Điện Thoại

x

Điều Hòa Áp Trần Fujitsu

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Điều Hòa Áp Trần Fujitsu ABY54ABA3Z, 2 Chiều 54000Btu Gas R410a Điều Hòa Áp Trần Fujitsu ABY54ABA3Z, 2 Chiều 54000Btu Gas R410a
  Điều Hòa Áp Trần Fujitsu ABY54ABA3Z, 2 Chiều 54000Btu Gas R410a

  Giá

  54.500.000 ₫

  Loại điều hòa: áp trần - 2 chiều

  Công suất: 54.000BTU

  Xuất xứ: Thái Lan

  Bảo hành: 12 tháng

  Gas: R410a

  Giá

  54.500.000 ₫
 2. Điều Hòa Fujitsu Áp Trần ABY30ABAYZ 1 Chiều 30000Btu Gas R22 Điều Hòa Fujitsu Áp Trần ABY30ABAYZ 1 Chiều 30000Btu Gas R22
  Điều Hòa Fujitsu Áp Trần ABY30ABAYZ 1 Chiều 30000Btu Gas R22

  Giá

  28.600.000 ₫

  Loại điều hòa: áp trần - 1 chiều

  Công suất: 30.000BTU

  Bảo hành: 12 tháng

  Xuất xứ: Thái Lan

  Giá

  28.600.000 ₫
 3. Điều Hòa Fujitsu Áp Trần ABY54RBA3W 2 Chiều 48000Btu Gas R22 Điều Hòa Fujitsu Áp Trần ABY54RBA3W 2 Chiều 48000Btu Gas R22
  Điều Hòa Fujitsu Áp Trần ABY54RBA3W 2 Chiều 48000Btu Gas R22

  Giá

  0 ₫
  Điều hòa Fujitsu áp trần ABY54RBA3W 2 chiều 48000 Btu Gas R22

  Giá

  0 ₫
 4. Điều Hòa Fujitsu Áp Trần ABY36RBA3W 2 Chiều 36000Btu Gas R22 Điều Hòa Fujitsu Áp Trần ABY36RBA3W 2 Chiều 36000Btu Gas R22
  Điều Hòa Fujitsu Áp Trần ABY36RBA3W 2 Chiều 36000Btu Gas R22

  Giá

  0 ₫
  Điều hòa Fujitsu áp trần ABY36RBA3W 2 chiều 36000 Btu Gas R22

  Giá

  0 ₫
 5. Điều Hòa Fujitsu Áp Trần ABY54ABA3W 1 Chiều 48000Btu Gas R22 Điều Hòa Fujitsu Áp Trần ABY54ABA3W 1 Chiều 48000Btu Gas R22
  Điều Hòa Fujitsu Áp Trần ABY54ABA3W 1 Chiều 48000Btu Gas R22

  Giá

  0 ₫
  Điều hòa Fujitsu áp trầnABY54ABA3W 1 chiều 48000 Btu Gas R22

  Giá

  0 ₫
 6. Điều Hòa Fujitsu Áp Trần ABY30RBA-W 2 Chiều 30000Btu Gas R22 Điều Hòa Fujitsu Áp Trần ABY30RBA-W 2 Chiều 30000Btu Gas R22
  Điều Hòa Fujitsu Áp Trần ABY30RBA-W 2 Chiều 30000Btu Gas R22

  Giá

  0 ₫
  Điều hòa Fujitsu áp trần ABY30RBA-W 2 chiều 30000 Btu Gas R22

  Giá

  0 ₫
 7. Điều Hòa Fujitsu Áp Trần ABY45ABA3W 1 Chiều 45000Btu Gas R22 Điều Hòa Fujitsu Áp Trần ABY45ABA3W 1 Chiều 45000Btu Gas R22
  Điều Hòa Fujitsu Áp Trần ABY45ABA3W 1 Chiều 45000Btu Gas R22

  Giá

  0 ₫
  Điều hòa Fujitsu áp trầnABY45ABA3W 1 chiều 45000 Btu Gas R22

  Giá

  0 ₫
 8. Điều Hòa Fujitsu Áp Trần ABY24RBAJ 2 Chiều 24000Btu Gas R22 Điều Hòa Fujitsu Áp Trần ABY24RBAJ 2 Chiều 24000Btu Gas R22
  Điều Hòa Fujitsu Áp Trần ABY24RBAJ 2 Chiều 24000Btu Gas R22

  Giá

  0 ₫
  Điều hòa Fujitsu áp trần ABY24RBAJ 2 chiều 24000 Btu Gas R22

  Giá

  0 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần