều Hòa Fujiaire Wifi FW20C9L-2A1N, 1 Chiều 18.000Btu Gas R410a
  Điều Hòa Fujiaire Wifi FW20C9L-2A1N, 1 Chiều 18.000Btu Gas R410a

  Giá

  9.690.000 ₫
  • Thương hiệu: FujiAire (Japan)
  • Model: FW20C9L-2A1N
  • Loại: treo tường 1 chiều lạnh
  • Công suất lạnh: 18000 BTU (2HP)
  • Gas: R410A
  • Xuất xứ: Malaysia (chính hãng)
  • Bảo hành: 36 tháng, máy nén khí 5 năm
  • 1 đổi 1 trong vòng 1 năm đầu.

  Giá

  9.690.000 ₫
 7. Điều Hòa Fujiaire Wifi FW15C9L-2A1N, 1 Chiều 12.000Btu Gas R410a Điều Hòa Fujiaire Wifi FW15C9L-2A1N, 1 Chiều 12.000Btu Gas R410a
  Điều Hòa Fujiaire Wifi FW15C9L-2A1N, 1 Chiều 12.000Btu Gas R410a

  Giá

  6.190.000 ₫
  • Thương hiệu: FujiAire (Japan)
  • Model: FW15C9L-2A1N
  • Loại: treo tường Inverter 1 chiều lạnh
  • Công suất lạnh: 12000 BTU (1,5HP)
  • Gas: R410A
  • Xuất xứ: Malaysia (chính hãng)
  • Bảo hành: 36 tháng, máy nén khí 5 năm
  • 1 đổi 1 trong vòng 1 năm đầu.

  Giá

  6.190.000 ₫
 8. Điều Hòa Fujiaire Wifi FW10C9L-2A1N, 1 Chiều 9.000Btu Gas R410a Điều Hòa Fujiaire Wifi FW10C9L-2A1N, 1 Chiều 9.000Btu Gas R410a
  Điều Hòa Fujiaire Wifi FW10C9L-2A1N, 1 Chiều 9.000Btu Gas R410a

  Giá

  4.590.000 ₫
  • Thương hiệu: FujiAire (Japan)
  • Model: FW10C9L-2A1N
  • Loại: treo tường Inverter 1 chiều lạnh
  • Công suất lạnh: 9000 BTU (1HP)
  • Gas: R410A
  • Xuất xứ: Malaysia (chính hãng)
  • Bảo hành: 36 tháng, máy nén khí 5 năm, 1 đổi 1 trong vòng 1 năm đầu.

  Giá

  4.590.000 ₫
 9. Điều Hòa Fujiaire Inverter FW25R9E‐2A1V, 2 Chiều 24.000Btu Gas R410a Điều Hòa Fujiaire Inverter FW25R9E‐2A1V, 2 Chiều 24.000Btu Gas R410a
  Điều Hòa Fujiaire Inverter FW25R9E‐2A1V, 2 Chiều 24.000Btu Gas R410a

  Giá

  17.500.000 ₫

  Thương hiệu: FujiAire (Malaysia)

  Loại: treo tường 2 chiều Inverter

  Model: FW25R9E-2A1V

  Công suất lạnh: 24000 BTU (2,5HP)

  Thương hiệu : Nhật Bản

  Gas: R410A

  Xuất xứ: Malaysia (chính hãng)

  Bảo hành: 36 tháng, máy nén khí 5 năm

  1 đổi 1 trong vòng 1 năm đầu.

  Giá

  17.500.000 ₫
 10. Điều Hòa Fujiaire Inverter FW20R9E‐2A1V, 2 Chiều 18.000Btu Gas R410a Điều Hòa Fujiaire Inverter FW20R9E‐2A1V, 2 Chiều 18.000Btu Gas R410a
  Điều Hòa Fujiaire Inverter FW20R9E‐2A1V, 2 Chiều 18.000Btu Gas R410a

  Giá

  14.900.000 ₫
  • Thương hiệu: FujiAire (Malaysia)
  • Loại: treo tường 2 chiều Inverter
  • Model:  FW20R9E‐2A1V
  • Công suất lạnh: 18000 BTU (2HP)
  • Thương hiệu : Nhật Bản
  • Gas: R410A
  • Xuất xứ: Malaysia (chính hãng)
  • Bảo hành: 36 tháng, máy nén khí 5 năm, 1 đổi 1 trong vòng 1 năm đầu.

  Giá

  14.900.000 ₫
 11. Điều Hòa Fujiaire Inverter FW15R9E‐2A1V, 2 Chiều 12.000Btu Gas R410a Điều Hòa Fujiaire Inverter FW15R9E‐2A1V, 2 Chiều 12.000Btu Gas R410a
  Điều Hòa Fujiaire Inverter FW15R9E‐2A1V, 2 Chiều 12.000Btu Gas R410a

  Giá

  9.650.000 ₫
  • Thương hiệu: FujiAire (Malaysia)
  • Loại: treo tường 2 chiều Inverter
  • Model: FW15R9E-2A1V
  • Công suất lạnh: 12000 BTU (1.5HP)
  • Thương hiệu : Nhật Bản
  • Gas: R410A
  • Xuất xứ: Malaysia (chính hãng)
  • Bảo hành: 36 tháng, máy nén khí 5 năm, 1 đổi 1 trong vòng 1 năm đầu.

  Giá

  9.650.000 ₫
 12. Điều Hòa Fujiaire Inverter FW10R9E‐2A1V, 2 Chiều 9.000Btu Gas R410a Điều Hòa Fujiaire Inverter FW10R9E‐2A1V, 2 Chiều 9.000Btu Gas R410a
  Điều Hòa Fujiaire Inverter FW10R9E‐2A1V, 2 Chiều 9.000Btu Gas R410a

  Giá

  8.300.000 ₫
  • Thương hiệu: FujiAire (Malaysia)
  • Loại: treo tường 2 chiều Inverter
  • Model: FW10R9E-2A1V
  • Công suất lạnh: 9000 BTU (1.5HP)
  • Thương hiệu : Nhật Bản
  • Gas: R410A
  • Xuất xứ: Malaysia (chính hãng)
  • Bảo hành: 36 tháng, máy nén khí 5 năm
  • 1 đổi 1 trong vòng 1 năm đầu.

  Giá

  8.300.000 ₫
Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần