Điện Thoại

x

Điều Hòa Carrier giá rẻ

Điều Hòa Carrier
Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Điều Hòa Carrier Inverter 38HVES022-703V/42HVES022-703V 22000BTU 2 Chiều Gas R410a

  Điều Hòa Carrier Inverter 38HVES022-703V/42HVES022-703V 22000BTU 2 Chiều Gas R410a

  Điều Hòa Carrier Inverter 38HVES022-703V/42HVES022-703V 22000BTU 2 Chiều Gas R410a

  Với công nghệ tiên tiến của mình, điều hòa Carrier giá rẻ đã sử dụng công nghê Nano nhanh chóng làm trong lành không khí trong nhà và văn phòng. Lưới lọc Nano Silver Ginseng và lưới lọc Nano Photo Copper Zinc sẽ loại bỏ mùi hôi, vi khuẩn, nấm và mốc trong không khí. Nâng cao chất lượng môi trường sống cho bạn. Tính năng vận hành tiết kiệm: Chỉ cần nhấn nút E trên Remote, máy sẽ vận hành êm ái và nhẹ nhàng

  Giá

  19.800.000 ₫
 2. Điều Hòa Carrier Inverter 38HVES018-703V/42HVES018-703V 18000BTU 2 Chiều Gas R410a

  Điều Hòa Carrier Inverter 38HVES018-703V/42HVES018-703V 18000BTU 2 Chiều Gas R410a

  Điều Hòa Carrier Inverter 38HVES018-703V/42HVES018-703V 18000BTU 2 Chiều Gas R410a

  Với công nghệ tiên tiến của mình, điều hòa Carrier giá rẻ đã sử dụng công nghê Nano nhanh chóng làm trong lành không khí trong nhà và văn phòng. Lưới lọc Nano Silver Ginseng và lưới lọc Nano Photo Copper Zinc sẽ loại bỏ mùi hôi, vi khuẩn, nấm và mốc trong không khí. Nâng cao chất lượng môi trường sống cho bạn. Tính năng vận hành tiết kiệm: Chỉ cần nhấn nút E trên Remote, máy sẽ vận hành êm ái và nhẹ nhàng

  Giá

  18.800.000 ₫
 3. Điều Hòa Carrier Inverter 38HVES013-703V/42HVES013-703V 13000BTU 2 Chiều Gas R410a

  Điều Hòa Carrier Inverter 38HVES013-703V/42HVES013-703V 13000BTU 2 Chiều Gas R410a

  Điều Hòa Carrier Inverter 38HVES013-703V/42HVES013-703V 13000BTU 2 Chiều Gas R410a

  Với công nghệ tiên tiến của mình, điều hòa Carrier giá rẻ đã sử dụng công nghê Nano nhanh chóng làm trong lành không khí trong nhà và văn phòng. Lưới lọc Nano Silver Ginseng và lưới lọc Nano Photo Copper Zinc sẽ loại bỏ mùi hôi, vi khuẩn, nấm và mốc trong không khí. Nâng cao chất lượng môi trường sống cho bạn. Tính năng vận hành tiết kiệm: Chỉ cần nhấn nút E trên Remote, máy sẽ vận hành êm ái và nhẹ nhàng

  Giá

  12.500.000 ₫
 4. Điều Hòa Carrier Inverter 38HVES010-703V/42HVES010-703V 10000BTU 2 Chiều Gas R410a

  Điều Hòa Carrier Inverter 38HVES010-703V/42HVES010-703V 10000BTU 2 Chiều Gas R410a

  Điều Hòa Carrier Inverter 38HVES010-703V/42HVES010-703V 10000BTU 2 Chiều Gas R410a

  Với công nghệ tiên tiến của mình, điều hòa Carrier giá rẻ đã sử dụng công nghê Nano nhanh chóng làm trong lành không khí trong nhà và văn phòng. Lưới lọc Nano Silver Ginseng và lưới lọc Nano Photo Copper Zinc sẽ loại bỏ mùi hôi, vi khuẩn, nấm và mốc trong không khí. Nâng cao chất lượng môi trường sống cho bạn. Tính năng vận hành tiết kiệm: Chỉ cần nhấn nút E trên Remote, máy sẽ vận hành êm ái và nhẹ nhàng

  Giá

  10.700.000 ₫
 5. Điều Hòa Carrier Inverter 38CVUR024-703V/42CVUR024-703V 1 Chiều 24000BTU Gas R410a

  Điều Hòa Carrier Inverter 38CVUR024-703V/42CVUR024-703V 1 Chiều 24000BTU Gas R410a

  Điều Hòa Carrier Inverter 38CVUR024-703V/42CVUR024-703V 1 Chiều 24000BTU Gas R410a

  Với công nghệ tiên tiến của mình, điều hòa Carrier giá rẻ đã sử dụng công nghê Nano nhanh chóng làm trong lành không khí trong nhà và văn phòng. Lưới lọc Nano Silver Ginseng và lưới lọc Nano Photo Copper Zinc sẽ loại bỏ mùi hôi, vi khuẩn, nấm và mốc trong không khí. Nâng cao chất lượng môi trường sống cho bạn. Tính năng vận hành tiết kiệm: Chỉ cần nhấn nút E trên Remote, máy sẽ vận hành êm ái và nhẹ nhàng

  Giá

  18.600.000 ₫
 6. Điều Hòa Carrier Inverter 38CVUR018-703V/42CVUR018-703V 1 Chiều 18000BTU Gas R410a

  Điều Hòa Carrier Inverter 38CVUR018-703V/42CVUR018-703V 1 Chiều 18000BTU Gas R410a

  Điều Hòa Carrier Inverter 38CVUR018-703V/42CVUR018-703V 1 Chiều 18000BTU Gas R410a

  Với công nghệ tiên tiến của mình, điều hòa Carrier giá rẻ đã sử dụng công nghê Nano nhanh chóng làm trong lành không khí trong nhà và văn phòng. Lưới lọc Nano Silver Ginseng và lưới lọc Nano Photo Copper Zinc sẽ loại bỏ mùi hôi, vi khuẩn, nấm và mốc trong không khí. Nâng cao chất lượng môi trường sống cho bạn. Tính năng vận hành tiết kiệm: Chỉ cần nhấn nút E trên Remote, máy sẽ vận hành êm ái và nhẹ nhàng

  Giá

  16.500.000 ₫
 7. Điều Hòa Carrier Inverter 38CVUR013-703V/42CVUR013-703V 1 Chiều 13000BTU Gas R410a

  Điều Hòa Carrier Inverter 38CVUR013-703V/42CVUR013-703V 1 Chiều 13000BTU Gas R410a

  Điều Hòa Carrier Inverter 38CVUR013-703V/42CVUR013-703V 1 Chiều 13000BTU Gas R410a

  Với công nghệ tiên tiến của mình, điều hòa Carrier giá rẻ đã sử dụng công nghê Nano nhanh chóng làm trong lành không khí trong nhà và văn phòng. Lưới lọc Nano Silver Ginseng và lưới lọc Nano Photo Copper Zinc sẽ loại bỏ mùi hôi, vi khuẩn, nấm và mốc trong không khí. Nâng cao chất lượng môi trường sống cho bạn. Tính năng vận hành tiết kiệm: Chỉ cần nhấn nút E trên Remote, máy sẽ vận hành êm ái và nhẹ nhàng

  Giá

  11.400.000 ₫
 8. Điều Hòa Carrier Inverter 38CVUR010-703V/42CVUR010-703V 1 Chiều 10000BTU Gas R410a

  Điều Hòa Carrier Inverter 38CVUR010-703V/42CVUR010-703V 1 Chiều 10000BTU Gas R410a

  Điều Hòa Carrier Inverter 38CVUR010-703V/42CVUR010-703V 1 Chiều 10000BTU Gas R410a

  Với công nghệ tiên tiến của mình, điều hòa Carrier giá rẻ đã sử dụng công nghê Nano nhanh chóng làm trong lành không khí trong nhà và văn phòng. Lưới lọc Nano Silver Ginseng và lưới lọc Nano Photo Copper Zinc sẽ loại bỏ mùi hôi, vi khuẩn, nấm và mốc trong không khí. Nâng cao chất lượng môi trường sống cho bạn. Tính năng vận hành tiết kiệm: Chỉ cần nhấn nút E trên Remote, máy sẽ vận hành êm ái và nhẹ nhàng

  Giá

  9.650.000 ₫
 9. Điều Hòa Carrier 38HE024-703V/42HES024-703V 2 Chiều 24000btu Gas R410a

