Điện Thoại

x

Tủ Lạnh Casper

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Tủ Lạnh Casper Inverter 645 Lít RM-680VBW 4 Cánh

  Tủ Lạnh Casper Inverter 645 Lít RM-680VBW 4 Cánh

  Tủ Lạnh Casper Inverter 645 Lít RM-680VBW 4 Cánh

  Model: RM-680VBW

  Loại tủ: 4 cánh - Multi door

  Dung tích: 645 lít

  Công nghệ Inverter: Có

  Bộ lọc than hoạt tính

  Ngăn lấy nước bên ngoài

  Xuất xứ: Chính hãng

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá

  Liên Hệ:

 2. Tủ Lạnh Casper Inverter 463 Lít RM-522VBW 4 Cánh

  Tủ Lạnh Casper Inverter 463 Lít RM-522VBW 4 Cánh

  Tủ Lạnh Casper Inverter 463 Lít RM-522VBW 4 Cánh

  Model: RM-522VBW

  Loại tủ: 4 cánh - Multi door

  Dung tích: 463 lít

  Công nghệ Inverter: Có

  Bộ lọc than hoạt tính

  Ngăn lấy nước bên ngoài

  Xuất xứ: Chính hãng

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá

  Liên Hệ:

 3. Tủ Lạnh Casper Inverter Side By Side 551 Lít RS-575VBW 2 Cánh

  Tủ Lạnh Casper Inverter Side By Side 551 Lít RS-575VBW 2 Cánh

  Tủ Lạnh Casper Inverter Side By Side 551 Lít RS-575VBW 2 Cánh

  Model: RS-575VBW

  Loại tủ: 2 cánh - Side by side

  Dung tích: 510 lít

  Công nghệ Inverter: Có

  Bộ lọc than hoạt tính

  Bảng điều khiển cảm ứng

  Xuất xứ: Chính hãng

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá

  Liên Hệ:

 4. Tủ Lạnh Casper Inverter 325 Lít RB-365VB 2 Cánh Ngăn Đá Dưới

  Tủ Lạnh Casper Inverter 325 Lít RB-365VB 2 Cánh Ngăn Đá Dưới

  Tủ Lạnh Casper Inverter 325 Lít RB-365VB 2 Cánh Ngăn Đá Dưới

  Model: RB-365VB

  Loại tủ: 2 cánh - Ngăn đá dưới

  Dung tích: 325 lít

  Công nghệ Inverter: Có

  Bộ lọc than hoạt tính

  Ngăn đông mềm

  Bảng điều khiển cảm ứng

  Xuất xứ: Chính hãng

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá

  Liên Hệ:

 5. Tủ Lạnh Casper Inverter 404 Lít RT-421VGW 2 Cánh Ngăn Đá Trên

  Tủ Lạnh Casper Inverter 404 Lít RT-421VGW 2 Cánh Ngăn Đá Trên

  Tủ Lạnh Casper Inverter 404 Lít RT-421VGW 2 Cánh Ngăn Đá Trên

  Model: RT-421VGW

  Loại tủ: 2 cánh - Ngăn đá trên

  Dung tích: 404 lít

  Công nghệ Inverter: Có

  Bộ lọc than hoạt tính

  Ngăn lấy nước bên ngoài

  Xuất xứ: Chính hãng

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá

  Liên Hệ:

 6. Tủ Lạnh Casper Inverter 337 Lít RT-368VG 2 Cánh Ngăn Đá Trên

  Tủ Lạnh Casper Inverter 337 Lít RT-368VG 2 Cánh Ngăn Đá Trên

  Tủ Lạnh Casper Inverter 337 Lít RT-368VG 2 Cánh Ngăn Đá Trên

  Model: RT-368VG

  Loại tủ: 2 cánh - Ngăn đá trên

  Dung tích: 337 lít

  Công nghệ Inverter: Có

  Bộ lọc than hoạt tính

  Ngăn trữ đồ tươi Cool Fresh Box

  Xuất xứ: Chính hãng

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá

  Liên Hệ:

 7. Tủ Lạnh Casper Inverter 261 Lít RT-275VG 2 Cánh Ngăn Đá Trên

  Tủ Lạnh Casper Inverter 261 Lít RT-275VG 2 Cánh Ngăn Đá Trên

  Tủ Lạnh Casper Inverter 261 Lít RT-275VG 2 Cánh Ngăn Đá Trên

  Model: RT-275VG

  Loại tủ: 2 cánh - Ngăn đá trên

  Dung tích: 261 lít

  Công nghệ Inverter: Có

  Bộ lọc than hoạt tính

  Xuất xứ: Chính hãng

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá

  Liên Hệ:

 8. Tủ Lạnh Casper Inverter 240 Lít RT-258VG 2 Cánh Ngăn Đá Trên

  Tủ Lạnh Casper Inverter 240 Lít RT-258VG 2 Cánh Ngăn Đá Trên

  Tủ Lạnh Casper Inverter 240 Lít RT-258VG 2 Cánh Ngăn Đá Trên

  Model: RT-258VG

  Loại tủ: 2 cánh - Ngăn đá trên

  Dung tích: 240 lít

  Công nghệ Inverter: Có

  Bộ lọc than hoạt tính

  Xuất xứ: Chính hãng

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá

  Liên Hệ:

 9. Tủ Lạnh Casper Inverter 218 Lít RT-230PB 2 Cánh Ngăn Đá Trên

  Tủ Lạnh Casper Inverter 218 Lít RT-230PB 2 Cánh Ngăn Đá Trên

  Tủ Lạnh Casper Inverter 218 Lít RT-230PB 2 Cánh Ngăn Đá Trên

  Model: RT-230PB

  Loại tủ: 2 cánh - Ngăn đá trên

  Dung tích: 218 lít

  Công nghệ Inverter: Có

  Bộ lọc than hoạt tính

  Xuất xứ: Chính hãng

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá

  Liên Hệ:

 10. Tủ Lạnh Mini Casper 44 Lít RO-45PB

  Tủ Lạnh Mini Casper 44 Lít RO-45PB

  Tủ Lạnh Mini Casper 44 Lít RO-45PB

  Model: RO-45PB

  Loại tủ: Tủ lạnh mini - 1 cửa

  Dung tích: 44 lít

  Công nghệ Inverter: Không

  Xuất xứ: Chính hãng

  Bảo hành: 24 tháng

  Giá

  Liên Hệ:

Thiết lập theo hướng giảm dần