Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Từ 1 đến 12 tổng số 110

Trang
mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ14TAHYM(E) 1 chiều 14 HP - Tổ hợp đôi
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ14TAHYM(E) 1 chiều công suất14HP 131000 BTU, 38.4 kW. Dàn nóng RXQ14TAHYM(E) 14 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ14TAHYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ14TAHYM(E) 1 chiều 14 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ 14TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 38.4kW, 131000 BTU , 33000 kcal/h Điện năng tiêu thụ 8.81 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (2.4x1) + (3.4x1) Trọng lượng máy 185+185 Độ
Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ16TAHYM(E) 1 chiều 16 HP - Tổ hợp đôi
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ16TAHYM(E) 1 chiều công suất16HP 153000 BTU, 44.8 kW. Dàn nóng RXQ16TAHYM(E) 16 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ16TAHYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ16TAHYM(E) 1 chiều 16 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ16TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 44.8kW, 153000 BTU , 38500 kcal/h Điện năng tiêu thụ 10.4 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (3.4x1) + (3.4x1) Trọng lượng máy 185+185 Độ ồn 59
Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ18TAHYM(E) 1 chiều 18 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ18TAHYM(E) 1 chiều công suất18HP 164000 BTU, 48 kW. Dàn nóng RXQ18TAHYM(E) 18 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ18TAHYM(E) Tổ hợp 3 dàn nóng của điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ18TAHYM(E) 1 chiều 18 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ18TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 48kW, 164000 BTU , 41300 kcal/h Điện năng tiêu thụ 10.9 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (2.4x1) + (2.4x1)
Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ20TAHYM(E) 1 chiều 20 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ20TAHYM(E) 1 chiều công suất 20HP 186000 BTU, 54.4 kW. Dàn nóng RXQ20TAHYM(E) 20 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ20TAHYM(E) Tổ hợp 3 dàn nóng của điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ20TAHYM(E) 1 chiều 20 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ20TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 54.4kW, 186000 BTU , 46800 kcal/h Điện năng tiêu thụ 12.4 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (2.4x1) +
Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ22TAHYM(E) 1 chiều 22 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ22TAHYM(E) 1 chiều công suất 22HP 207000 BTU, 60.8 kW. Dàn nóng RXQ22TAHYM(E) 22 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ22TAHYM(E) Tổ hợp 3 dàn nóng của điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ22TAHYM(E) 1 chiều 22 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ22TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 60.8kW, 207000 BTU , 52300 kcal/h Điện năng tiêu thụ 14 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (2.4x1) +
Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ24TAHYM(E) 1 chiều 24 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ24TAHYM(E) 1 chiều công suất 24HP 229000 BTU, 67.2 kW. Dàn nóng RXQ24TAHYM(E) 24 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ24TAHYM(E) Tổ hợp 3 dàn nóng của điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ24TAHYM(E) 1 chiều 24 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ24TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 67.2kW, 229.000 BTU , 57800 kcal/h Điện năng tiêu thụ 15.5 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (3.4x1) +
Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ26TAHYM(E) 1 chiều 26 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ26TAHYM(E) 1 chiều công suất 26HP 248000 BTU, 72.8 kW. Dàn nóng RXQ26TAHYM(E) 26 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ26TAHYM(E) Tổ hợp 3 dàn nóng của điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ26TAHYM(E) 1 chiều 26 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ26TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 72.8kW, 248.000 BTU , 62600 kcal/h Điện năng tiêu thụ 17.2 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (3.4x1) +
Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ28TAHYM(E) 1 chiều 28 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ28TAHYM(E) 1 chiều công suất 28HP 267000 BTU, 78.3 kW. Dàn nóng RXQ28TAHYM(E) 28 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ28TAHYM(E) Tổ hợp 3 dàn nóng của điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ28TAHYM(E) 1 chiều 28 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ28TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 78.3kW, 267.000 BTU , 67300 kcal/h Điện năng tiêu thụ 19.2 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (3.4x1) +
Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ30TAHYM(E) 1 chiều 30 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ30TAHYM(E) 1 chiều công suất 30HP 286000 BTU, 83.9 kW. Dàn nóng RXQ30TAHYM(E) 30 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ30TAHYM(E) Tổ hợp 3 dàn nóng của điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ30TAHYM(E) 1 chiều 30 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ30TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 83.9kW, 286.000 BTU , 72200 kcal/h Điện năng tiêu thụ 20.9 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (3.4x1) +
Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ32TAHYM(E) 1 chiều 32 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ32TAHYM(E) 1 chiều công suất 32HP 305000 BTU, 89.4 kW. Dàn nóng RXQ32TAHYM(E) 32 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ32TAHYM(E) Tổ hợp 3 dàn nóng của điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ32TAHYM(E) 1 chiều 32 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ32TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 89.4kW, 305000 BTU , 76900 kcal/h Điện năng tiêu thụ 22.8 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (3.4x1) +
Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ34TAHYM(E) 1 chiều 34 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ34TAHYM(E) 1 chiều công suất 34HP 327000 BTU, 95.9 kW. Dàn nóng RXQ34TAHYM(E) 34 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ34TAHYM(E) Tổ hợp 3 dàn nóng của điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ34TAHYM(E) 1 chiều 34 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ34TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 95.9kW, 327000 BTU , 82500 kcal/h Điện năng tiêu thụ 24.7 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (3.4x1) +
Dàn nóng COP cao điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ36TAHYM(E) 1 chiều 36 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ36TAHYM(E) 1 chiều công suất 36HP 348000 BTU, 102 kW. Dàn nóng RXQ36TAHYM(E) 36 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh có chỉ số COP cao Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ36TAHYM(E) Tổ hợp 3 dàn nóng của điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ36TAHYM(E) 1 chiều 36 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ36TAHYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 102kW, 348000 BTU , 87700 kcal/h Điện năng tiêu thụ 26.6 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (3.4x1) +
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Từ 1 đến 12 tổng số 110

Trang
mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Bản quyền của Điện lạnh thiên phú Công Ty cổ phần Điện Lạnh Thiên Phú © 2017