Điện Thoại

x

Chương trình Chăm sóc đặc biệt dành cho Máy điều hoà không khí Panasonic

Tham gia chương trình khuyến mãi "Chăm sóc đặc biệt dành cho Máy điều hoà không khí Panasonic" quý khách hàng sẽ được miễn phí tiền công bảo trì, bảo dưỡng và tiền công thay thế linh kiện. Hơn nữa quý khách còn được ưu đãi giảm 50% tiền phí cho linh kiện thay thế và nạp Gas.

Chương trình Chăm sóc đặc biệt dành cho Máy điều hoà không khí Panasonic

Tham gia chương trình khuyến mãi "Chăm sóc đặc biệt dành cho Máy điều hoà không khí Panasonic" quý khách hàng sẽ được miễn phí tiền công bảo trì, bảo dưỡng và tiền công thay thế linh kiện. Hơn nữa quý khách còn được ưu đãi giảm 50% tiền phí cho linh kiện thay thế và nạp Gas.

Thời gian áp dụng từ 1/3/2017 đến ngày 15/3/2017

 

 

 

Chương trình áp dụng cho các model điều hoà Panasonic : *QKH-8, *RKH-8, *SKH-8, *TKH-8. Có nghĩa là chương trình này chỉ áp dụng cho các dòng điều hoà sản xuất từ năm 2014 cho đến nay.

Mùa cao điểm sắp tới, các bạn nên tận dụng thời điểm này bảo dưỡng điều hoà cho gia đình. Các bạn kiểm tra xem điều hoà nhà mình có nằm trong danh sách các được hưởng ưu đãi trong dịp khuyến mại này của hãng Panasonic không nhé:

Danh sách áp dụng:

1. Model QKH-8:

 

CU/CS-KC9QKH-8

CU/CS-KC12QKH-8

CU/CS-KC18QKH-8

CU/CS-KC24QKH-8

CU/CS-KC28QKH-8

 

CU/CS-QA9QKH-8

CU/CS-QA12QKH-8

CU/CS-QA18QKH-8

CU/CS-QA24QKH-8

 

 

CU/CS-QC9QKH-8

CU/CS-QC12QKH-8

CU/CS-QC18QKH-8

CU/CS-QC24QKH-8

 

CU/CS-QE9QKH-8

CU/CS-QE12QKH-8

CU/CS-QE18QKH-8

CU/CS-QE24QKH-8

 

 

CU/CS-QS9QKH-8

CU/CS-QS12QKH-8

CU/CS-QS18QKH-8

CU/CS-QS24QKH-8

 

CU/CS-TS9QKH-8

CU/CS-TS12QKH-8

CU/CS-TS18QKH-8

CU/CS-TS24QKH-8

 

2. Model RKH-8

 

CU/CS-E9RKH-8

CU/CS-E12RKH-8

CU/CS-E18RKH-8

CU/CS-E24RKH-8

 

CU/CS-YE9RKH-8

CU/CS-YE12RKH-8

 

CU/CS-YC9RKH-8

CU/CS-YC12RKH-8

 

 

CU/CS-A9RKH-8

CU/CS-A12RKH-8

CU/CS-A18RKH-8

CU/CS-A24RKH-8

 

CU/CS-S9RKH-8

CU/CS-S12RKH-8

CU/CS-S18RKH-8

CU/CS-S24RKH-8

 

CU/CS-QE9RKH-8

CU/CS-QE12RKH-8

CU/CS-QE18RKH-8

CU/CS-QE24RKH-8

 

CU/CS-QA9RKH-8

CU/CS-QA12RKH-8

CU/CS-QA18RKH-8

CU/CS-QA24RKH-8

 

 

 

CU/CS-QS9RKH-8

CU/CS-QS12RKH-8

CU/CS-QS18RKH-8

CU/CS-QS24RKH-8

 

3. Model SKH-8

 

CU/CS-U9SKH-8

CU/CS-U12SKH-8

CU/CS-U18SKH-8

CU/CS-U24SKH-8

 

CU/CS-VU9SKH-8

CU/CS-VU12SKH-8

CU/CS-VU18SKH-8

 

CU/CS-N9SKH-8

CU/CS-N12SKH-8

 

CU/CS-YZ9SKH-8

CU/CS-YZ12SKH-8

CU/CS-YZ18SKH-8

 

4. Model TKH-8

 

CU/CS-U9TKH-8

CU/CS-U12TKH-8

CU/CS-U18TKH-8

CU/CS-U24TKH-8

 

CU/CS-PU9TKH-8

CU/CS-PU12TKH-8

CU/CS-PU18TKH-8

CU/CS-PU24TKH-8

 

CU/CS-N18TKH-8

CU/CS-N24TKH-8

 

 

CU/CS-VZ9TKH-8

CU/CS-VZ12TKH-8

 

CU/CS-Z9TKH-8

CU/CS-Z12TKH-8

CU/CS-Z18TKH-8

CU/CS-Z24TKH-8

 

Chi tiết tham khảo thêm tại website của Panasonic Việt Nam : www.panasonic.com/vn