Điện Thoại

x

Điều Hòa Trung Tâm Daikin Chính hãng

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ50TASYM(E) 1 chiều 50 HP - Tổ hợp ba Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ50TASYM(E) 1 chiều 50 HP - Tổ hợp ba
  Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ50TASYM(E) 1 chiều 50 HP - Tổ hợp ba
  Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ50TASYM(E) 1 chiều công suất 50 HP 478000 BTU, 140 kW. Dàn nóng RXQ50TASYM(E) 50 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh, tiết kiệm diện tích. Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ50TASYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ50TASYM(E) 1 chiều 50 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ50TASYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 140 kW, 478000 BTU , 120000 kcal/h Điện năng tiêu thụ 42.2 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (5.2X1) + (4.4X1) +

  Giá

  0 ₫
 2. Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ48TASYM(E) 1 chiều 48 HP - Tổ hợp ba Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ48TASYM(E) 1 chiều 48 HP - Tổ hợp ba
  Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ48TASYM(E) 1 chiều 48 HP - Tổ hợp ba
  Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ48TASYM(E) 1 chiều công suất 48 HP 457000 BTU, 134 kW. Dàn nóng RXQ48TASYM(E) 48 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh, tiết kiệm diện tích. Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ48TASYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ48TASYM(E) 1 chiều 48 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ48TASYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 134 kW, 457000 BTU , 115000 kcal/h Điện năng tiêu thụ 39.6 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (5.2X1) + (4.4X1) +

  Giá

  0 ₫
 3. Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ46TASYM(E) 1 chiều 46 HP - Tổ hợp ba Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ46TASYM(E) 1 chiều 46 HP - Tổ hợp ba
  Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ46TASYM(E) 1 chiều 46 HP - Tổ hợp ba
  Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ46TASYM(E) 1 chiều công suất 46 HP 440000 BTU, 129 kW. Dàn nóng RXQ46TASYM(E) 46 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh, tiết kiệm diện tích. Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ46TASYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ46TASYM(E) 1 chiều 46 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ46TASYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 129 kW, 440000 BTU , 111000 kcal/h Điện năng tiêu thụ 37.2 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (5.2X1) + (3.6X1) +

  Giá

  0 ₫
 4. Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ44TASYM(E) 1 chiều 44 HP - Tổ hợp ba Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ44TASYM(E) 1 chiều 44 HP - Tổ hợp ba
  Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ44TASYM(E) 1 chiều 44 HP - Tổ hợp ba
  Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ44TASYM(E) 1 chiều công suất 44 HP 420000 BTU, 123 kW. Dàn nóng RXQ44TASYM(E) 44 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh, tiết kiệm diện tích. Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ44TASYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ44TASYM(E) 1 chiều 44 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ44TASYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 123 kW, 420000 BTU , 106000 kcal/h Điện năng tiêu thụ 35.6 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (5.2X1) + (5.2X1) +

  Giá

  0 ₫
 5. Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ42TASYM(E) 1 chiều 42 HP - Tổ hợp ba Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ42TASYM(E) 1 chiều 42 HP - Tổ hợp ba
  Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ42TASYM(E) 1 chiều 42 HP - Tổ hợp ba
  Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ42TASYM(E) 1 chiều công suất 42 HP 399000 BTU, 117 kW. Dàn nóng RXQ42TASYM(E) 42 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh, tiết kiệm diện tích. Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ42TASYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ42TASYM(E) 1 chiều 42 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ42TASYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 117 kW, 399000 BTU , 101000 kcal/h Điện năng tiêu thụ 33 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (5.2X1) + (5.2X1) +

  Giá

  0 ₫
 6. Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ40TASYM(E) 1 chiều 40 HP - Tổ hợp đôi Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ40TASYM(E) 1 chiều 40 HP - Tổ hợp đôi
  Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ40TASYM(E) 1 chiều 40 HP - Tổ hợp đôi
  Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ40TASYM(E) 1 chiều công suất 40 HP 382000 BTU, 112 kW. Dàn nóng RXQ40TASYM(E) 40 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh, tiết kiệm diện tích. Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ40TASYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ40TASYM(E) 1 chiều 40 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ40TASYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 112 kW, 382000 BTU , 96300 kcal/h Điện năng tiêu thụ 36 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (4.6x1) + (5.5x1) +

  Giá

  0 ₫
 7. Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ38TASYM(E) 1 chiều 38 HP - Tổ hợp đôi Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ38TASYM(E) 1 chiều 38 HP - Tổ hợp đôi
  Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ38TASYM(E) 1 chiều 38 HP - Tổ hợp đôi
  Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ38TASYM(E) 1 chiều công suất 38 HP 362000 BTU, 106 kW. Dàn nóng RXQ38TASYM(E) 38 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh, tiết kiệm diện tích. Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ38TASYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ38TASYM(E) 1 chiều 38 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ38TASYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 106 kW, 362000 BTU , 91200 kcal/h Điện năng tiêu thụ 33.4 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (4.4x1) + (4.0x1) +

  Giá

  0 ₫
 8. Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ36TASYM(E) 1 chiều 36 HP - Tổ hợp đôi Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ36TASYM(E) 1 chiều 36 HP - Tổ hợp đôi
  Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ36TASYM(E) 1 chiều 36 HP - Tổ hợp đôi
  Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ36TASYM(E) 1 chiều công suất 36HP 341000 BTU, 100 kW. Dàn nóng RXQ36TASYM(E) 36 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh, tiết kiệm diện tích. Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ36TASYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ36TASYM(E) 1 chiều 36 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ36TASYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 100 kW, 341000 BTU , 86000 kcal/h Điện năng tiêu thụ 30.8 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (4.4x1) + (4.0x1) + (4.4x1)

  Giá

  0 ₫
 9. Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ34TASYM(E) 1 chiều 34 HP - Tổ hợp đôi Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ34TASYM(E) 1 chiều 34 HP - Tổ hợp đôi
  Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ34TASYM(E) 1 chiều 34 HP - Tổ hợp đôi
  Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ34TASYM(E) 1 chiều công suất 34 HP 324000 BTU, 95 kW. Dàn nóng RXQ34TASYM(E) 34 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh, tiết kiệm diện tích. Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ34TASYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ34TASYM(E) 1 chiều 34 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ34TASYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 95.0 kW, 324000 BTU , 81700 kcal/h Điện năng tiêu thụ 28.4 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (3.6x1) + (3.7x1) +

  Giá

  0 ₫
 10. Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ32TASYM(E) 1 chiều 32 HP - Tổ hợp đôi Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ32TASYM(E) 1 chiều 32 HP - Tổ hợp đôi
  Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ32TASYM(E) 1 chiều 32 HP - Tổ hợp đôi
  Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ32TASYM(E) 1 chiều công suất 32 HP 305000 BTU, 89.50 kW. Dàn nóng RXQ32TASYM(E) 32 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh, tiết kiệm diện tích. Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ32TASYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ32TASYM(E) 1 chiều 32 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ32TASYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 89.5 kW, 305000 BTU , 77000 kcal/h Điện năng tiêu thụ 26.8 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (5.2x1) + (4.6x1) +

  Giá

  0 ₫
 11. Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ30TASYM(E) 1 chiều 30 HP - Tổ hợp đôi Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ30TASYM(E) 1 chiều 30 HP - Tổ hợp đôi
  Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ30TASYM(E) 1 chiều 30 HP - Tổ hợp đôi
  Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ30TASYM(E) 1 chiều công suất 30HP 285000 BTU, 83.50 kW. Dàn nóng RXQ30TASYM(E) 30 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh, tiết kiệm diện tích. Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ30TASYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ30TASYM(E) 1 chiều 30 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ30TASYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 83.5.0 kW, 285000 BTU , 71800 kcal/h Điện năng tiêu thụ 24.2 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (5.2x1) + (4.4x1) + (4.0x1) Trọng

  Giá

  0 ₫
 12. Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ28TASYM(E) 1 chiều 28 HP - Tổ hợp đôi Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ28TASYM(E) 1 chiều 28 HP - Tổ hợp đôi
  Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ28TASYM(E) 1 chiều 28 HP - Tổ hợp đôi
  Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ28TASYM(E) 1 chiều công suất 28HP 268000 BTU, 78.5 kW. Dàn nóng RXQ28TASYM(E) 28 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh, tiết kiệm diện tích. Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ28TASYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ28TASYM(E) 1 chiều 28 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ28TASYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 78.5 kW, 268000 BTU , 67500 kcal/h Điện năng tiêu thụ 21.8 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (5.2x1) + (3.6x1) + (3,7x1) Trọng

  Giá

  0 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần

Mua Điều Hòa Trung Tâm Daikin Chính hãng ở đâu uy tín? Giá bán Điều Hòa Trung Tâm Daikin ở đâu rẻ nhất? Có đội ngũ tư vấn, kỹ thuật viên lắp đặt chuyên nghiệp, tư vấn thiết kế, hỗ trợ lắp đặt công trình chuyên nghiệp?

 • Dienmaythienphu.vn - Tổng Đại lý phân phối Điều Hòa Trung Tâm Daikin chính hãng nên luôn có giá rẻ nhất thị trường hà nội và miền bắc, 100% Sản phẩm bảo hành chính hãng, uy tín chất lượng.
 • Khi mua Điều Hòa Trung Tâm Daikin tại dienmaythienphu.vn Khách hàng được tư vấn thiết kế miễn phí, Lắp đặt và hỗ trợ từ chính kỹ thuật viên của hãng. Chất lượng đảm bảo, Ngoài ra khách hàng còn nhận được rất nhiều chính sách ưu đãi khác:
 • Cam kết Giá Điều Hòa Trung Tâm Daikin tốt nhất thị trường với 100% sản phẩm chính hãng
 • Hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt Điều Hòa Trung Tâm Daikin trong nội thành Hà Nội
 • Thanh toán khi mua Điều Hòa Trung Tâm Daikin thuận tiện, bằng tiền mặt, Sec hoặc chuyển khoản
 • Để được tư vấn miễn phí, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng quý khách hàng vui lòng liên hệ: 0918969699
 • Nếu khách hàng có như cầu mua Điều Hòa Trung Tâm Daikin số lượng lớn, hoặc Đại lý bán buôn vui lòng liên hệ: 0983262323 - 0918986066 để nhận được hỗ trợ về giá cũng như hỗ trợ tốt nhất
 • Khách hàng là nhà thầu, Xây dựng công trình lớn muốn hỗ trợ về thiết kế, tư vấn về kỹ thuật cũng như cần kỹ thuật viên thi công lắp đặt tại công trình vui lòng Liên Hệ: 0913836633 - 0918986066

Mọi người cũng tìm kiếm: điều hoà trung tâm, hệ thống điều hoà trung tâm, điều hoà trung tâm cho gia đình, điều hòa trung tâm vrv, điều hòa trung tâm midea, báo giá điều hòa trung tâm mitsubishi

Xem Thêm