Điện Thoại

x

Điều Hòa Beko

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Điều hòa Beko 9000BTU 1 chiều Inveter RSVC10BV Điều hòa Beko 9000BTU 1 chiều Inveter RSVC10BV
  Điều hòa Beko 9000BTU 1 chiều Inveter RSVC10BV

  Điều hòa Beko 9000BTU 1 chiều RSVC10BV

  1 chiều - 9000Btu (1HP) - Gas R32

  Làm lạnh nhanh, độ ồn thấp

  Chức năng tự làm sạch 4 bước Self Clean

  Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan

  Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 4 năm

  Nhãn năng lượng tiết kiệm điện:4 sao (Hiệu suất năng lượng 4.072)

  Giá

  Liên Hệ:

 2. Điều hòa Beko 12000BTU 1 chiều RSSC12CV Điều hòa Beko 12000BTU 1 chiều RSSC12CV
  Điều hòa Beko 12000BTU 1 chiều RSSC12CV

  Điều hòa Beko 12000BTU 1 chiều RSSC12CV

  1 chiều - 12000Btu (1HP) - Gas R32

  Làm lạnh nhanh, độ ồn thấp

  Chức năng tự làm sạch 4 bước Self Clean

  Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan

  Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 4 năm

  Nhãn năng lượng tiết kiệm điện:4 sao (Hiệu suất năng lượng 4.072)

  Giá

  Liên Hệ:

 3. Điều hòa Beko 12000BTU 1 chiều Inveter RSVC13AV Điều hòa Beko 12000BTU 1 chiều Inveter RSVC13AV
  Điều hòa Beko 12000BTU 1 chiều Inveter RSVC13AV

  Điều hòa Beko 12000BTU 1 chiều Inveter RSVC13AV

  1 chiều - 12000Btu (1HP) - Gas R32

  Làm lạnh nhanh, độ ồn thấp

  Chức năng tự làm sạch 4 bước Self Clean

  Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan

  Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 4 năm

  Nhãn năng lượng tiết kiệm điện:4 sao (Hiệu suất năng lượng 4.072)

  Giá

  Liên Hệ:

 4. Điều hòa Beko 12000BTU 1 chiều Inveter RSVC13BV Điều hòa Beko 12000BTU 1 chiều Inveter RSVC13BV
  Điều hòa Beko 12000BTU 1 chiều Inveter RSVC13BV

  Điều hòa Beko 12000BTU 1 chiều Inveter RSVC13BV

  1 chiều - 12000Btu (1HP) - Gas R32

  Làm lạnh nhanh, độ ồn thấp

  Chức năng tự làm sạch 4 bước Self Clean

  Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan

  Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 4 năm

  Nhãn năng lượng tiết kiệm điện:4 sao (Hiệu suất năng lượng 4.072)

  Giá

  Liên Hệ:

 5. Điều hòa Beko 12000BTU 1 chiều Inveter RSVC12VY Điều hòa Beko 12000BTU 1 chiều Inveter RSVC12VY
  Điều hòa Beko 12000BTU 1 chiều Inveter RSVC12VY

  Điều hòa Beko 12000BTU 1 chiều Inveter RSVC12VY

  1 chiều - 12000Btu (1HP) - Gas R32

  Làm lạnh nhanh, độ ồn thấp

  Chức năng tự làm sạch 4 bước Self Clean

  Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan

  Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 4 năm

  Nhãn năng lượng tiết kiệm điện:4 sao (Hiệu suất năng lượng 4.072)

  Giá

  Liên Hệ:

 6. Điều hòa Beko 12000BTU 1 chiều Inveter RSVC12VS Điều hòa Beko 12000BTU 1 chiều Inveter RSVC12VS
  Điều hòa Beko 12000BTU 1 chiều Inveter RSVC12VS

  Điều hòa Beko 12000BTU 1 chiều Inveter RSVC12VS

  1 chiều - 12000Btu (1HP) - Gas R32

  Làm lạnh nhanh, độ ồn thấp

  Chức năng tự làm sạch 4 bước Self Clean

  Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan

  Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 4 năm

  Nhãn năng lượng tiết kiệm điện:4 sao (Hiệu suất năng lượng 4.072)

  Giá

  Liên Hệ:

 7. Điều hòa Beko 9000BTU 1 chiều Inveter RSVC10AV Điều hòa Beko 9000BTU 1 chiều Inveter RSVC10AV
  Điều hòa Beko 9000BTU 1 chiều Inveter RSVC10AV

  Điều hòa Beko 9000BTU 1 chiều Inveter RSVC10AV

  1 chiều - 9000Btu (1HP) - Gas R32

  Làm lạnh nhanh, độ ồn thấp

  Chức năng tự làm sạch 4 bước Self Clean

  Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan

  Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 4 năm

  Nhãn năng lượng tiết kiệm điện:4 sao (Hiệu suất năng lượng 4.072)

  Giá

  Liên Hệ:

 8. Điều hòa Beko 9000BTU 1 chiều Inveter RSVC09VY Điều hòa Beko 9000BTU 1 chiều Inveter RSVC09VY
  Điều hòa Beko 9000BTU 1 chiều Inveter RSVC09VY

  Điều hòa Beko 9000BTU 1 chiều Inveter RSVC09VY

  1 chiều - 9000Btu (1HP) - Gas R32

  Làm lạnh nhanh, độ ồn thấp

  Chức năng tự làm sạch 4 bước Self Clean

  Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan

  Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 4 năm

  Nhãn năng lượng tiết kiệm điện:4 sao (Hiệu suất năng lượng 4.072)

  Giá

  Liên Hệ:

 9. Điều hòa Beko 9000BTU 1 chiều Inveter RSVC09VS Điều hòa Beko 9000BTU 1 chiều Inveter RSVC09VS
  Điều hòa Beko 9000BTU 1 chiều Inveter RSVC09VS

  Điều hòa Beko 9000BTU 1 chiều Inveter RSVC09VS

  1 chiều - 9000Btu (1HP) - Gas R32

  Làm lạnh nhanh, độ ồn thấp

  Chức năng tự làm sạch 4 bước Self Clean

  Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan

  Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 4 năm

  Nhãn năng lượng tiết kiệm điện:4 sao (Hiệu suất năng lượng 4.072)

  Giá

  Liên Hệ:

 10. Điều hòa Beko 9000BTU 1 chiều RSSC09CV Điều hòa Beko 9000BTU 1 chiều RSSC09CV
  Điều hòa Beko 9000BTU 1 chiều RSSC09CV

  Điều hòa Beko 9000BTU 1 chiều RSSC09CV

  1 chiều - 9000Btu (1HP) - Gas R32

  Làm lạnh nhanh, độ ồn thấp

  Chức năng tự làm sạch 4 bước Self Clean

  Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan

  Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 4 năm

  Nhãn năng lượng tiết kiệm điện:4 sao (Hiệu suất năng lượng 4.072)

  Giá

  Liên Hệ:

Thiết lập theo hướng giảm dần