Điện Thoại

x

Điều Hoà Âm Trần Panasonic giá rẻ

Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
  1. Điều Hòa Âm Trần Panasonic S-30PU1H5/U-30PV1H8 1 Chiều 30000Btu Gas R410a Điều Hòa Âm Trần Panasonic S-30PU1H5/U-30PV1H8 1 Chiều 30000Btu Gas R410a
    Điều Hòa Âm Trần Panasonic S-30PU1H5/U-30PV1H8 1 Chiều 30000Btu Gas R410a

    • Bộ lọc Super Alleru-Buster (Tùy chọn: CZ-SA13P)

    • Hệ thống dòng khí 4 chiều

    • Bộ điều khiển từ xa không dây LCD

    • Ngẫu nhiên tự động khởi động lại

    • Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

    • Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

    • 24 giờ Real On Off Timer

    • Chống đóng băng

    Giá

    32.150.000 ₫
  2. Điều Hòa Âm Trần Panasonic S-28PU1H5/U-28PV1H5 1 Chiều Gas R410a Điều Hòa Âm Trần Panasonic S-28PU1H5/U-28PV1H5 1 Chiều Gas R410a
    Điều Hòa Âm Trần Panasonic S-28PU1H5/U-28PV1H5 1 Chiều Gas R410a

    • Bộ lọc Super Alleru-Buster (Tùy chọn: CZ-SA13P)

    • Hệ thống dòng khí 4 chiều

    • Bộ điều khiển từ xa không dây LCD

    • Ngẫu nhiên tự động khởi động lại

    • Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

    • Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

    • 24 giờ Real On Off Timer

    • Chống đóng băng

    Giá

    30.300.000 ₫
  3. Điều Hòa Âm Trần Panasonic S-25PU1H5/U-25PV1H5 1 Chiều Gas R410a Điều Hòa Âm Trần Panasonic S-25PU1H5/U-25PV1H5 1 Chiều Gas R410a
    Điều Hòa Âm Trần Panasonic S-25PU1H5/U-25PV1H5 1 Chiều Gas R410a

    • Bộ lọc Super Alleru-Buster (Tùy chọn: CZ-SA13P)

    • Hệ thống dòng khí 4 chiều

    • Bộ điều khiển từ xa không dây LCD

    • Ngẫu nhiên tự động khởi động lại

    • Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

    • Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

    • 24 giờ Real On Off Timer

    • Chống đóng băng

    Giá

    25.950.000 ₫
  4. Điều Hòa Panasonic Âm Trần S-22PU1H5/U-22PV1H5 1 Chiều 22000Btu Gas R410a Điều Hòa Panasonic Âm Trần S-22PU1H5/U-22PV1H5 1 Chiều 22000Btu Gas R410a
    Điều Hòa Panasonic Âm Trần S-22PU1H5/U-22PV1H5 1 Chiều 22000Btu Gas R410a

    • Bộ lọc Super Alleru-Buster (Tùy chọn: CZ-SA13P)

    • Hệ thống dòng khí 4 chiều

    • Bộ điều khiển từ xa không dây LCD

    • Ngẫu nhiên tự động khởi động lại

    • Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

    • Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

    • 24 giờ Real On Off Timer

    • Chống đóng băng

    Giá

    24.150.000 ₫
  5. Điều Hòa Panasonic Âm Trần S-18PU1H5/U-18PV1H5 1 Chiều 18000Btu Gas R410a Điều Hòa Panasonic Âm Trần S-18PU1H5/U-18PV1H5 1 Chiều 18000Btu Gas R410a
    Điều Hòa Panasonic Âm Trần S-18PU1H5/U-18PV1H5 1 Chiều 18000Btu Gas R410a

    • Bộ lọc Super Alleru-Buster (Tùy chọn: CZ-SA13P)

    • Hệ thống dòng khí 4 chiều

    • Bộ điều khiển từ xa không dây LCD

    • Ngẫu nhiên tự động khởi động lại

    • Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

    • Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

    • 24 giờ Real On Off Timer

    • Chống đóng băng

    Giá

    21.950.000 ₫
  6. Điều Hòa Âm Trần Panasonic Inverter CS-S18MB4ZW/CU-S18MBZ 1 Chiều Điều Hòa Âm Trần Panasonic Inverter CS-S18MB4ZW/CU-S18MBZ 1 Chiều
    Điều Hòa Âm Trần Panasonic Inverter CS-S18MB4ZW/CU-S18MBZ 1 Chiều

    • Bộ lọc Super Alleru-Buster (Tùy chọn: CZ-SA13P)

    • Hệ thống dòng khí 4 chiều

    • Bộ điều khiển từ xa không dây LCD

    • Ngẫu nhiên tự động khởi động lại

    • Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

    • Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

    • 24 giờ Real On Off Timer

    • Chống đóng băng

    Giá

    26.950.000 ₫
  7. Điều Hòa Âm Trần Panasonic Inverter CS-T43KB4H52/CU-YT43KBH52 1 Chiều 42000Btu Gas R410a Điều Hòa Âm Trần Panasonic Inverter CS-T43KB4H52/CU-YT43KBH52 1 Chiều 42000Btu Gas R410a
    Điều Hòa Âm Trần Panasonic Inverter CS-T43KB4H52/CU-YT43KBH52 1 Chiều 42000Btu Gas R410a

    Bộ lọc Super Alleru-Buster (Tùy chọn: CZ-SA13P)

    Hệ thống dòng khí 4 chiều

    Bộ điều khiển từ xa không dây LCD

    Ngẫu nhiên tự động khởi động lại

    Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

    Tháo rời tấm lau có thể tháoa ra

    24 giờ Real On Off Timer

    Chống đóng băng

    Giá

    47.250.000 ₫
  8. Điều Hòa Âm Trần Panasonic Inverter CS-T34KB4H52/CU-YT34KBH52 1 Chiều 34000Btu Gas R410a Điều Hòa Âm Trần Panasonic Inverter CS-T34KB4H52/CU-YT34KBH52 1 Chiều 34000Btu Gas R410a
    Điều Hòa Âm Trần Panasonic Inverter CS-T34KB4H52/CU-YT34KBH52 1 Chiều 34000Btu Gas R410a

    • Bộ lọc Super Alleru-Buster (Tùy chọn: CZ-SA13P)

    • Hệ thống dòng khí 4 chiều

    • Bộ điều khiển từ xa không dây LCD

    • Ngẫu nhiên tự động khởi động lại

    • Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

    • Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

    • 24 giờ Real On Off Timer

    • Chống đóng băng

    Giá

    41.250.000 ₫
  9. Điều Hòa Âm Trần Panasonic Inverter CS-T24KB4H52/CU-YT24KBH52 1 Chiều Điều Hòa Âm Trần Panasonic Inverter CS-T24KB4H52/CU-YT24KBH52 1 Chiều
    Điều Hòa Âm Trần Panasonic Inverter CS-T24KB4H52/CU-YT24KBH52 1 Chiều

    • Bộ lọc Super Alleru-Buster (Tùy chọn: CZ-SA13P)

    • Hệ thống dòng khí 4 chiều

    • Bộ điều khiển từ xa không dây LCD

    • Ngẫu nhiên tự động khởi động lại

    • Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

    • Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

    • 24 giờ Real On Off Timer

    • Chống đóng băng

    Giá

    29.500.000 ₫
  10. Điều Hòa Âm Trần Panasonic Inverter CS-T19KB4H52/CU-YT19KBH52 1 Chiều Điều Hòa Âm Trần Panasonic Inverter CS-T19KB4H52/CU-YT19KBH52 1 Chiều
    Điều Hòa Âm Trần Panasonic Inverter CS-T19KB4H52/CU-YT19KBH52 1 Chiều

    • Bộ lọc Super Alleru-Buster (Tùy chọn: CZ-SA13P)