  Điều Hòa Carrier 38HE024-703V/42HES024-703V 2 Chiều 24000btu Gas R410a

  Điều Hòa Carrier 38HE024-703V/42HES024-703V 2 Chiều 24000btu Gas R410a

  Giá

  19.100.000 ₫
 10. Điều Hòa Carrier 38HE018-703V/42HES018-703V 2 Chiều 18000btu Gas R410a

  Điều Hòa Carrier 38HE018-703V/42HES018-703V 2 Chiều 18000btu Gas R410a

  Điều Hòa Carrier 38HE018-703V/42HES018-703V 2 Chiều 18000btu Gas R410a

  Giá

  15.900.000 ₫
 11. Điều Hòa Carrier 38HE013-703V/42HES013-703V 2 Chiều 12000btu Gas R410a

  Điều Hòa Carrier 38HE013-703V/42HES013-703V 2 Chiều 12000btu Gas R410a

  Điều Hòa Carrier 38HE013-703V/42HES013-703V 2 Chiều 12000btu Gas R410a

  Giá

  11.200.000 ₫
 12. Điều Hòa Carrier 38CER018-703V/42CER018-703V 1 Chiều 13000BTU Gas R410a

  Điều Hòa Carrier 38CER018-703V/42CER018-703V 1 Chiều 13000BTU Gas R410a

  Điều Hòa Carrier 38CER018-703V/42CER018-703V 1 Chiều 13000BTU Gas R410a

  Điều Hòa 1 Chiều Carrier 38CER018-703V/42CER018-703V Công Suất 18000 Btu Gas R410a Chống nấm mốc: Với công nghệ tiên tiến của mình, điều hòa Carrier đã sử dụng công nghê Nano nhanh chóng làm trong lành không khí trong nhà và văn phòng. Lưới lọc Nano Silver Ginseng và lưới lọc Nano Photo Copper Zinc sẽ loại bỏ mùi hôi, vi khuẩn, nấm và mốc trong không khí. Nâng cao chất lượng môi trường sống cho bạn. Tính năng vận hành tiết kiệm: Chỉ cần nhấn nút E trên Remote, máy sẽ vận hành êm ái và nhẹ nhàng

  Giá

  12.990.000 ₫
Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

Mua Điều Hòa Carrier ở đâu uy tín nhất? Giá Điều Hòa Carrier ở đâu rẻ nhất? Có đội ngũ tư vấn, kỹ thuật viên lắp đặt chuyên nghiệp và đặc biệt là mới 100% được bảo hành chính hãng để yên tâm mua về sử dụng?

 • Khi mua Điều Hòa Carrier tại dienmaythienphu.vn Khách hàng không chỉ sắm được sản phẩm với giá tốt nhất thị trường , chất lượng chính hãng, chất lượng đảm bảo mà còn nhận được rất nhiều chính sách ưu đãi cho khác:
 • Cam kết Giá Điều Hòa Carrier tốt nhất thị trường với 100% sản phẩm chính hãng
 • Hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt Điều Hòa Carrier trong nội thành Hà Nội
 • Thanh toán khi mua Điều Hòa Carrier thuận tiện, bằng tiền mặt, Sec hoặc chuyển khoản
 • Để được tư vấn miễn phí, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng quý khách hàng vui lòng liên hệ: 0918969699
 • Nếu khách hàng có như cầu mua Điều Hòa Carrier số lượng lớn, hoặc Đại lý bán buôn vui lòng liên hệ: 0983262323 - 0985656996 để nhận được hỗ trợ về giá cũng như hỗ trợ tốt nhất
 • Khách hàng là nhà thầu, Xây dựng công trình lớn muốn hỗ trợ về thiết kế, tư vấn về kỹ thuật cũng như cần kỹ thuật viên thi công lắp đặt tại công trình vui lòng Liên Hệ:0913836633 - 0985686363
 • Khách hàng ở Khu vực Ninh Bình xin vui lòng liên hệ: 0912339019
 • Tổng kho phân phối Điều hoà Đaikin, Panasonic, Điều hoà Casper, điều hòa gree, điều hòa midea, Tổng đại lý Điều Hòa Carrier giá rẻ nhất miền bắc. Sản phẩm bảo hành chính hãng, uy tín chất lượng.

Sản phẩm hot:giá điều hòa panasonic, giá điều hòa 2 chiều, điều hòa inverter, giá điều hòa 1 chiều, giá điều hoà đaikin, điều hòa funiki, điều hòa 9000btu

Xem Thêm