Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Từ 1 đến 12 tổng số 110

Trang
mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ14TAHYM(E) 1 chiều 14 HP - Tổ hợp đôi
0₫

Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ14TAHYM(E) 1 chiều công suất14HP 131000 BTU, 38.4 kW. Dàn nóng RXQ14TAHYM(E) 14 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ14TAHYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ14TAHYM(E) 1 chiều 14 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ 14TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 38.4kW, 131000 BTU , 33000 kcal/h Điện năng tiêu thụ 8.81 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (2.4x1) + (3.4x1) Trọng lượng máy 185+185 Độ

Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ16TAHYM(E) 1 chiều 16 HP - Tổ hợp đôi
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ16TAHYM(E) 1 chiều công suất16HP 153000 BTU, 44.8 kW. Dàn nóng RXQ16TAHYM(E) 16 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ16TAHYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ16TAHYM(E) 1 chiều 16 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ16TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 44.8kW, 153000 BTU , 38500 kcal/h Điện năng tiêu thụ 10.4 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (3.4x1) + (3.4x1) Trọng lượng máy 185+185 Độ ồn 59
Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ18TAHYM(E) 1 chiều 18 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ18TAHYM(E) 1 chiều công suất18HP 164000 BTU, 48 kW. Dàn nóng RXQ18TAHYM(E) 18 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ18TAHYM(E) Tổ hợp 3 dàn nóng của điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ18TAHYM(E) 1 chiều 18 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ18TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 48kW, 164000 BTU , 41300 kcal/h Điện năng tiêu thụ 10.9 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (2.4x1) + (2.4x1)
Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ20TAHYM(E) 1 chiều 20 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ20TAHYM(E) 1 chiều công suất 20HP 186000 BTU, 54.4 kW. Dàn nóng RXQ20TAHYM(E) 20 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ20TAHYM(E) Tổ hợp 3 dàn nóng của điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ20TAHYM(E) 1 chiều 20 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ20TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 54.4kW, 186000 BTU , 46800 kcal/h Điện năng tiêu thụ 12.4 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (2.4x1) +
Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ22TAHYM(E) 1 chiều 22 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ22TAHYM(E) 1 chiều công suất 22HP 207000 BTU, 60.8 kW. Dàn nóng RXQ22TAHYM(E) 22 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ22TAHYM(E) Tổ hợp 3 dàn nóng của điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ22TAHYM(E) 1 chiều 22 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ22TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 60.8kW, 207000 BTU , 52300 kcal/h Điện năng tiêu thụ 14 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (2.4x1) +
Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ24TAHYM(E) 1 chiều 24 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ24TAHYM(E) 1 chiều công suất 24HP 229000 BTU, 67.2 kW. Dàn nóng RXQ24TAHYM(E) 24 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ24TAHYM(E) Tổ hợp 3 dàn nóng của điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ24TAHYM(E) 1 chiều 24 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ24TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 67.2kW, 229.000 BTU , 57800 kcal/h Điện năng tiêu thụ 15.5 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (3.4x1) +
Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ26TAHYM(E) 1 chiều 26 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ26TAHYM(E) 1 chiều công suất 26HP 248000 BTU, 72.8 kW. Dàn nóng RXQ26TAHYM(E) 26 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ26TAHYM(E) Tổ hợp 3 dàn nóng của điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ26TAHYM(E) 1 chiều 26 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ26TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 72.8kW, 248.000 BTU , 62600 kcal/h Điện năng tiêu thụ 17.2 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (3.4x1) +
Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ28TAHYM(E) 1 chiều 28 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ28TAHYM(E) 1 chiều công suất 28HP 267000 BTU, 78.3 kW. Dàn nóng RXQ28TAHYM(E) 28 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ28TAHYM(E) Tổ hợp 3 dàn nóng của điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ28TAHYM(E) 1 chiều 28 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ28TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 78.3kW, 267.000 BTU , 67300 kcal/h Điện năng tiêu thụ 19.2 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (3.4x1) +
Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ30TAHYM(E) 1 chiều 30 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ30TAHYM(E) 1 chiều công suất 30HP 286000 BTU, 83.9 kW. Dàn nóng RXQ30TAHYM(E) 30 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ30TAHYM(E) Tổ hợp 3 dàn nóng của điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ30TAHYM(E) 1 chiều 30 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ30TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 83.9kW, 286.000 BTU , 72200 kcal/h Điện năng tiêu thụ 20.9 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (3.4x1) +
Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ32TAHYM(E) 1 chiều 32 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ32TAHYM(E) 1 chiều công suất 32HP 305000 BTU, 89.4 kW. Dàn nóng RXQ32TAHYM(E) 32 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ32TAHYM(E) Tổ hợp 3 dàn nóng của điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ32TAHYM(E) 1 chiều 32 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ32TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 89.4kW, 305000 BTU , 76900 kcal/h Điện năng tiêu thụ 22.8 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (3.4x1) +
Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ34TAHYM(E) 1 chiều 34 HP - Tổ hợp 3
0₫

Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ34TAHYM(E) 1 chiều công suất 34HP 327000 BTU, 95.9 kW. Dàn nóng RXQ34TAHYM(E) 34 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ34TAHYM(E) Tổ hợp 3 dàn nóng của điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ34TAHYM(E) 1 chiều 34 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ34TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 95.9kW, 327000 BTU , 82500 kcal/h Điện năng tiêu thụ 24.7 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (3.4x1) +

Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ36TAHYM(E) 1 chiều 36 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ36TAHYM(E) 1 chiều công suất 36HP 348000 BTU, 102 kW. Dàn nóng RXQ36TAHYM(E) 36 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ36TAHYM(E) Tổ hợp 3 dàn nóng của điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ36TAHYM(E) 1 chiều 36 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ36TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 102kW, 348000 BTU , 87700 kcal/h Điện năng tiêu thụ 26.6 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (3.4x1) +
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Từ 1 đến 12 tổng số 110

Trang
mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

Mua Điều Hòa Trung Tâm ở đâu uy tín nhất? Giá điều hòa trung tâm ở đâu rẻ nhất, chiết khấu cao? Có đội ngũ tư vấn, kỹ thuật viên lắp đặt dự án chuyên nghiệp. Hỗ trợ đại lý tốt nhất và đặc biệt là sản phẩm mới 100% cũng như bảo hành chính hãng tại chân công trình?

  • Điện Máy Thiên Phú là Tổng đại lý không chỉ phân phối điều hòa dân dụng mà còn phân phối điều hòa trung tâm của các hãng lớn đang có mặt trên thị trường Việt Nam như điều hòa trung tâm mitsubishi heavy, điều hòa trung tâm daikin, điều hòa trung tâm panasonic, điều hòa trung tâm toshiba, điều hòa trung tâm midea Chính vì thế dienmaythienphu.vn luôn có giá tốt nhất cũng như có nhiều kinh nghiệm hỗ trợ cho dự án.
  • Với đội ngũ kỹ sư giầu kinh nghiệm, được chính những hãng Điều hòa đào tạo, dienmaythienphu.vn sẵn sàng hỗ trợ, Nhà thầu, Đại lý và chủ dự án thiết kế hệ thống Điều Hòa Trung Tâm tiết kiệm và hiệu quả nhất. Không chỉ có thể công ty chúng tôi còn hỗ trợ vận chuyển cũng như lắp đặt, bảo hành Điều Hòa Trung Tâm tận chân công trình.
  • dienmaythienphu.vn Cam kết Giá Điều Hòa Trung Tâm tốt nhất thị trường, chiết khấu cao với sản phẩm mới 100% và Bảo hành chính hãng
  • Thanh toán khi mua thuận tiện theo tiến độ công trình, bằng sec hoặc chuyển khoản
  • Khách hàng là Nhà thầu, Đại lý, Chủ đầu tư đang xây dựng công trình lớn muốn hỗ trợ về thiết kế, tư vấn kỹ thuật hệ thống Điều Hòa Trung Tâm cũng như cần kỹ sư thi công lắp đặt tại công trình vui lòng Liên Hệ: 0913836633

Bản quyền của Công Ty cổ phần Điện Lạnh Thiên Phú © 2017