Điện Thoại

x

Quạt Điều Hòa Sakura

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Quạt Điều Hòa Sakura S-8800G

  Quạt Điều Hòa Sakura S-8800G

  Quạt Điều Hòa Sakura S-8800G

  Điện áp : 220V/50hz

  Công suất :150w

  Khối lượng: 16.8kg

  Định lượng: 19.5kg

  Kích cỡ: 65x45x111cm

  Giá

  3.900.000 ₫
 2. Quạt Điều Hòa Sakura S-8800B

  Quạt Điều Hòa Sakura S-8800B

  Quạt Điều Hòa Sakura S-8800B

  Điện áp : 220V/50hz

  Công suất :150w

  Khối lượng: 16.8kg

  Định lượng: 19.5kg

  Kích cỡ: 65x45x111cm

  Giá

  3.900.000 ₫
 3. Quạt Điều Hòa Sakura S-7800G

  Quạt Điều Hòa Sakura S-7800G

  Quạt Điều Hòa Sakura S-7800G

  Model : S-7800G

  Điện áp: 220v/50HZ

  Công suất: 150w

  Khu ướp lạnh: 60-70m2

  Giá

  3.100.000 ₫
 4. Quạt Điều Hòa Sakura S-7800B

  Quạt Điều Hòa Sakura S-7800B

  Quạt Điều Hòa Sakura S-7800B

  Model : S7800B

  Điện áp: 220v/50HZ

  Công suất: 150w

  Khu ướp lạnh: 60-70m2

  Giá

  3.100.000 ₫
 5. Quạt Điều Hòa Sakura S-4800

  Quạt Điều Hòa Sakura S-4800

  Quạt Điều Hòa Sakura S-4800

  Điện áp : 220V/50HZ

  Công suất : 130W

  Định lượng : 11.5kg

  Khối Lượng: 9.65kg

  Giá

  2.500.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần