Điện Thoại

x

Điều Hòa Trung Tâm Mitsubishi Chính hãng

Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Điều Hòa Trung Tâm Mitsubishi Heavy FDC1560KXZE1 56HP 2 chiều

  Điều Hòa Trung Tâm Mitsubishi Heavy FDC1560KXZE1 56HP 2 chiều

  Điều Hòa Trung Tâm Mitsubishi Heavy FDC1560KXZE1 56HP 2 chiều

  Dàn nóng điều hoà trung tâm Mitsubishi Heavy VRF FDC112KXEN6 4HP 38.200 BTU là dàn nóng 1 chiều loại Micro. Micro là dòng điều hòa trung tâm 1 chiều với kích thước nhỏ gọn códải công suất phù hợp cho các công trình vừa và nhỏ( 4 - 12 HP), dòng Micro là sự lựa chọn lý tưởng cho các căn hộ chung cư, biệt thự và văn phòng có diện tích nhỏ. Với hệ thống dàn lạnh đa dạng về mẫu mã để khách hàng thoải máilựa chọn theo yêu cầu thẩm mỹ và công năng. Điều hoà trung tâm

  Giá

  Liên Hệ:

 2. Điều Hòa Trung Tâm Mitsubishi Heavy FDC1450KXZE1 2 chiều công suất 52HP

  Điều Hòa Trung Tâm Mitsubishi Heavy FDC1450KXZE1 2 chiều công suất 52HP

  Điều Hòa Trung Tâm Mitsubishi Heavy FDC1450KXZE1 2 chiều công suất 52HP

  Giá

  Liên Hệ:

 3. Điều Hoà Trung Tâm Mitsubishi Heavy 50 HP 2 chiều 486200 BTU KXZ FDC1425KXZE1

  Điều Hoà Trung Tâm Mitsubishi Heavy 50 HP 2 chiều 486200 BTU KXZ FDC1425KXZE1

  Điều Hoà Trung Tâm Mitsubishi Heavy 50 HP 2 chiều 486200 BTU KXZ FDC1425KXZE1

  Dàn nóng điều hoà trung tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC1425KXZE1 (FDC475+FDC475+FDC475) 50 HP 486200 BTU là dàn nóng 1 chiều loại KXZ. KXZ là dòng điều hòa trung tâm 1 chiều Loại tiêu chuẩn với kích thước gọn và dải công suất phù hợp cho các công trình cỡ lớn (10 - 60 HP), dòng KXZ là sự lựa chọn lý tưởng cho các căn hộ chung cư, biệt thự và văn phòng có diện tích lớn. Với hệ thống dàn lạnh đa dạng về mẫu mã để khách hàng thoải máilựa chọn theo yêu cầu thẩm mỹ và công

  Giá

  Liên Hệ:

 4. Điều Hoà Trung Tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC1350KXZE1 48 HP 2 chiều 460600 BTU

  Điều Hoà Trung Tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC1350KXZE1 48 HP 2 chiều 460600 BTU

  Điều Hoà Trung Tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC1350KXZE1 48 HP 2 chiều 460600 BTU

  Dàn nóng điều hoà trung tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC1350KXZE1 (FDC450+FDC450+FDC450) 48 HP 460600 BTU là dàn nóng 1 chiều loại KXZ. KXZ là dòng điều hòa trung tâm 1 chiều Loại tiêu chuẩn với kích thước gọn và dải công suất phù hợp cho các công trình cỡ lớn (10 - 60 HP), dòng KXZ là sự lựa chọn lý tưởng cho các căn hộ chung cư, biệt thự và văn phòng có diện tích lớn. Với hệ thống dàn lạnh đa dạng về mẫu mã để khách hàng thoải máilựa chọn theo yêu cầu thẩm mỹ và công

  Giá

  Liên Hệ:

 5. Điều Hoà Trung Tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC1300KXZE1 46 HP 2 chiều 443600 BTU

  Điều Hoà Trung Tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC1300KXZE1 46 HP 2 chiều 443600 BTU

  Điều Hoà Trung Tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC1300KXZE1 46 HP 2 chiều 443600 BTU
  Dàn nóng điều hoà trung tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC1300KXZE1 (FDC400+FDC450+FDC450) 46 HP 443600 BTU là dàn nóng 1 chiều loại KXZ. KXZ là dòng điều hòa trung tâm 1 chiều Loại tiêu chuẩn với kích thước gọn và dải công suất phù hợp cho các công trình cỡ lớn (10 - 60 HP), dòng KXZ là sự lựa chọn lý tưởng cho các căn hộ chung cư, biệt thự và văn phòng có diện tích lớn. Với hệ thống dàn lạnh đa dạng về mẫu mã để khách hàng thoải máilựa chọn theo yêu cầu thẩm mỹ và công

  Giá

  Liên Hệ:

 6. Điều Hoà Trung Tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC1250KXZE1 44 HP 2 chiều 426500 BTU

  Điều Hoà Trung Tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC1250KXZE1 44 HP 2 chiều 426500 BTU

  Điều Hoà Trung Tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC1250KXZE1 44 HP 2 chiều 426500 BTU

  Dàn nóng điều hoà trung tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC1250KXZE1 (FDC400+FDC400+FDC450) 44 HP 426500 BTU là dàn nóng 1 chiều loại KXZ. KXZ là dòng điều hòa trung tâm 1 chiều Loại tiêu chuẩn với kích thước gọn và dải công suất phù hợp cho các công trình cỡ lớn (10 - 60 HP), dòng KXZ là sự lựa chọn lý tưởng cho các căn hộ chung cư, biệt thự và văn phòng có diện tích lớn. Với hệ thống dàn lạnh đa dạng về mẫu mã để khách hàng thoải máilựa chọn theo yêu cầu thẩm mỹ và công

  Giá

  Liên Hệ:

 7. Điều Hoà Trung Tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC1200KXZE1 42 HP 2 chiều 409400 BTU

  Điều Hoà Trung Tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC1200KXZE1 42 HP 2 chiều 409400 BTU

  Điều Hoà Trung Tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC1200KXZE1 42 HP 2 chiều 409400 BTU

  Dàn nóng điều hoà trung tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC1200KXZE1 (FDC400+FDC400+FDC400) 42 HP 409400 BTU là dàn nóng 1 chiều loại KXZ. KXZ là dòng điều hòa trung tâm 1 chiều Loại tiêu chuẩn với kích thước gọn và dải công suất phù hợp cho các công trình cỡ lớn (10 - 60 HP), dòng KXZ là sự lựa chọn lý tưởng cho các căn hộ chung cư, biệt thự và văn phòng có diện tích lớn. Với hệ thống dàn lạnh đa dạng về mẫu mã để khách hàng thoải máilựa chọn theo yêu cầu thẩm mỹ và công

  Giá

  Liên Hệ:

 8. Điều Hoà Trung Tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC1120KXZE1 40 HP 2 chiều 382100 BTU

  Điều Hoà Trung Tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC1120KXZE1 40 HP 2 chiều 382100 BTU

  Điều Hoà Trung Tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC1120KXZE1 40 HP 2 chiều 382100 BTU
  Dàn nóng điều hoà trung tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC1120KXZE1 (FDC560+FDC560) 40 HP 382100 BTU là dàn nóng 1 chiều loại KXZ. KXZ là dòng điều hòa trung tâm 1 chiều Loại tiêu chuẩn với kích thước gọn và dải công suất phù hợp cho các công trình cỡ lớn (10 - 60 HP), dòng KXZ là sự lựa chọn lý tưởng cho các căn hộ chung cư, biệt thự và văn phòng có diện tích lớn. Với hệ thống dàn lạnh đa dạng về mẫu mã để khách hàng thoải máilựa chọn theo yêu cầu thẩm mỹ và công

  Giá

  Liên Hệ:

 9. Điều Hoà Trung Tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC1060KXZE1 38 HP 1 chiều 361700 BTU

  Điều Hoà Trung Tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC1060KXZE1 38 HP 1 chiều 361700 BTU

  Điều Hoà Trung Tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC1060KXZE1 38 HP 1 chiều 361700 BTU

  Dàn nóng điều hoà trung tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC1060KXZE1 (FDC500+FDC560) 38 HP 361700 BTU là dàn nóng 1 chiều loại KXZ. KXZ là dòng điều hòa trung tâm 1 chiều Loại tiêu chuẩn với kích thước gọn và dải công suất phù hợp cho các công trình cỡ lớn (10 - 60 HP), dòng KXZ là sự lựa chọn lý tưởng cho các căn hộ chung cư, biệt thự và văn phòng có diện tích lớn. Với hệ thống dàn lạnh đa dạng về mẫu mã để khách hàng thoải máilựa chọn theo yêu cầu thẩm mỹ và công

  Giá

  Liên Hệ:

 10. Điều Hoà Trung Tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC1000KXZE1 36 HP 2 chiều 341200 BTU

  Điều Hoà Trung Tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC1000KXZE1 36 HP 2 chiều 341200 BTU

  Điều Hoà Trung Tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC1000KXZE1 36 HP 2 chiều 341200 BTU

  Dàn nóng điều hoà trung tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC1000KXZE1 (FDC500+FDC500) 36 HP 341200 BTU là dàn nóng 1 chiều loại KXZ. KXZ là dòng điều hòa trung tâm 1 chiều Loại tiêu chuẩn với kích thước gọn và dải công suất phù hợp cho các công trình cỡ lớn (10 - 60 HP), dòng KXZ là sự lựa chọn lý tưởng cho các căn hộ chung cư, biệt thự và văn phòng có diện tích lớn. Với hệ thống dàn lạnh đa dạng về mẫu mã để khách hàng thoải máilựa chọn theo yêu cầu thẩm mỹ và công

  Giá

  Liên Hệ:

 11. Điều Hoà Trung Tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC950KXZE1 34 HP 2 chiều 324100 BTU

  Điều Hoà Trung Tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC950KXZE1 34 HP 2 chiều 324100 BTU

  Điều Hoà Trung Tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC950KXZE1 34 HP 2 chiều 324100 BTU

  Dàn nóng điều hoà trung tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC950KXZE1 (FDC475+FDC475) 34 HP 324100 BTU là dàn nóng 1 chiều loại KXZ. KXZ là dòng điều hòa trung tâm 1 chiều Loại tiêu chuẩn với kích thước gọn và dải công suất phù hợp cho các công trình cỡ lớn (10 - 60 HP), dòng KXZ là sự lựa chọn lý tưởng cho các căn hộ chung cư, biệt thự và văn phòng có diện tích lớn. Với hệ thống dàn lạnh đa dạng về mẫu mã để khách hàng thoải máilựa chọn theo yêu cầu thẩm mỹ và công

  Giá

  Liên Hệ:

 12. Điều Hoà Trung Tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC900KXZE1 32 HP 2 chiều 307100 BTU

  Điều Hoà Trung Tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC900KXZE1 32 HP 2 chiều 307100 BTU

  Điều Hoà Trung Tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC900KXZE1 32 HP 2 chiều 307100 BTU

  Dàn nóng điều hoà trung tâm Mitsubishi Heavy KXZ FDC900KXZE1 (FDC450+FDC450) 32 HP 307100 BTU là dàn nóng 1 chiều loại KXZ. KXZ là dòng điều hòa trung tâm 1 chiều Loại tiêu chuẩn với kích thước gọn và dải công suất phù hợp cho các công trình cỡ lớn (10 - 60 HP), dòng KXZ là sự lựa chọn lý tưởng cho các căn hộ chung cư, biệt thự và văn phòng có diện tích lớn. Với hệ thống dàn lạnh đa dạng về mẫu mã để khách hàng thoải máilựa chọn theo yêu cầu thẩm mỹ và công

  Giá

  Liên Hệ:

Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

Mua Điều Hòa Trung Tâm Mitsubishi Chính hãng ở đâu uy tín? Giá bán Điều Hòa Trung Tâm Mitsubishi ở đâu rẻ nhất? Có đội ngũ tư vấn, kỹ thuật viên lắp đặt chuyên nghiệp, tư vấn thiết kế, hỗ trợ lắp đặt công trình chuyên nghiệp?

 • Dienmaythienphu.vn - Tổng Đại lý phân phối Điều Hòa Trung Tâm Mitsubishi chính hãng nên luôn có giá rẻ nhất thị trường hà nội và miền bắc, 100% Sản phẩm bảo hành chính hãng, uy tín chất lượng.
 • Khi mua Điều Hòa Trung Tâm Mitsubishi tại dienmaythienphu.vn Khách hàng được tư vấn thiết kế miễn phí, Lắp đặt và hỗ trợ từ chính kỹ thuật viên của hãng. Chất lượng đảm bảo, Ngoài ra khách hàng còn nhận được rất nhiều chính sách ưu đãi khác:
 • Cam kết Giá Điều Hòa Trung Tâm Mitsubishi tốt nhất thị trường với 100% sản phẩm chính hãng
 • Hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt Điều Hòa Trung Tâm Mitsubishi trong nội thành Hà Nội
 • Thanh toán khi mua Điều Hòa Trung Tâm Mitsubishi thuận tiện, bằng tiền mặt, Sec hoặc chuyển khoản
 • Để được tư vấn miễn phí, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng quý khách hàng vui lòng liên hệ: 0918969699
 • Nếu khách hàng có nhu cầu mua Điều Hòa Trung Tâm Mitsubishi số lượng lớn, hoặc Đại lý bán buôn vui lòng liên hệ: 0983262323 - 0985656996 để nhận được hỗ trợ về giá cũng như hỗ trợ tốt nhất
 • Khách hàng là nhà thầu, Xây dựng công trình lớn muốn hỗ trợ về thiết kế, tư vấn về kỹ thuật cũng như cần kỹ thuật viên thi công lắp đặt tại công trình vui lòng Liên Hệ:0913836633 - 0985686363

Mọi người cũng tìm kiếm: điều hoà trung tâm, hệ thống điều hoà trung tâm, điều hoà trung tâm cho gia đình, điều hòa trung tâm vrv, điều hòa trung tâm midea, báo giá điều hòa trung tâm mitsubishi

Xem Thêm