Điều Hòa Trung Tâm Daikin Chính hãng

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Từ 1 đến 12 tổng số 66

Trang
mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Dàn nóng tiêu chuẩn điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ46TANYM(E) 1 chiều 46 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ46TANYM(E) 1 chiều công suất 46HP 444000 BTU, 130 kW. Dàn nóng RXQ46TANYM(E) 46 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh tiêu chuẩn Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ46TANYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ46TANYM(E) 1 chiều 46 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ46TANYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 130 kW, 444000 BTU , 112000 kcal/h Điện năng tiêu thụ 36.8 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (2.9x1) + (3.3x1) + (2.9x1) + (3.3x1)
Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ18TAYM(E) 1 chiều 18 HP
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ18TAYM(E) 1 chiều công suất 18HP 171000 BTU, 50 kW. Dàn nóng RXQ18TAYM(E) 18 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh, tiết kiệm diện tích. Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ18TAYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ18TAYM(E) 1 chiều 18 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ18TAYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 50 kW, 171000 BTU , 43000 kcal/h Điện năng tiêu thụ 15.4 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (4.4x1) + (4.0x1) Trọng lượng máy 285 Độ
Dàn nóng tiêu chuẩn điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ60TANYM(E) 1 chiều 60 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ60TANYM(E) 1 chiều công suất 60HP 573000 BTU, 168 kW. Dàn nóng RXQ60TANYM(E) 60 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh tiêu chuẩn Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ60TANYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ60TANYM(E) 1 chiều 60 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ60TANYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 168 kW, 573000 BTU , 144000 kcal/h Điện năng tiêu thụ 54.0 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (4.6x1) + (5.5x1) + (4.6x1) + (5.5x1)
Dàn nóng tiêu chuẩn điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ58TANYM(E) 1 chiều 58 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ58TANYM(E) 1 chiều công suất 58HP 553000 BTU, 162 kW. Dàn nóng RXQ58TANYM(E) 58 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh tiêu chuẩn Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ58TANYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ58TANYM(E) 1 chiều 58 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ58TANYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 162 kW, 553000 BTU , 139000 kcal/h Điện năng tiêu thụ 51.4 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (4.4x1) + (4.0x1) + (4.6x1) + (5.5x1)
Dàn nóng tiêu chuẩn điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ56TANYM(E) 1 chiều 56 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ56TANYM(E) 1 chiều công suất 56HP 532000 BTU, 156 kW. Dàn nóng RXQ56TANYM(E) 56 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh tiêu chuẩn Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ56TANYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ56TANYM(E) 1 chiều 56 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ56TANYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 156 kW, 532000 BTU , 134000 kcal/h Điện năng tiêu thụ 48.8 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (4.4x1) + (4.0x1) + (4.4x1) + (4.0x1)
Dàn nóng tiêu chuẩn điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ54TANYM(E) 1 chiều 54 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ54TANYM(E) 1 chiều công suất 54HP 512000 BTU, 150 kW. Dàn nóng RXQ54TANYM(E) 54 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh tiêu chuẩn Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ54TANYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ54TANYM(E) 1 chiều 54 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ54TANYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 150 kW, 512000 BTU , 129000 kcal/h Điện năng tiêu thụ 46.2 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (4.4x1) + (4.0x1) + (4.4x1) + (4.0x1)
Dàn nóng tiêu chuẩn điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ52TANYM(E) 1 chiều 52 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ52TANYM(E) 1 chiều công suất 52HP 495000 BTU, 145 kW. Dàn nóng RXQ52TANYM(E) 52 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh tiêu chuẩn Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ52TANYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ52TANYM(E) 1 chiều 52 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ52TANYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 145 kW, 495000 BTU , 125000 kcal/h Điện năng tiêu thụ 43.8 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (3.6x1) + (3.7x1) + (4.4x1) + (4.0x1)
Dàn nóng tiêu chuẩn điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ50TANYM(E) 1 chiều 50 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ50TANYM(E) 1 chiều công suất 50HP 478000 BTU, 140 kW. Dàn nóng RXQ50TANYM(E) 50 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh tiêu chuẩn Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ50TANYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ50TANYM(E) 1 chiều 50 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ50TANYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 140 kW, 478000 BTU , 120000 kcal/h Điện năng tiêu thụ 41.5 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (2.9x1) + (3.3x1) + (4.4x1) + (4.0x1)
Dàn nóng tiêu chuẩn điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ48TANYM(E) 1 chiều 48 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ48TANYM(E) 1 chiều công suất 48HP 461000 BTU, 135 kW. Dàn nóng RXQ48TANYM(E) 48 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh tiêu chuẩn Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ48TANYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ48TANYM(E) 1 chiều 48 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ48TANYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 135 kW, 461000 BTU , 116000 kcal/h Điện năng tiêu thụ 39.1 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (2.9x1) + (3.3x1) + (3.6x1) + (3.7x1)
Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ20TAYM(E) 1 chiều 20 HP
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ20TAYM(E) 1 chiều công suất 20HP 191000 BTU, 56 kW. Dàn nóng RXQ20TAYM(E) 20 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh, tiết kiệm diện tích. Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ20TAYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ20TAYM(E) 1 chiều 20 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ20TAYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 56 kW, 191000 BTU , 48200 kcal/h Điện năng tiêu thụ 18.0 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (4.6x1) + (5.5x1) Trọng lượng máy 320 Độ
Dàn nóng tiêu chuẩn điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ46TANYM(E) 1 chiều 46 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ46TANYM(E) 1 chiều công suất 46HP 444000 BTU, 130 kW. Dàn nóng RXQ46TANYM(E) 46 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh tiêu chuẩn Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ46TANYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ46TANYM(E) 1 chiều 46 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ46TANYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 130 kW, 444000 BTU , 112000 kcal/h Điện năng tiêu thụ 36.8 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (2.9x1) + (3.3x1) + (2.9x1) + (3.3x1)
Dàn nóng tiêu chuẩn điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ44TANYM(E) 1 chiều 44 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ44TANYM(E) 1 chiều công suất 44HP 423000 BTU, 124 kW. Dàn nóng RXQ44TANYM(E) 44 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh tiêu chuẩn Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ44TANYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ44TANYM(E) 1 chiều 44 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ44TANYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 124 kW, 423000 BTU , 107000 kcal/h Điện năng tiêu thụ 34.8 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (5.2x1) + (3.6x1) + (3.7x1) + (3.6x1)
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Từ 1 đến 12 tổng số 66

Trang
mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

Mua Điều Hòa Trung Tâm Daikin ở đâu uy tín nhất? Giá điều hòa trung tâm ở đâu rẻ nhất, chiết khấu cao? Có đội ngũ tư vấn, kỹ thuật viên lắp đặt dự án chuyên nghiệp. Hỗ trợ đại lý tốt nhất và đặc biệt là sản phẩm mới 100% cũng như bảo hành chính hãng tại chân công trình?

  • Điện Máy Thiên Phú là Tổng đại lý không chỉ phân phối điều hòa dân dụng mà còn phân phối điều hòa trung tâm của các hãng lớn đang có mặt trên thị trường Việt Nam như điều hòa trung tâm mitsubishi heavy, điều hòa trung tâm daikin, điều hòa trung tâm panasonic, điều hòa trung tâm toshiba, điều hòa trung tâm midea Chính vì thế dienmaythienphu.vn luôn có giá tốt nhất cũng như có nhiều kinh nghiệm hỗ trợ cho dự án.
  • Với đội ngũ kỹ sư giầu kinh nghiệm, được chính những hãng Điều hòa đào tạo, dienmaythienphu.vn sẵn sàng hỗ trợ, Nhà thầu, Đại lý và chủ dự án thiết kế hệ thống Điều Hòa Trung Tâm Daikin tiết kiệm và hiệu quả nhất. Không chỉ có thể công ty chúng tôi còn hỗ trợ vận chuyển cũng như lắp đặt, bảo hành Điều Hòa Trung Tâm Daikin tận chân công trình.
  • dienmaythienphu.vn Cam kết Giá Điều Hòa Trung Tâm Daikin tốt nhất thị trường, chiết khấu cao với sản phẩm mới 100% và Bảo hành chính hãng
  • Thanh toán khi mua thuận tiện theo tiến độ công trình, bằng sec hoặc chuyển khoản
  • Khách hàng là Nhà thầu, Đại lý, Chủ đầu tư đang xây dựng công trình lớn muốn hỗ trợ về thiết kế, tư vấn kỹ thuật hệ thống Điều Hòa Trung Tâm Daikin cũng như cần kỹ sư thi công lắp đặt tại công trình vui lòng Liên Hệ: 0913836633

Bản quyền của Công Ty cổ phần Điện Lạnh Thiên Phú © 2017