Điều Hòa Trung Tâm Daikin

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Từ 1 đến 12 tổng số 66

Trang
mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Dàn nóng tiêu chuẩn điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ46TANYM(E) 1 chiều 46 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ46TANYM(E) 1 chiều công suất 46HP 444000 BTU, 130 kW. Dàn nóng RXQ46TANYM(E) 46 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh tiêu chuẩn Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ46TANYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ46TANYM(E) 1 chiều 46 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ46TANYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 130 kW, 444000 BTU , 112000 kcal/h Điện năng tiêu thụ 36.8 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (2.9x1) + (3.3x1) + (2.9x1) + (3.3x1)
Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ18TAYM(E) 1 chiều 18 HP
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ18TAYM(E) 1 chiều công suất 18HP 171000 BTU, 50 kW. Dàn nóng RXQ18TAYM(E) 18 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh, tiết kiệm diện tích. Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ18TAYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ18TAYM(E) 1 chiều 18 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ18TAYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 50 kW, 171000 BTU , 43000 kcal/h Điện năng tiêu thụ 15.4 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (4.4x1) + (4.0x1) Trọng lượng máy 285 Độ
Dàn nóng tiêu chuẩn điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ60TANYM(E) 1 chiều 60 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ60TANYM(E) 1 chiều công suất 60HP 573000 BTU, 168 kW. Dàn nóng RXQ60TANYM(E) 60 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh tiêu chuẩn Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ60TANYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ60TANYM(E) 1 chiều 60 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ60TANYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 168 kW, 573000 BTU , 144000 kcal/h Điện năng tiêu thụ 54.0 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (4.6x1) + (5.5x1) + (4.6x1) + (5.5x1)
Dàn nóng tiêu chuẩn điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ58TANYM(E) 1 chiều 58 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ58TANYM(E) 1 chiều công suất 58HP 553000 BTU, 162 kW. Dàn nóng RXQ58TANYM(E) 58 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh tiêu chuẩn Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ58TANYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ58TANYM(E) 1 chiều 58 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ58TANYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 162 kW, 553000 BTU , 139000 kcal/h Điện năng tiêu thụ 51.4 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (4.4x1) + (4.0x1) + (4.6x1) + (5.5x1)
Dàn nóng tiêu chuẩn điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ56TANYM(E) 1 chiều 56 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ56TANYM(E) 1 chiều công suất 56HP 532000 BTU, 156 kW. Dàn nóng RXQ56TANYM(E) 56 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh tiêu chuẩn Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ56TANYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ56TANYM(E) 1 chiều 56 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ56TANYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 156 kW, 532000 BTU , 134000 kcal/h Điện năng tiêu thụ 48.8 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (4.4x1) + (4.0x1) + (4.4x1) + (4.0x1)
Dàn nóng tiêu chuẩn điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ54TANYM(E) 1 chiều 54 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ54TANYM(E) 1 chiều công suất 54HP 512000 BTU, 150 kW. Dàn nóng RXQ54TANYM(E) 54 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh tiêu chuẩn Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ54TANYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ54TANYM(E) 1 chiều 54 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ54TANYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 150 kW, 512000 BTU , 129000 kcal/h Điện năng tiêu thụ 46.2 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (4.4x1) + (4.0x1) + (4.4x1) + (4.0x1)
Dàn nóng tiêu chuẩn điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ52TANYM(E) 1 chiều 52 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ52TANYM(E) 1 chiều công suất 52HP 495000 BTU, 145 kW. Dàn nóng RXQ52TANYM(E) 52 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh tiêu chuẩn Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ52TANYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ52TANYM(E) 1 chiều 52 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ52TANYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 145 kW, 495000 BTU , 125000 kcal/h Điện năng tiêu thụ 43.8 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (3.6x1) + (3.7x1) + (4.4x1) + (4.0x1)
Dàn nóng tiêu chuẩn điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ50TANYM(E) 1 chiều 50 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ50TANYM(E) 1 chiều công suất 50HP 478000 BTU, 140 kW. Dàn nóng RXQ50TANYM(E) 50 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh tiêu chuẩn Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ50TANYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ50TANYM(E) 1 chiều 50 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ50TANYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 140 kW, 478000 BTU , 120000 kcal/h Điện năng tiêu thụ 41.5 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (2.9x1) + (3.3x1) + (4.4x1) + (4.0x1)
Dàn nóng tiêu chuẩn điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ48TANYM(E) 1 chiều 48 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ48TANYM(E) 1 chiều công suất 48HP 461000 BTU, 135 kW. Dàn nóng RXQ48TANYM(E) 48 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh tiêu chuẩn Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ48TANYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ48TANYM(E) 1 chiều 48 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ48TANYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 135 kW, 461000 BTU , 116000 kcal/h Điện năng tiêu thụ 39.1 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (2.9x1) + (3.3x1) + (3.6x1) + (3.7x1)
Dàn nóng tiết kiệm diện tích điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ20TAYM(E) 1 chiều 20 HP
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ20TAYM(E) 1 chiều công suất 20HP 191000 BTU, 56 kW. Dàn nóng RXQ20TAYM(E) 20 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh, tiết kiệm diện tích. Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ20TAYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ20TAYM(E) 1 chiều 20 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ20TAYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 56 kW, 191000 BTU , 48200 kcal/h Điện năng tiêu thụ 18.0 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (4.6x1) + (5.5x1) Trọng lượng máy 320 Độ
Dàn nóng tiêu chuẩn điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ46TANYM(E) 1 chiều 46 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ46TANYM(E) 1 chiều công suất 46HP 444000 BTU, 130 kW. Dàn nóng RXQ46TANYM(E) 46 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh tiêu chuẩn Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ46TANYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ46TANYM(E) 1 chiều 46 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ46TANYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 130 kW, 444000 BTU , 112000 kcal/h Điện năng tiêu thụ 36.8 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (2.9x1) + (3.3x1) + (2.9x1) + (3.3x1)
Dàn nóng tiêu chuẩn điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ44TANYM(E) 1 chiều 44 HP - Tổ hợp 3
0₫
Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV RXQ44TANYM(E) 1 chiều công suất 44HP 423000 BTU, 124 kW. Dàn nóng RXQ44TANYM(E) 44 HP thuộc dòng 1 chiều làm lạnh tiêu chuẩn Thông số kỹ thuật củaDaikin VRV IV RXQ44TANYM(E) Dàn nóng đôi điều hoà trung tâm Daikin VRV IV RXQ44TANYM(E) 1 chiều 44 HP Hãng sản xuất Daikin Xuất xứ Thái Lan Loại điều hoà 1 chiều lạnh Model RXQ44TANYM(E) Điện Nguồn Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415V / 380V, 50Hz / 60Hz Công suất làm lạnh 124 kW, 423000 BTU , 107000 kcal/h Điện năng tiêu thụ 34.8 kW Màu vỏ Trắng Ngà Máy nén Dạng Xoắn ốc Công suất động cơ (5.2x1) + (3.6x1) + (3.7x1) + (3.6x1)
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Từ 1 đến 12 tổng số 66

Trang
mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Bản quyền của Công Ty cổ phần Điện Lạnh Thiên Phú © 2017