Điện Thoại

x

Điều Hòa Trung Tâm Midea Chính hãng

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-200CWN1-R 1 Chiều 240000Btu

  Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-200CWN1-R 1 Chiều 240000Btu

  Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-200CWN1-R 1 Chiều 240000Btu
  Mô tả điều hòa trung tâm Midea MRCT-062CWN1-R 1 Chiều 75000BTU Máy điều hòa không khí Midea trên tầng thượng được thiết kế và sản xuất để giảm các giải pháp tất cả trong một cho các phòng lớn, kho hàng hoặc các ứng dụng khác. Các tính năngđiều hòa trung tâm midea Thuận tiện cho việc lựa chọn đơn vị Khoảng công suất làm mát rộng từ 48000Btu / h đến 358000Btu / h. Khả năng làm mát rộng phạm vi Thiết kế nhỏ gọn. Mặt bích của lối vào và lối thoát gió theo tiêu chuẩn. Nó phù hợp để lắp đặt trên tầng thượng

  Giá

  Liên Hệ:

 2. Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-175CWN1-R 1 Chiều 208000Btu

  Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-175CWN1-R 1 Chiều 208000Btu

  Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-175CWN1-R 1 Chiều 208000Btu
  Mô tả điều hòa trung tâm Midea MRCT-175CWN1-R 1 Chiều 208000BTU Máy điều hòa không khí Midea trên tầng thượng được thiết kế và sản xuất để giảm các giải pháp tất cả trong một cho các phòng lớn, kho hàng hoặc các ứng dụng khác. Các tính năngđiều hòa trung tâm midea Thuận tiện cho việc lựa chọn đơn vị Khoảng công suất làm mát rộng từ 48000Btu / h đến 358000Btu / h. Khả năng làm mát rộng phạm vi Thiết kế nhỏ gọn. Mặt bích của lối vào và lối thoát gió theo tiêu chuẩn. Nó phù hợp để lắp đặt trên tầng thượng

  Giá

  Liên Hệ:

 3. Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-150CWN1-R 1 Chiều 180000Btu

  Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-150CWN1-R 1 Chiều 180000Btu

  Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-150CWN1-R 1 Chiều 180000Btu
  Mô tả điều hòa trung tâm Midea MRCT-150CWN1-R 1 Chiều 180000BTU Máy điều hòa không khí Midea trên tầng thượng được thiết kế và sản xuất để giảm các giải pháp tất cả trong một cho các phòng lớn, kho hàng hoặc các ứng dụng khác. Các tính năngđiều hòa trung tâm midea Thuận tiện cho việc lựa chọn đơn vị Khoảng công suất làm mát rộng từ 48000Btu / h đến 358000Btu / h. Khả năng làm mát rộng phạm vi Thiết kế nhỏ gọn. Mặt bích của lối vào và lối thoát gió theo tiêu chuẩn. Nó phù hợp để lắp đặt trên tầng thượng

  Giá

  Liên Hệ:

 4. Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-125CWN1-R 1 Chiều 150000BTU

  Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-125CWN1-R 1 Chiều 150000BTU

  Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-125CWN1-R 1 Chiều 150000BTU
  Mô tả điều hòa trung tâm Midea MRCT-125CWN1-R 1 Chiều 150000BTU Máy điều hòa không khí Midea trên tầng thượng được thiết kế và sản xuất để giảm các giải pháp tất cả trong một cho các phòng lớn, kho hàng hoặc các ứng dụng khác. Các tính năngđiều hòa trung tâm midea Thuận tiện cho việc lựa chọn đơn vị Khoảng công suất làm mát rộng từ 48000Btu / h đến 358000Btu / h. Khả năng làm mát rộng phạm vi Thiết kế nhỏ gọn. Mặt bích của lối vào và lối thoát gió theo tiêu chuẩn. Nó phù hợp để lắp đặt trên tầng thượng

  Giá

  Liên Hệ:

 5. Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-100CWN1-R(D) 1 Chiều 120000BTU

  Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-100CWN1-R(D) 1 Chiều 120000BTU

  Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-100CWN1-R(D) 1 Chiều 120000BTU
  Mô tả điều hòa trung tâm Midea MRCT-100CWN1-R(D) 1 Chiều 120000BTU Máy điều hòa không khí Midea trên tầng thượng được thiết kế và sản xuất để giảm các giải pháp tất cả trong một cho các phòng lớn, kho hàng hoặc các ứng dụng khác. Các tính năngđiều hòa trung tâm midea Thuận tiện cho việc lựa chọn đơn vị Khoảng công suất làm mát rộng từ 48000Btu / h đến 358000Btu / h. Khả năng làm mát rộng phạm vi Thiết kế nhỏ gọn. Mặt bích của lối vào và lối thoát gió theo tiêu chuẩn. Nó phù hợp để lắp đặt trên tầng thượng

