Điện Thoại

x

Điều Hòa Áp Trần Midea

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Điều Hòa Áp Trần Midea 2 Chiều MUB-60HRN1 60000BTU Gas R410 Điều Hòa Áp Trần Midea 2 Chiều MUB-60HRN1 60000BTU Gas R410
  Điều Hòa Áp Trần Midea 2 Chiều MUB-60HRN1 60000BTU Gas R410

  Giá

  32.400.000 ₫

  Kiểu dáng sang trọng, hiện đại

  - Hãng sản xuất: Midea

  - Bảo hàng : 2 năm

  - Nơi sản xuất: Trung Quốc

  - Kiểu điều hòa âm trần 2 chiều

  - Công suất: 60000btu

  - Phạm vi làm lạnh 50m2

  - 4 hướng thổi gió

  Giá

  32.400.000 ₫
 2. Điều Hòa Áp Trần Midea 2 Chiều MUB-50HRN1 48000BTU Gas R410 Điều Hòa Áp Trần Midea 2 Chiều MUB-50HRN1 48000BTU Gas R410
  Điều Hòa Áp Trần Midea 2 Chiều MUB-50HRN1 48000BTU Gas R410

  Giá

  31.100.000 ₫

  Kiểu dáng sang trọng, hiện đại

  - Hãng sản xuất: Midea

  - Bảo hàng : 2 năm

  - Nơi sản xuất: Trung Quốc

  - Kiểu điều hòa âm trần 2 chiều

  - Công suất: 48000btu

  - Phạm vi làm lạnh 50m2

  - 4 hướng thổi gió

  Giá

  31.100.000 ₫
 3. Điều Hòa Áp Trần Midea 2 Chiều MUB-36HRN1-R(3pha) 36000BTU Gas R410 Điều Hòa Áp Trần Midea 2 Chiều MUB-36HRN1-R(3pha) 36000BTU Gas R410
  Điều Hòa Áp Trần Midea 2 Chiều MUB-36HRN1-R(3pha) 36000BTU Gas R410

  Giá

  26.800.000 ₫

  Kiểu dáng sang trọng, hiện đại

  - Hãng sản xuất: Midea

  - Bảo hàng : 2 năm

  - Nơi sản xuất: Trung Quốc

  - Kiểu điều hòa âm trần 2 chiều

  - Công suất: 36000btu

  - Phạm vi làm lạnh 45m2

  - 4 hướng thổi gió

  - Dòng diện sử dụng: 3 Pha

  - Công suất tiêu thụ ~ 1000W

  Giá

  26.800.000 ₫
 4. Điều Hòa Áp Trần Midea 2 Chiều MUB-36HRN1-Q(1pha) 36000BTU Gas R410 Điều Hòa Áp Trần Midea 2 Chiều MUB-36HRN1-Q(1pha) 36000BTU Gas R410
  Điều Hòa Áp Trần Midea 2 Chiều MUB-36HRN1-Q(1pha) 36000BTU Gas R410

  Giá

  26.800.000 ₫

  Kiểu dáng sang trọng, hiện đại

  - Hãng sản xuất: Midea

  - Bảo hàng : 2 năm

  - Nơi sản xuất: Trung Quốc

  - Kiểu điều hòa âm trần 2 chiều

  - Công suất: 36000btu

  - Phạm vi làm lạnh 45m2

  - 4 hướng thổi gió

  - Dòng diện sử dụng: 1 Pha

  - Công suất tiêu thụ ~ 1000W

  Giá

  26.800.000 ₫
 5. Điều Hòa Áp Trần Midea 2 Chiều MUB-28HRN1 24000BTU Gas R410 Điều Hòa Áp Trần Midea 2 Chiều MUB-28HRN1 24000BTU Gas R410
  Điều Hòa Áp Trần Midea 2 Chiều MUB-28HRN1 24000BTU Gas R410

  Giá

  20.100.000 ₫

  Kiểu dáng sang trọng, hiện đại

  - Hãng sản xuất: Midea

  - Bảo hàng : 2 năm

  - Nơi sản xuất: Trung Quốc

  - Kiểu điều hòa âm trần 2 chiều

  - Công suất: 24000btu

  - Phạm vi làm lạnh 30m2

  - 4 hướng thổi gió

  Giá

  20.100.000 ₫
 6. Điều Hòa Áp Trần Midea 1 Chiều MUB-60CRN1 60000BTU Gas R410 Điều Hòa Áp Trần Midea 1 Chiều MUB-60CRN1 60000BTU Gas R410
  Điều Hòa Áp Trần Midea 1 Chiều MUB-60CRN1 60000BTU Gas R410

  Giá

  31.280.000 ₫

  Kiểu dáng sang trọng, hiện đại

  - Hãng sản xuất: Midea

  - Bảo hàng : 2 năm

  - Nơi sản xuất: Trung Quốc

  - Kiểu điều hòa âm trần 1 chiều

  - Công suất: 60000btu

  - Phạm vi làm lạnh 50m2

  - 4 hướng thổi gió

  Giá

  31.280.000 ₫
 7. Điều Hòa Áp Trần Midea 1 Chiều MUB-50CRN1 48000BTU Gas R410 Điều Hòa Áp Trần Midea 1 Chiều MUB-50CRN1 48000BTU Gas R410
  Điều Hòa Áp Trần Midea 1 Chiều MUB-50CRN1 48000BTU Gas R410

  Giá

  29.850.000 ₫

  Kiểu dáng sang trọng, hiện đại

  - Hãng sản xuất: Midea

  - Bảo hàng : 2 năm

  - Nơi sản xuất: Trung Quốc

  - Kiểu điều hòa âm trần 1 chiều

  - Công suất: 48000btu

  - Phạm vi làm lạnh 50m2

  - 4 hướng thổi gió

  Giá

  29.850.000 ₫
 8. Điều Hòa Áp Trần Midea 1 Chiều MUB-36CRN1-R(3pha) 36000BTU Gas R410 Điều Hòa Áp Trần Midea 1 Chiều MUB-36CRN1-R(3pha) 36000BTU Gas R410
  Điều Hòa Áp Trần Midea 1 Chiều MUB-36CRN1-R(3pha) 36000BTU Gas R410

  Giá

  25.750.000 ₫

  Kiểu dáng sang trọng, hiện đại

  - Hãng sản xuất: Midea

  - Bảo hàng : 2 năm

  - Nơi sản xuất: Trung Quốc

  - Kiểu điều hòa âm trần 2 chiều

  - Công suất: 36000btu

  - Phạm vi làm lạnh 50m2

  - 4 hướng thổi gió

  Giá

  25.750.000 ₫
 9. Điều Hòa Áp Trần Midea 1 Chiều MUB-36CRN1-Q(1pha) 36000BTU Gas R410 Điều Hòa Áp Trần Midea 1 Chiều MUB-36CRN1-Q(1pha) 36000BTU Gas R410
  Điều Hòa Áp Trần Midea 1 Chiều MUB-36CRN1-Q(1pha) 36000BTU Gas R410

  Giá

  25.750.000 ₫

  Kiểu dáng sang trọng, hiện đại

  - Hãng sản xuất: Midea

  - Bảo hàng : 2 năm

  - Nơi sản xuất: Trung Quốc

  - Kiểu điều hòa âm trần 2 chiều

  - Công suất: 36000btu

  - Phạm vi làm lạnh 50m2

  - 4 hướng thổi gió

  Giá

  25.750.000 ₫
 10. Điều Hòa Áp Trần Midea 1 Chiều MUB-28CRN1 24000BTU Gas R410 Điều Hòa Áp Trần Midea 1 Chiều MUB-28CRN1 24000BTU Gas R410
  Điều Hòa Áp Trần Midea 1 Chiều MUB-28CRN1 24000BTU Gas R410

  Giá

  19.000.000 ₫

  Kiểu dáng sang trọng, hiện đại

  - Hãng sản xuất: Midea

  - Bảo hàng : 2 năm

  - Nơi sản xuất: Trung Quốc

  - Kiểu điều hòa âm trần 2 chiều

  - Công suất: 24000btu

  - Phạm vi làm lạnh 35m2

  - 4 hướng thổi gió

  Giá

  19.000.000 ₫
 11. Điều Hòa Áp Trần Midea 1 Chiều MUB-18CRN1 18000BTU Gas R410 Điều Hòa Áp Trần Midea 1 Chiều MUB-18CRN1 18000BTU Gas R410
  Điều Hòa Áp Trần Midea 1 Chiều MUB-18CRN1 18000BTU Gas R410

  Giá

  15.000.000 ₫

  Kiểu dáng sang trọng, hiện đại

  - Hãng sản xuất: Midea

  - Bảo hàng : 2 năm

  - Nơi sản xuất: Trung Quốc

  - Kiểu điều hòa âm trần 1 chiều

  - Công suất: 18000btu

  - Phạm vi làm lạnh 35m2

  - 4 hướng thổi gió

  Giá

  15.000.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần