Điện Thoại

x

Tủ Đông Darling 2 Ngăn

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-7699WSI 800 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-7699WSI 800 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-7699WSI 800 Lít

  Model: DMF-7699WSI

  Dung tích: 800 lít

  Công nghệ: inverter

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  10.150.000 ₫
 2. Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-4699WSI 450 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-4699WSI 450 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-4699WSI 450 Lít

  Model: DMF-4699WSI

  Dung tích: 450 lít

  Công nghệ: inverter

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  6.200.000 ₫
 3. Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-3699WSI 370 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-3699WSI 370 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-3699WSI 370 Lít

  Model: DMF-3699WSI

  Dung tích: 370 lít

  Công nghệ: inverter

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  5.750.000 ₫
 4. Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-4699WS 450 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-4699WS 450 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-4699WS 450 Lít

  Model: DMF-4699WS

  Dung tích: 450 lít

  Công nghệ: inverter

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  5.850.000 ₫
 5. Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-3699WS 370 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-3699WS 370 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-3699WS 370 Lít

  Model: DMF-3699WS

  Dung tích: 370 lít

  Công nghệ: inverter

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  5.500.000 ₫
 6. Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-4699Wi 450 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-4699Wi 450 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-4699Wi 450 Lít

  Model: DMF-4699WI

  Dung tích: 450 lít

  Công nghệ: inverter

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  7.100.000 ₫
 7. Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-3699Wi 370 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-3699Wi 370 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-3699Wi 370 Lít

  Model: DMF-3699WI

  Dung tích: 370 lít

  Công nghệ: inverter

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  5.650.000 ₫
 8. Tủ Đông Darling 2 Ngăn DMF-2699WXL 210 Lít

  Tủ Đông Darling 2 Ngăn DMF-2699WXL 210 Lít

  Tủ Đông Darling 2 Ngăn DMF-2699WXL 210 Lít

  Model: DMF-2699WXL

  Dung tích: 210 lít

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  4.950.000 ₫
 9. Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-4999W1 490 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-4999W1 490 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-4999W1 490 Lít

  Model: DMF-4999W1

  Dung tích: 490 lít

  Công nghệ: inverter

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  5.850.000 ₫
 10. Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-3999W1 370 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-3999W1 370 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-3999W1 370 Lít

  Model: DMF-3999W1

  Dung tích: 370 lít

  Công nghệ: inverter

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  5.190.000 ₫
 11. Tủ Đông Darling 2 Ngăn 370 Lít DMF-3809WX

  Tủ Đông Darling 2 Ngăn 370 Lít DMF-3809WX

  Tủ Đông Darling 2 Ngăn 370 Lít DMF-3809WX

  Model: DMF-3809WX

  Dung tích: 370 lít

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  5.190.000 ₫
 12. Tủ Đông Darling 2 Ngăn 230 Lít DMF-2809WX

  Tủ Đông Darling 2 Ngăn 230 Lít DMF-2809WX

  Tủ Đông Darling 2 Ngăn 230 Lít DMF-2809WX

  Model: DMF-2809WX

  Dung tích: 280 lít

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  4.750.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần