Điện Thoại

x

Tủ Đông Darling 1 Ngăn

Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Tủ Đông Darling Inverter Mặt Kính Cong DMF-4079ASK 400 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter Mặt Kính Cong DMF-4079ASK 400 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter Mặt Kính Cong DMF-4079ASK 400 Lít

  Model: DMF-4079ASK

  Dung tích: 400 lít

  Loại tủ: 1 ngăn đông

  Công nghệ: inverter

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  8.100.000 ₫
 2. Tủ Đông Darling Inverter Mặt Kính Cong DMF-3079ASK 300 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter Mặt Kính Cong DMF-3079ASK 300 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter Mặt Kính Cong DMF-3079ASK 300 Lít

  Model: DMF-3079ASK

  Dung tích: 300 lít

  Loại tủ: 1 ngăn đông

  Công nghệ: inverter

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  7.250.000 ₫
 3. Tủ Đông Darling Mặt Kính Cong DMF-4079AXK 400 Lít

  Tủ Đông Darling Mặt Kính Cong DMF-4079AXK 400 Lít

  Tủ Đông Darling Mặt Kính Cong DMF-4079AXK 400 Lít

  Model: DMF-4079AXK

  Dung tích: 400 lít

  Loại tủ: 1 ngăn đông

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  8.150.000 ₫
 4. Tủ Đông Darling Mặt Kính Cong DMF-3079AXK 300 Lít

  Tủ Đông Darling Mặt Kính Cong DMF-3079AXK 300 Lít

  Tủ Đông Darling Mặt Kính Cong DMF-3079AXK 300 Lít

  Model: DMF-3079AXK

  Dung tích: 300 lít

  Loại tủ: 1 ngăn đông

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  7.250.000 ₫
 5. Tủ Đông Darling 1 Ngăn 2 Cánh DMF-8779AX 870 Lít

  Tủ Đông Darling 1 Ngăn 2 Cánh DMF-8779AX 870 Lít

  Tủ Đông Darling 1 Ngăn 2 Cánh DMF-8779AX 870 Lít

  Model: DMF-8779AX

  Dung tích: 870 lít

  Loại tủ: 1 ngăn đông

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  11.500.000 ₫
 6. Tủ Đông Darling 1 Ngăn 2 Cánh DMF-7779AX 770 Lít

  Tủ Đông Darling 1 Ngăn 2 Cánh DMF-7779AX 770 Lít

  Tủ Đông Darling 1 Ngăn 2 Cánh DMF-7779AX 770 Lít

  Model: DMF-7779AX

  Dung tích: 770 lít

  Loại tủ: 1 ngăn đông

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  10.100.000 ₫
 7. Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 3 Cánh DMF-1579ASI 1700 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 3 Cánh DMF-1579ASI 1700 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 3 Cánh DMF-1579ASI 1700 Lít

  Model: DMF-1579ASI

  Dung tích: 1700 lít

  Loại tủ: 1 ngăn đông

  Công nghệ: Smart Inverter

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  24.100.000 ₫
 8. Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 3 Cánh DMF-1279ASI 1200 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 3 Cánh DMF-1279ASI 1200 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 3 Cánh DMF-1279ASI 1200 Lít

  Model: DMF-1279ASI

  Dung tích: 1200 lít

  Loại tủ: 1 ngăn đông

  Công nghệ: Smart Inverter

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  18.000.000 ₫
 9. Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 2 Cánh DMF-1179ASI 1100 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 2 Cánh DMF-1179ASI 1100 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 2 Cánh DMF-1179ASI 1100 Lít

  Model: DMF-1179ASI

  Dung tích: 1100 lít

  Loại tủ: 1 ngăn đông

  Công nghệ: Smart Inverter

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  15.700.000 ₫
 10. Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 2 Cánh DMF-9779AS 970 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 2 Cánh DMF-9779AS 970 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 2 Cánh DMF-9779AS 970 Lít

  Model: DMF-9799ASI

  Dung tích: 970 lít

  Loại tủ: 1 ngăn đông

  Công nghệ: Smart Inverter

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  12.900.000 ₫
 11. Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 2 Cánh DMF-8779ASI 870 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 2 Cánh DMF-8779ASI 870 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 2 Cánh DMF-8779ASI 870 Lít

  Model: DMF-8799ASI

  Dung tích: 870 lít

  Loại tủ: 1 ngăn đông

  Công nghệ: Smart Inverter

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  11.300.000 ₫
 12. Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 2 Cánh DMF-4799ASI 450 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 2 Cánh DMF-4799ASI 450 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 2 Cánh DMF-4799ASI 450 Lít

  Model: DMF-4799ASI

  Dung tích: 450 lít

  Loại tủ: 1 ngăn đông

  Công nghệ: Smart Inverter

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  6.800.000 ₫
Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần