Điện Thoại

x

Điều Hòa Cây Sumikura giá rẻ

Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-210/CL-A 1 Chiều 21000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-210/CL-A 1 Chiều 21000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-210/CL-A 1 Chiều 21000Btu Gas R410a

  Điều hòa tủ đứng Sumikura

  1 chiều - 21.000BTU - 1 Pha

  Thiết kế nhỏ gọn, làm lạnh nhanh

  Dễ dàng lắp đặt, vệ sinh bảo dưỡng

  Xuất xứ: Chính hãng Malaysia

  Bảo hành: Chính hãng 24 tháng

  Giá

  15.150.000 ₫
 2. Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-240/CL-A 1 Chiều 24000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-240/CL-A 1 Chiều 24000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-240/CL-A 1 Chiều 24000Btu Gas R410a

  Điều hòa tủ đứng Sumikura

  1 chiều - 24.000BTU - 1 Pha

  Thiết kế nhỏ gọn, làm lạnh nhanh

  Dễ dàng lắp đặt, vệ sinh bảo dưỡng

  Xuất xứ: Chính hãng Malaysia

  Bảo hành: Chính hãng 24 tháng

  Giá

  16.500.000 ₫
 3. Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-H240/CL-A 2 Chiều 24000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-H240/CL-A 2 Chiều 24000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-H240/CL-A 2 Chiều 24000Btu Gas R410a

  Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H240/CL-A

  2 chiều - 24.000BTU - Gas R410

  Thiết kế nhỏ gọn, làm lạnh nhanh

  Dễ dàng lắp đặt, bảo dưỡng

  Xuất xứ: Chính hãng Malaysia

  Bảo hành: Chính hãng 24 tháng

  Giá

  17.500.000 ₫
 4. Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-280/CL-A 1 Chiều 28000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-280/CL-A 1 Chiều 28000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-280/CL-A 1 Chiều 28000Btu Gas R410a

  Điều hòa tủ đứng Sumikura

  1 chiều - 28.000BTU - 1 Pha

  Thiết kế nhỏ gọn, làm lạnh nhanh

  Dễ dàng lắp đặt, vệ sinh bảo dưỡng

  Xuất xứ: Chính hãng Malaysia

  Bảo hành: Chính hãng 24 tháng

  Giá

  16.950.000 ₫
 5. Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-H280/CL-A 2 Chiều 28000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-H280/CL-A 2 Chiều 28000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-H280/CL-A 2 Chiều 28000Btu Gas R410a

  Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H280/CL-A

  2 chiều - 28.000BTU - Gas R410

  Thiết kế nhỏ gọn, làm lạnh nhanh

  Dễ dàng lắp đặt, bảo dưỡng

  Xuất xứ: Chính hãng Malaysia

  Bảo hành: Chính hãng 24 tháng

  Giá

  18.150.000 ₫
 6. Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-360/CL-A 1 Chiều 36000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-360/CL-A 1 Chiều 36000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-360/CL-A 1 Chiều 36000Btu Gas R410a

  Điều hòa tủ đứng Sumikura

  1 chiều - 36.000BTU - 1 Pha

  Thiết kế nhỏ gọn, làm lạnh nhanh

  Dễ dàng lắp đặt, vệ sinh bảo dưỡng

  Xuất xứ: Chính hãng Malaysia

  Bảo hành: Chính hãng 24 tháng

  Giá

  22.500.000 ₫
 7. Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-H360/CL-A 2 Chiều 36000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-H360/CL-A 2 Chiều 36000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-H360/CL-A 2 Chiều 36000Btu Gas R410a

  Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H360/CL-A

  2 chiều - 36.000BTU - Gas R410

  Thiết kế nhỏ gọn, làm lạnh nhanh

  Dễ dàng lắp đặt, bảo dưỡng

  Xuất xứ: Chính hãng Malaysia

  Bảo hành: Chính hãng 24 tháng

  Giá

  24.000.000 ₫
 8. Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-480/CL-A 1 Chiều 48000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-480/CL-A 1 Chiều 48000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-480/CL-A 1 Chiều 48000Btu Gas R410a

  Điều hòa tủ đứng Sumikura

  1 chiều - 48.000BTU - 1 Pha

  Thiết kế nhỏ gọn, làm lạnh nhanh

  Dễ dàng lắp đặt, vệ sinh bảo dưỡng

  Xuất xứ: Chính hãng Malaysia

  Bảo hành: Chính hãng 24 tháng

  Giá

  26.350.000 ₫
 9. Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-H480/CL-A 2 Chiều 48000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-H480/CL-A 2 Chiều 48000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-H480/CL-A 2 Chiều 48000Btu Gas R410a

  Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H480/CL-A

  2 chiều - 48.000BTU - Gas R410

  Thiết kế nhỏ gọn, làm lạnh nhanh

  Dễ dàng lắp đặt, bảo dưỡng

  Xuất xứ: Chính hãng Malaysia

  Bảo hành: Chính hãng 24 tháng

  Giá

  28.850.000 ₫
 10. Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-500/CL-A 1 Chiều 50000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-500/CL-A 1 Chiều 50000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-500/CL-A 1 Chiều 50000Btu Gas R410a

  Điều hòa tủ đứng Sumikura

  1 chiều - 50.000BTU - 1 Pha

  Thiết kế nhỏ gọn, làm lạnh nhanh

  Dễ dàng lắp đặt, vệ sinh bảo dưỡng

  Xuất xứ: Chính hãng Malaysia

  Bảo hành: Chính hãng 24 tháng

  Giá

  29.650.000 ₫
 11. Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-H500/CL-A 2 Chiều 50000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-H500/CL-A 2 Chiều 50000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-H500/CL-A 2 Chiều 50000Btu Gas R410a

  Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H500/CL-A

  2 chiều - 50.000BTU - Gas R410 - 3 Pha

  Thiết kế nhỏ gọn, làm lạnh nhanh

  Dễ dàng lắp đặt, bảo dưỡng

  Xuất xứ: Chính hãng Malaysia

  Bảo hành: Chính hãng 24 tháng

  Giá

  31.000.000 ₫
 12. Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-600/CL-A 1 Chiều 60000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-600/CL-A 1 Chiều 60000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Sumikura APF/APO-600/CL-A 1 Chiều 60000Btu Gas R410a

  Điều hòa tủ đứng Sumikura

  1 chiều - 60.000BTU - 1 Pha

  Thiết kế nhỏ gọn, làm lạnh nhanh

  Dễ dàng lắp đặt, vệ sinh bảo dưỡng

  Xuất xứ: Chính hãng Malaysia

  Bảo hành: Chính hãng 24 tháng

  Giá

  31.000.000 ₫
Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

Mua Điều hoà Tủ Đứng, Điều Hòa Cây Sumikura , ở đâu uy tín nhất? Giá bán Điều Hòa Cây Sumikura ở đâu rẻ nhất? Có đội ngũ tư vấn, kỹ thuật viên lắp đặt chuyên nghiệp và đặc biệt là mới 100% được bảo hành chính hãng để yên tâm mua về sử dụng?

 • Dienmaythienphu.vn - Tổng Đại lý phân phối Điều Hòa Cây Sumikura giá rẻ nhất miền bắc, 100% Sản phẩm bảo hành chính hãng, uy tín chất lượng.
 • Khi mua Điều Hòa Cây Sumikura tại dienmaythienphu.vn Khách hàng không chỉ sắm được sản phẩm với giá tốt nhất thị trường , chất lượng chính hãng, chất lượng đảm bảo mà còn nhận được rất nhiều chính sách ưu đãi cho khác:
 • Cam kết Giá Điều Hòa Cây Sumikura tốt nhất thị trường với 100% sản phẩm chính hãng
 • Hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt Điều Hòa Cây Sumikura trong nội thành Hà Nội
 • Thanh toán khi mua Điều Hòa Cây Sumikura thuận tiện, bằng tiền mặt, Sec hoặc chuyển khoản
 • Để được tư vấn miễn phí, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng quý khách hàng vui lòng liên hệ: 0918969699
 • Nếu khách hàng có nhu cầu mua Điều Hòa Cây Sumikura số lượng lớn, hoặc Đại lý bán buôn vui lòng liên hệ: 0983262323 - 0985656996 để nhận được hỗ trợ về giá cũng như hỗ trợ tốt nhất
 • Khách hàng là nhà thầu, Xây dựng công trình lớn muốn hỗ trợ về thiết kế, tư vấn về kỹ thuật cũng như cần kỹ thuật viên thi công lắp đặt tại công trình vui lòng Liên Hệ:0913836633 - 0985686363
 • Khách hàng ở Khu vực Ninh Bình xin vui lòng liên hệ: 0912339019

Điều hòa cây (điều hòa tủ đứng) là loại điều hòa có thể để đặt ở dưới đất mà không cần gắn trên tường. Điều hòa cây có công suất lớn từ 18.000BTU đến 50.000 BTU. Nếu như trước kia, điều hòa cây được sử dụng nhiều ở các cơ quan, các văn phòng có diện tích lớn thì ngày nay điều cây đang được nhiều gia đình lựa chọn bởi những tiện ích và khả năng làm việc hiệu quả mà nó mang lại.

Ưu điểm của Điều Hòa Cây Sumikura

 1. Điều Hòa Cây Sumikura Làm mát nhanh hơn
  Điều hòa cây có Khả năng làm mát nhanh, mạnh không chỉ do công suất lớn mang lại mà còn do thiết kế quạt thổi của dàn lạnh bên trong Điều Hòa Cây Sumikura tủ đứng có kích thước lớn. Do đó, sức gió từ điều hòa tủ đứng thường đều, mạnh, rộng hơn, ổn định và ít bị hư hỏng lặt vặt.
 2. Điều Hòa Cây Sumikura Thích hợp cho không gian lớn và đông người
  Do thiết kế lớn, Điều Hòa Cây Sumikura có khả năng làm mát phòng có không gian lớn hơn so với máy treo tường. Hoạt động ổn định liên tục mà các dòng máy lạnh treo tường không làm được. Điều Hòa Cây Sumikura Chịu được tải cao, thích hợp cho những nơi đông người. Đồng thời, thổi lưu lượng gió đối lưu mạnh hơn so với các loại máy lạnh treo tường.
 3. Điều Hòa Cây Sumikura Thích hợp cho không gian lớn và đông người
  Do thiết kế lớn, Điều Hòa Cây Sumikura có khả năng làm mát phòng có không gian lớn hơn so với máy treo tường. Hoạt động ổn định liên tục mà các dòng máy lạnh treo tường không làm được. Điều Hòa Cây Sumikura Chịu được tải cao, thích hợp cho những nơi đông người. Đồng thời, thổi lưu lượng gió đối lưu mạnh hơn so với các loại máy lạnh treo tường.

Nhược điểm của Điều Hòa Cây Sumikura

 1. Điều Hòa Cây Sumikura Ồn hơn khi hoạt động
  Do có công xuất lớn và cấu tạo của dàn lạnh nên khi vân hành điều hòa cây thường có tiếng ồn lớn hơn điều hòa treo tường.
 2. Điều Hòa Cây Sumikura Ồn hơn khi hoạt động
  Do có công xuất lớn và cấu tạo của dàn lạnh nên khi vân hành điều hòa cây thường có tiếng ồn lớn hơn điều hòa treo tường.
 3. Giá bán Điều Hòa Cây Sumikura cao hơn điều hòa treo tường
  Nếu chọn mua 2 dòng điều hòa treo tường và điều hòa tủ đứng có cùng thông số kỹ thuật thì điều hòa tủ đứng thường có giá bán đắt hơn các dòng điều hòa treo tường có cùng công suất làm lạnh.

Mọi người cũng tìm kiếm: điều hoà cây, điều hoà cây giá rẻ, điều hoà cây panasonic, điều hòa cây funiki, điều hoà cây gree

Xem Thêm