  Giá

  Liên Hệ:

 6. Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-100CWN1-R 1 Chiều 120000Btu

  Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-100CWN1-R 1 Chiều 120000Btu

  Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-100CWN1-R 1 Chiều 120000Btu
  Mô tả điều hòa trung tâm Midea MRCT-100CWN1-R 1 Chiều 120000BTU Máy điều hòa không khí Midea trên tầng thượng được thiết kế và sản xuất để giảm các giải pháp tất cả trong một cho các phòng lớn, kho hàng hoặc các ứng dụng khác. Các tính năngđiều hòa trung tâm midea Thuận tiện cho việc lựa chọn đơn vị Khoảng công suất làm mát rộng từ 48000Btu / h đến 358000Btu / h. Khả năng làm mát rộng phạm vi Thiết kế nhỏ gọn. Mặt bích của lối vào và lối thoát gió theo tiêu chuẩn. Nó phù hợp để lắp đặt trên tầng thượng

  Giá

  Liên Hệ:

 7. Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-085CWN1-R(D) 1 Chiều 102000Btu

  Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-085CWN1-R(D) 1 Chiều 102000Btu

  Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-085CWN1-R(D) 1 Chiều 102000Btu
  Mô tả điều hòa trung tâm Midea MRCT-085CWN1-R(D) 1 Chiều 102000BTU Máy điều hòa không khí Midea trên tầng thượng được thiết kế và sản xuất để giảm các giải pháp tất cả trong một cho các phòng lớn, kho hàng hoặc các ứng dụng khác. Các tính năngđiều hòa trung tâm midea Thuận tiện cho việc lựa chọn đơn vị Khoảng công suất làm mát rộng từ 48000Btu / h đến 358000Btu / h. Khả năng làm mát rộng phạm vi Thiết kế nhỏ gọn. Mặt bích của lối vào và lối thoát gió theo tiêu chuẩn. Nó phù hợp để lắp đặt trên tầng thượng

  Giá

  Liên Hệ:

 8. Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-085CWN1-R 1 Chiều 102000Btu

  Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-085CWN1-R 1 Chiều 102000Btu

  Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-085CWN1-R 1 Chiều 102000Btu
  Mô tả điều hòa trung tâm Midea MRCT-085CWN1-R 1 Chiều 102000BTU Máy điều hòa không khí Midea trên tầng thượng được thiết kế và sản xuất để giảm các giải pháp tất cả trong một cho các phòng lớn, kho hàng hoặc các ứng dụng khác. Các tính năngđiều hòa trung tâm midea Thuận tiện cho việc lựa chọn đơn vị Khoảng công suất làm mát rộng từ 48000Btu / h đến 358000Btu / h. Khả năng làm mát rộng phạm vi Thiết kế nhỏ gọn. Mặt bích của lối vào và lối thoát gió theo tiêu chuẩn. Nó phù hợp để lắp đặt trên tầng thượng

  Giá

  Liên Hệ:

 9. Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-075CWN1-R 1 Chiều 89000Btu

  Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-075CWN1-R 1 Chiều 89000Btu

  Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-075CWN1-R 1 Chiều 89000Btu
  Mô tả điều hòa trung tâm Midea MRCT-075CWN1-R 1 Chiều 89000BTU Máy điều hòa không khí Midea trên tầng thượng được thiết kế và sản xuất để giảm các giải pháp tất cả trong một cho các phòng lớn, kho hàng hoặc các ứng dụng khác. Các tính năngđiều hòa trung tâm midea Thuận tiện cho việc lựa chọn đơn vị Khoảng công suất làm mát rộng từ 48000Btu / h đến 358000Btu / h. Khả năng làm mát rộng phạm vi Thiết kế nhỏ gọn. Mặt bích của lối vào và lối thoát gió theo tiêu chuẩn. Nó phù hợp để lắp đặt trên tầng thượng

  Giá

  Liên Hệ:

 10. Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-062CWN1-R 1 Chiều 75000Btu

  Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-062CWN1-R 1 Chiều 75000Btu

  Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-062CWN1-R 1 Chiều 75000Btu
  Mô tả điều hòa trung tâm Midea MRCT-062CWN1-R 1 Chiều 75000BTU Máy điều hòa không khí Midea trên tầng thượng được thiết kế và sản xuất để giảm các giải pháp tất cả trong một cho các phòng lớn, kho hàng hoặc các ứng dụng khác. Các tính năngđiều hòa trung tâm midea Thuận tiện cho việc lựa chọn đơn vị Khoảng công suất làm mát rộng từ 48000Btu / h đến 358000Btu / h. Khả năng làm mát rộng phạm vi Thiết kế nhỏ gọn. Mặt bích của lối vào và lối thoát gió theo tiêu chuẩn. Nó phù hợp để lắp đặt trên tầng thượng

  Giá

  Liên Hệ:

 11. Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-60CWN1-R 1 Chiều 60000BTU

  Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-60CWN1-R 1 Chiều 60000BTU

  Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-60CWN1-R 1 Chiều 60000BTU
  Mô tả điều hòa trung tâm Midea MRCT-60CWN1-R 1 Chiều 60000BTU Máy điều hòa không khí Midea trên tầng thượng được thiết kế và sản xuất để giảm các giải pháp tất cả trong một cho các phòng lớn, kho hàng hoặc các ứng dụng khác. Các tính năng điều hòa trung tâm midea Thuận tiện cho việc lựa chọn đơn vị Khoảng công suất làm mát rộng từ 48000Btu / h đến 358000Btu / h. Khả năng làm mát rộng phạm vi Thiết kế nhỏ gọn. Mặt bích của lối vào và lối thoát gió theo tiêu chuẩn. Nó phù hợp để lắp đặt trên tầng

  Giá

  Liên Hệ:

 12. Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-48CWN1-R 1 Chiều 48000Btu

  Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-48CWN1-R 1 Chiều 48000Btu

  Điều Hòa Trung Tâm Midea MRCT-48CWN1-R 1 Chiều 48000Btu
  Mô tả điều hòa trung tâm Midea MRCT-48CWN1-R 1 chiều 48000BTU Máy điều hòa không khí Midea trên tầng thượng được thiết kế và sản xuất để giảm các giải pháp tất cả trong một cho các phòng lớn, kho hàng hoặc các ứng dụng khác. Các tính năng điều hòa trung tâm midea Thuận tiện cho việc lựa chọn đơn vị Khoảng công suất làm mát rộng từ 48000Btu / h đến 358000Btu / h. Khả năng làm mát rộng phạm vi Thiết kế nhỏ gọn. Mặt bích của lối vào và lối thoát gió theo tiêu chuẩn. Nó phù hợp để lắp đặt trên tầng

  Giá

  Liên Hệ:

Thiết lập theo hướng giảm dần

Mua Điều Hòa Trung Tâm Midea Chính hãng ở đâu uy tín? Giá bán Điều Hòa Trung Tâm Midea ở đâu rẻ nhất? Có đội ngũ tư vấn, kỹ thuật viên lắp đặt chuyên nghiệp, tư vấn thiết kế, hỗ trợ lắp đặt công trình chuyên nghiệp?

 • Dienmaythienphu.vn - Tổng Đại lý phân phối Điều Hòa Trung Tâm Midea chính hãng nên luôn có giá rẻ nhất thị trường hà nội và miền bắc, 100% Sản phẩm bảo hành chính hãng, uy tín chất lượng.
 • Khi mua Điều Hòa Trung Tâm Midea tại dienmaythienphu.vn Khách hàng được tư vấn thiết kế miễn phí, Lắp đặt và hỗ trợ từ chính kỹ thuật viên của hãng. Chất lượng đảm bảo, Ngoài ra khách hàng còn nhận được rất nhiều chính sách ưu đãi khác:
 • Cam kết Giá Điều Hòa Trung Tâm Midea tốt nhất thị trường với 100% sản phẩm chính hãng
 • Hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt Điều Hòa Trung Tâm Midea trong nội thành Hà Nội
 • Thanh toán khi mua Điều Hòa Trung Tâm Midea thuận tiện, bằng tiền mặt, Sec hoặc chuyển khoản
 • Để được tư vấn miễn phí, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng quý khách hàng vui lòng liên hệ: 0918969699
 • Nếu khách hàng có nhu cầu mua Điều Hòa Trung Tâm Midea số lượng lớn, hoặc Đại lý bán buôn vui lòng liên hệ: 0983262323 - 0985656996 để nhận được hỗ trợ về giá cũng như hỗ trợ tốt nhất
 • Khách hàng là nhà thầu, Xây dựng công trình lớn muốn hỗ trợ về thiết kế, tư vấn về kỹ thuật cũng như cần kỹ thuật viên thi công lắp đặt tại công trình vui lòng Liên Hệ:0913836633 - 0985686363

Mọi người cũng tìm kiếm: điều hoà trung tâm, hệ thống điều hoà trung tâm, điều hoà trung tâm cho gia đình, điều hòa trung tâm vrv, điều hòa trung tâm midea, báo giá điều hòa trung tâm mitsubishi

Xem Thêm