Điện Thoại

x

Điều Hòa Cây Toshiba

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Toshiba RAV-600AS8-V/RAV-600FS-V 1 Chiều Gas R410a

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Toshiba RAV-600AS8-V/RAV-600FS-V 1 Chiều Gas R410a

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Toshiba RAV-600AS8-V/RAV-600FS-V 1 Chiều Gas R410a

  Model: RAV-600FS-V/RAV-600AS8-V

  Công suất lạnh: 60.000Btu/h

  Gas: R410a

  Xuất xứ: Thái Lan

  Giá

  50.600.000 ₫
 2. Điều Hòa Cây Tủ Đứng Toshiba RAV-480AS8-V/RAV-480FS-V 1 Chiều Gas R410a

  Điều Hòa Cây Tủ Đứng Toshiba RAV-480AS8-V/RAV-480FS-V 1 Chiều Gas R410a

  Điều Hòa Cây Tủ Đứng Toshiba RAV-480AS8-V/RAV-480FS-V 1 Chiều Gas R410a

  Model: RAV-480AS8-V/RAV-480FS-V

  Công suất lạnh: 48.000Btu/h

  Gas: R410a

  Xuất xứ: Thái Lan

  Giá

  38.700.000 ₫
 3. Điều Hòa Cây Tủ Đứng Toshiba RAV-360AS8-V/RAV-360FS-V 1 Chiều Gas R410a

  Điều Hòa Cây Tủ Đứng Toshiba RAV-360AS8-V/RAV-360FS-V 1 Chiều Gas R410a

  Điều Hòa Cây Tủ Đứng Toshiba RAV-360AS8-V/RAV-360FS-V 1 Chiều Gas R410a

  Model: RAV-360AS8-V/RAV-360FS-V

  Công suất lạnh: 36.000Btu/h

  Gas: R410a

  Xuất xứ: Thái Lan

  Giá

  29.700.000 ₫
 4. Điều Hòa Cây Tủ Đứng Toshiba RAV-360ASP-V/RAV-360FS-V 1 Chiều Gas R410a

  Điều Hòa Cây Tủ Đứng Toshiba RAV-360ASP-V/RAV-360FS-V 1 Chiều Gas R410a

  Điều Hòa Cây Tủ Đứng Toshiba RAV-360ASP-V/RAV-360FS-V 1 Chiều Gas R410a

  Model: RAV-360FS-V/RAV-360ASP-V

  Công suất lạnh: 36.000Btu/h - 1 Pha

  Gas: R410a

  Xuất xứ: Thái Lan

  Giá

  28.700.000 ₫
 5. Điều Hòa Cây Tủ Đứng Toshiba RAV-240ASP-V/RAV-240FS-V 1 Chiều Gas R410a

  Điều Hòa Cây Tủ Đứng Toshiba RAV-240ASP-V/RAV-240FS-V 1 Chiều Gas R410a

  Điều Hòa Cây Tủ Đứng Toshiba RAV-240ASP-V/RAV-240FS-V 1 Chiều Gas R410a

  Model: RAV-240ASP-V/RAV-240FS-V

  Công suất lạnh: 24.000Btu/h - 1 Pha

  Gas: R410a

  Xuất xứ: Thái Lan

  Giá

  23.100.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần