Điện Thoại

x

Máy Rửa Bát Fujishan

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Máy Rửa Bát Fujishan FJVN08-S07F 8 Bộ

  Máy Rửa Bát Fujishan FJVN08-S07F 8 Bộ

  Máy Rửa Bát Fujishan FJVN08-S07F 8 Bộ

  Model: FJVN08-S07F

  Tiêu thụ nước (rửa tiết kiệm): 7-9L/ Lần

  Mức tiêu thụ điện năng hiệu quả A+++

  Động cơ bảo hành 10 năm

  Thương hiệu: Nhật Bản

  Giá

  8.500.000 ₫
 2. Máy Rửa Bát Fujishan FJVN12-S06TF 12 Bộ

  Máy Rửa Bát Fujishan FJVN12-S06TF 12 Bộ

  Máy Rửa Bát Fujishan FJVN12-S06TF 12 Bộ

  Model: FJVN12-S06TF

  Tiêu thụ nước (rửa tiết kiệm): 7-9L/ Lần

  Mức tiêu thụ điện năng hiệu quả A+++

  Động cơ bảo hành 10 năm

  Thương hiệu: Nhật Bản

  Giá

  14.500.000 ₫
 3. Máy Rửa Bát Fujishan FJVN15-S04TF 15 Bộ

  Máy Rửa Bát Fujishan FJVN15-S04TF 15 Bộ

  Máy Rửa Bát Fujishan FJVN15-S04TF 15 Bộ

  Model: FJVN15-S04TF

  Tiêu thụ nước (rửa tiết kiệm): 11L/ Lần

  Mức tiêu thụ điện năng hiệu quả A+++

  Động cơ bảo hành 10 năm

  Thương hiệu: Nhật Bản

  Giá

  12.500.000 ₫
 4. Máy Rửa Bát Fujishan FJVN15-S03AF 12 Bộ

  Máy Rửa Bát Fujishan FJVN15-S03AF 12 Bộ

  Máy Rửa Bát Fujishan FJVN15-S03AF 12 Bộ

  Model: FJVN15-S03AF

  Tiêu thụ nước (rửa tiết kiệm): 7- 9L/ Lần

  Mức tiêu thụ điện năng hiệu quả A+++

  Động cơ bảo hành 10 năm

  Thương hiệu: Nhật Bản

  Giá

  10.500.000 ₫
 5. Máy Rửa Bát Fujishan FJVN15-S08AF 15 Bộ

  Máy Rửa Bát Fujishan FJVN15-S08AF 15 Bộ

  Máy Rửa Bát Fujishan FJVN15-S08AF 15 Bộ

  Model: FJVN15-S08AF

  Tiêu thụ nước (rửa tiết kiệm): 7- 9L/ Lần

  Mức tiêu thụ điện năng hiệu quả A+++

  Động cơ bảo hành 10 năm

  Thương hiệu: Nhật Bản

  Giá

  16.500.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần