Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Từ 1 đến 12 tổng số 111

Trang
mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ14TAHYM(E) 1 chiều 14 HP - Tổ hợp đôi
0₫

Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ14TAHYM(E) 1 chiều công suất14HP 131000 BTU, 38.4 kW. Dàn nóng RXQ14TAHYM(E) 14 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ14TAHYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ14TAHYM(E) 1 chiều 14 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ 14TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 38.4kW, 131000 BTU , 33000 kcal/h Điện năng tiêu thụ 8.81 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (2.4x1) + (3.4x1) Trọng lượng máy 185+185 Độ

Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ16TAHYM(E) 1 chiều 16 HP - Tổ hợp đôi
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ16TAHYM(E) 1 chiều công suất16HP 153000 BTU, 44.8 kW. Dàn nóng RXQ16TAHYM(E) 16 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ16TAHYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ16TAHYM(E) 1 chiều 16 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ16TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 44.8kW, 153000 BTU , 38500 kcal/h Điện năng tiêu thụ 10.4 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (3.4x1) + (3.4x1) Trọng lượng máy 185+185 Độ ồn 59
Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ18TAHYM(E) 1 chiều 18 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ18TAHYM(E) 1 chiều công suất18HP 164000 BTU, 48 kW. Dàn nóng RXQ18TAHYM(E) 18 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ18TAHYM(E) Tổ hợp 3 dàn nóng của điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ18TAHYM(E) 1 chiều 18 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ18TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 48kW, 164000 BTU , 41300 kcal/h Điện năng tiêu thụ 10.9 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (2.4x1) + (2.4x1)
Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ20TAHYM(E) 1 chiều 20 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ20TAHYM(E) 1 chiều công suất 20HP 186000 BTU, 54.4 kW. Dàn nóng RXQ20TAHYM(E) 20 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ20TAHYM(E) Tổ hợp 3 dàn nóng của điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ20TAHYM(E) 1 chiều 20 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ20TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 54.4kW, 186000 BTU , 46800 kcal/h Điện năng tiêu thụ 12.4 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (2.4x1) +
Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ22TAHYM(E) 1 chiều 22 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ22TAHYM(E) 1 chiều công suất 22HP 207000 BTU, 60.8 kW. Dàn nóng RXQ22TAHYM(E) 22 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ22TAHYM(E) Tổ hợp 3 dàn nóng của điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ22TAHYM(E) 1 chiều 22 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ22TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 60.8kW, 207000 BTU , 52300 kcal/h Điện năng tiêu thụ 14 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (2.4x1) +
Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ24TAHYM(E) 1 chiều 24 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ24TAHYM(E) 1 chiều công suất 24HP 229000 BTU, 67.2 kW. Dàn nóng RXQ24TAHYM(E) 24 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ24TAHYM(E) Tổ hợp 3 dàn nóng của điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ24TAHYM(E) 1 chiều 24 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ24TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 67.2kW, 229.000 BTU , 57800 kcal/h Điện năng tiêu thụ 15.5 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (3.4x1) +
Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ26TAHYM(E) 1 chiều 26 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ26TAHYM(E) 1 chiều công suất 26HP 248000 BTU, 72.8 kW. Dàn nóng RXQ26TAHYM(E) 26 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ26TAHYM(E) Tổ hợp 3 dàn nóng của điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ26TAHYM(E) 1 chiều 26 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ26TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 72.8kW, 248.000 BTU , 62600 kcal/h Điện năng tiêu thụ 17.2 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (3.4x1) +
Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ28TAHYM(E) 1 chiều 28 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ28TAHYM(E) 1 chiều công suất 28HP 267000 BTU, 78.3 kW. Dàn nóng RXQ28TAHYM(E) 28 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ28TAHYM(E) Tổ hợp 3 dàn nóng của điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ28TAHYM(E) 1 chiều 28 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ28TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 78.3kW, 267.000 BTU , 67300 kcal/h Điện năng tiêu thụ 19.2 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (3.4x1) +
Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ30TAHYM(E) 1 chiều 30 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ30TAHYM(E) 1 chiều công suất 30HP 286000 BTU, 83.9 kW. Dàn nóng RXQ30TAHYM(E) 30 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ30TAHYM(E) Tổ hợp 3 dàn nóng của điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ30TAHYM(E) 1 chiều 30 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ30TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 83.9kW, 286.000 BTU , 72200 kcal/h Điện năng tiêu thụ 20.9 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (3.4x1) +
Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ32TAHYM(E) 1 chiều 32 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ32TAHYM(E) 1 chiều công suất 32HP 305000 BTU, 89.4 kW. Dàn nóng RXQ32TAHYM(E) 32 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ32TAHYM(E) Tổ hợp 3 dàn nóng của điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ32TAHYM(E) 1 chiều 32 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ32TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 89.4kW, 305000 BTU , 76900 kcal/h Điện năng tiêu thụ 22.8 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (3.4x1) +
Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ34TAHYM(E) 1 chiều 34 HP - Tổ hợp 3
0₫

Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ34TAHYM(E) 1 chiều công suất 34HP 327000 BTU, 95.9 kW. Dàn nóng RXQ34TAHYM(E) 34 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ34TAHYM(E) Tổ hợp 3 dàn nóng của điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ34TAHYM(E) 1 chiều 34 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ34TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 95.9kW, 327000 BTU , 82500 kcal/h Điện năng tiêu thụ 24.7 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (3.4x1) +

Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ36TAHYM(E) 1 chiều 36 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ36TAHYM(E) 1 chiều công suất 36HP 348000 BTU, 102 kW. Dàn nóng RXQ36TAHYM(E) 36 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ36TAHYM(E) Tổ hợp 3 dàn nóng của điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ36TAHYM(E) 1 chiều 36 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ36TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 102kW, 348000 BTU , 87700 kcal/h Điện năng tiêu thụ 26.6 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (3.4x1) +
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Từ 1 đến 12 tổng số 111

Trang
mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

Mua Điều Hòa Trung Tâm ở đâu giá rẻ nhất? bạn đang phân vân không biết ở đâu bán Điều Hòa Trung Tâm uy tín, mới 100% và đặc biệt là bảo hành chính hãng để yên tâm mua về sử dụng?

  • Điện Máy Thiên Phú là Tổng đại lý phân phối Điều Hòa Trung Tâm, chính vì thế 100% sản phẩm bán ra đều được bảo hành chính hãng, Hơn thế nữa khách hàng còn được hưởng rất nhiều ưu đãi khi mua tại Điều Hòa Trung Tâm Điện máy thiên phú như:
  • Giá Điều Hòa Trung Tâm tốt nhất thị trường với 100% sản phẩm chính hãng
  • Hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt Điều Hòa Trung Tâm trong nội thành Hà Nội
  • Thanh toán khi mua thuận tiện, bằng tiền mặt, Sec hoặc chuyển khoản
  • Để được tư vấn miễn phí, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng quý khách hàng vui lòng liên hệ: 0918969699
  • Nếu khách hàng có như cầu mua Điều Hòa Trung Tâm số lượng lớn, hoặc Đại lý bán buôn vui lòng liên hệ: 0918969699 để nhận được hỗ trợ về giá cũng như hỗ trợ tốt nhất
  • Khách hàng là nhà thầu, Xây dựng công trình lớn muốn hỗ trợ về thiết kế, tư vấn về kỹ thuật cũng như cần kỹ thuật viên thi công lắp đặt tại công trình vui lòng Liên Hệ: 0913836633

Bản quyền của Công Ty cổ phần Điện Lạnh Thiên Phú © 2017