    • Hệ thống dòng khí 4 chiều

    • Bộ điều khiển từ xa không dây LCD

    • Ngẫu nhiên tự động khởi động lại

    • Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

    • Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

    • 24 giờ Real On Off Timer

    • Chống đóng băng

    Giá

    20.950.000 ₫
  11. Điều Hòa Âm Trần Panasonic Inverter CS-S24MB4ZW/CU-S24MBZ 1 Chiều 24000Btu Gas R410a Điều Hòa Âm Trần Panasonic Inverter CS-S24MB4ZW/CU-S24MBZ 1 Chiều 24000Btu Gas R410a
    Điều Hòa Âm Trần Panasonic Inverter CS-S24MB4ZW/CU-S24MBZ 1 Chiều 24000Btu Gas R410a

    • Bộ lọc Super Alleru-Buster (Tùy chọn: CZ-SA13P)

    • Hệ thống dòng khí 4 chiều

    • Bộ điều khiển từ xa không dây LCD

    • Ngẫu nhiên tự động khởi động lại

    • Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

    • Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

    • 24 giờ Real On Off Timer

    • Chống đóng băng

    Giá

    32.500.000 ₫
  12. Điều Hòa Âm Trần Panasonic S-30PU1H5/U-30PV1H5 1 Chiều Gas R410a Điều Hòa Âm Trần Panasonic S-30PU1H5/U-30PV1H5 1 Chiều Gas R410a
    Điều Hòa Âm Trần Panasonic S-30PU1H5/U-30PV1H5 1 Chiều Gas R410a

    Điều hòa âm trần Panasonic 30.000BTU 1 chiều gas R410a U-30PV1H5/S-30PU1H5

    • Mã sản phẩm: U-30PV1H5/S-30PU1H5
    • Điều hòa âm trần Panasonic gas R410a
    • 1 chiều - 30.000BTU - 1 pha
    • Thiết kế nhỏ gọn, độ ồn thấp
    • Công nghệ NanoeX, cánh đảo gió rộng
    • Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
    • Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

    Giá

    32.150.000 ₫
Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

Mua Điều Hoà Âm Trần Panasonic , ở đâu uy tín nhất? Giá bán Điều Hoà Âm Trần Panasonic ở đâu rẻ nhất? Có đội ngũ tư vấn, kỹ thuật viên lắp đặt chuyên nghiệp và đặc biệt là mới 100% được bảo hành chính hãng để yên tâm mua về sử dụng?

  • Dienmaythienphu.vn - Tổng Đại lý phân phối Điều Hoà Âm Trần Panasonic giá rẻ nhất miền bắc, 100% Sản phẩm bảo hành chính hãng, uy tín chất lượng.
  • Khi mua Điều Hoà Âm Trần Panasonic tại dienmaythienphu.vn Khách hàng không chỉ sắm được sản phẩm với giá tốt nhất thị trường , chất lượng chính hãng, chất lượng đảm bảo mà còn nhận được rất nhiều chính sách ưu đãi cho khác:
  • Cam kết Giá Điều Hoà Âm Trần Panasonic tốt nhất thị trường với 100% sản phẩm chính hãng
  • Hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt Điều Hoà Âm Trần Panasonic trong nội thành Hà Nội
  • Thanh toán khi mua Điều Hoà Âm Trần Panasonic thuận tiện, bằng tiền mặt, Sec hoặc chuyển khoản
  • Để được tư vấn miễn phí, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng quý khách hàng vui lòng liên hệ: 0918969699
  • Nếu khách hàng có như cầu mua Điều Hoà Âm Trần Panasonic số lượng lớn, hoặc Đại lý bán buôn vui lòng liên hệ: 0983262323 - 0918986066 để nhận được hỗ trợ về giá cũng như hỗ trợ tốt nhất
  • Khách hàng là nhà thầu, Xây dựng công trình lớn muốn hỗ trợ về thiết kế, tư vấn về kỹ thuật cũng như cần kỹ thuật viên thi công lắp đặt tại công trình vui lòng Liên Hệ: 0913836633 - 0918986066

Mọi người cũng tìm kiếm: điều hoà âm trần, điều hòa âm trần panasonic, điều hòa âm trần 24000btu, điều hòa cassette âm trần 24000btu, điều hòa cassette âm trần 18000btu

Xem Thêm