Điện Thoại

x

Điều Hoà Âm Trần Panasonic giá rẻ

Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Điều Hòa Panasonic Âm Trần S-18PU1H5/U-18PV1H5 1 Chiều 18000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Panasonic Âm Trần S-18PU1H5/U-18PV1H5 1 Chiều 18000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Panasonic Âm Trần S-18PU1H5/U-18PV1H5 1 Chiều 18000Btu Gas R410a

  • Bộ lọc Super Alleru-Buster (Tùy chọn: CZ-SA13P)

  • Hệ thống dòng khí 4 chiều

  • Bộ điều khiển từ xa không dây LCD

  • Ngẫu nhiên tự động khởi động lại

  • Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

  • Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

  • 24 giờ Real On Off Timer

  • Chống đóng băng

  Giá

  21.650.000 ₫
 2. Điều Hòa Panasonic Âm Trần S-22PU1H5/U-22PV1H5 1 Chiều 22000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Panasonic Âm Trần S-22PU1H5/U-22PV1H5 1 Chiều 22000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Panasonic Âm Trần S-22PU1H5/U-22PV1H5 1 Chiều 22000Btu Gas R410a

  • Bộ lọc Super Alleru-Buster (Tùy chọn: CZ-SA13P)

  • Hệ thống dòng khí 4 chiều

  • Bộ điều khiển từ xa không dây LCD

  • Ngẫu nhiên tự động khởi động lại

  • Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

  • Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

  • 24 giờ Real On Off Timer

  • Chống đóng băng

  Giá

  23.950.000 ₫
 3. Điều Hòa Âm Trần Panasonic S-25PU1H5/U-25PV1H5 1 Chiều Gas R410a

  Điều Hòa Âm Trần Panasonic S-25PU1H5/U-25PV1H5 1 Chiều Gas R410a

  Điều Hòa Âm Trần Panasonic S-25PU1H5/U-25PV1H5 1 Chiều Gas R410a

  • Bộ lọc Super Alleru-Buster (Tùy chọn: CZ-SA13P)

  • Hệ thống dòng khí 4 chiều

  • Bộ điều khiển từ xa không dây LCD

  • Ngẫu nhiên tự động khởi động lại

  • Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

  • Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

  • 24 giờ Real On Off Timer

  • Chống đóng băng

  Giá

  25.650.000 ₫
 4. Điều Hòa Âm Trần Panasonic S-28PU1H5/U-28PV1H5 1 Chiều Gas R410a

  Điều Hòa Âm Trần Panasonic S-28PU1H5/U-28PV1H5 1 Chiều Gas R410a

  Điều Hòa Âm Trần Panasonic S-28PU1H5/U-28PV1H5 1 Chiều Gas R410a

  • Bộ lọc Super Alleru-Buster (Tùy chọn: CZ-SA13P)

  • Hệ thống dòng khí 4 chiều

  • Bộ điều khiển từ xa không dây LCD

  • Ngẫu nhiên tự động khởi động lại

  • Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

  • Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

  • 24 giờ Real On Off Timer

  • Chống đóng băng

  Giá

  29.950.000 ₫
 5. Điều Hòa Âm Trần Panasonic S-30PU1H5/U-30PV1H8 1 Chiều 30000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Âm Trần Panasonic S-30PU1H5/U-30PV1H8 1 Chiều 30000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Âm Trần Panasonic S-30PU1H5/U-30PV1H8 1 Chiều 30000Btu Gas R410a

  • Bộ lọc Super Alleru-Buster (Tùy chọn: CZ-SA13P)

  • Hệ thống dòng khí 4 chiều

  • Bộ điều khiển từ xa không dây LCD

  • Ngẫu nhiên tự động khởi động lại

  • Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

  • Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

  • 24 giờ Real On Off Timer

  • Chống đóng băng

  Giá

  31.850.000 ₫
 6. Điều Hòa Âm Trần Panasonic S-30PU1H5/U-30PV1H5 1 Chiều Gas R410a

  Điều Hòa Âm Trần Panasonic S-30PU1H5/U-30PV1H5 1 Chiều Gas R410a

  Điều Hòa Âm Trần Panasonic S-30PU1H5/U-30PV1H5 1 Chiều Gas R410a

  Điều hòa âm trần Panasonic 30.000BTU 1 chiều gas R410a U-30PV1H5/S-30PU1H5

  • Mã sản phẩm: U-30PV1H5/S-30PU1H5
  • Điều hòa âm trần Panasonic gas R410a
  • 1 chiều - 30.000BTU - 1 pha
  • Thiết kế nhỏ gọn, độ ồn thấp
  • Công nghệ NanoeX, cánh đảo gió rộng
  • Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
  • Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  Giá

  31.850.000 ₫
 7. Điều Hòa Âm Trần Panasonic S-40PU1H5/U-40PV1H8 1 Chiều Gas R410a

  Điều Hòa Âm Trần Panasonic S-40PU1H5/U-40PV1H8 1 Chiều Gas R410a

  Điều Hòa Âm Trần Panasonic S-40PU1H5/U-40PV1H8 1 Chiều Gas R410a

  Điều hòa Panasonic Âm Trần S-40PU1H5/U-40PV1H8 1 Chiều 40000btu

  • Mã sản phẩm: U-40PV1H8/S-40PU1H5
  • Bảo hành:Chính hãng 12 tháng
  • Xuất xứ:Chính hãng Malaysia
  • Điều hòa âm trần Panasonic gas R410a
  • 1 chiều - 40000btu- 3 pha
  • Thiết kế nhỏ gọn, độ ồn thấp
  • Công nghệ NanoeX, luồng gió rộng 360 độ

  Giá

  33.850.000 ₫
 8. Điều Hòa Âm Trần Panasonic S-45PU1H5/U-45PV1H 1 Chiều Gas R410a

  Điều Hòa Âm Trần Panasonic S-45PU1H5/U-45PV1H 1 Chiều Gas R410a

  Điều Hòa Âm Trần Panasonic S-45PU1H5/U-45PV1H 1 Chiều Gas R410a
  • Mã sản phẩm: U-45PV1H8/S-45PU1H5
  • Bảo hành:Chính hãng 12 tháng
  • Xuất xứ:Chính hãng Malaysia
  • Điều hòa âm trần Panasonic gas R410a
  • 1 chiều - 45.000BTU - 3 pha
  • Thiết kế nhỏ gọn, luồng gió rộng 360 độ
  • Công nghệ NanoeX, độ ồn thấp

  Giá

  35.350.000 ₫
 9. Điều Hòa Âm Trần Panasonic S-50PU1H5/U-50PV1H8 1 Chiều Gas R410a

  Điều Hòa Âm Trần Panasonic S-50PU1H5/U-50PV1H8 1 Chiều Gas R410a

  Điều Hòa Âm Trần Panasonic S-50PU1H5/U-50PV1H8 1 Chiều Gas R410a

  Điều hòa Panasonic Âm Trần S-50PU1H5/U-50PV1H8 1 Chiều 50.000 btu

  • Mã sản phẩm: U-50PV1H8/S-50PU1H5
  • Bảo hành:Chính hãng 12 tháng
  • Xuất xứ:Chính hãng Malaysia
  • Điều hòa âm trần Panasonic gas R410a
  • 1 chiều - 50.000btu- 3 pha
  • Luồng gió rộng 360 độ thổi mạnh mẽ
  • Công nghệ NanoeX, nhỏ gọn dễ lắp đặt

  Giá

  39.950.000 ₫
 10. Điều Hòa Âm Trần Panasonic Inverter CS-S18MB4ZW/CU-S18MBZ 1 Chiều Gas R410a

  Điều Hòa Âm Trần Panasonic Inverter CS-S18MB4ZW/CU-S18MBZ 1 Chiều Gas R410a

  Điều Hòa Âm Trần Panasonic Inverter CS-S18MB4ZW/CU-S18MBZ 1 Chiều Gas R410a

  • Bộ lọc Super Alleru-Buster (Tùy chọn: CZ-SA13P)

  • Hệ thống dòng khí 4 chiều

  • Bộ điều khiển từ xa không dây LCD

  • Ngẫu nhiên tự động khởi động lại

  • Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

  • Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

  • 24 giờ Real On Off Timer

  • Chống đóng băng

  Giá

  24.650.000 ₫
 11. Điều Hòa Âm Trần Panasonic Inverter CS-S24MB4Z4/CU-S24MBZ 1 Chiều 24000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Âm Trần Panasonic Inverter CS-S24MB4Z4/CU-S24MBZ 1 Chiều 24000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Âm Trần Panasonic Inverter CS-S24MB4Z4/CU-S24MBZ 1 Chiều 24000Btu Gas R410a

  • Bộ lọc Super Alleru-Buster (Tùy chọn: CZ-SA13P)

  • Hệ thống dòng khí 4 chiều

  • Bộ điều khiển từ xa không dây LCD

  • Ngẫu nhiên tự động khởi động lại

  • Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

  • Tháo rời tấm lau có thể tháo ra

  • 24 giờ Real On Off Timer

  • Chống đóng băng

  Giá

  28.500.000 ₫
 12. Điều Hòa Âm Trần Panasonic 1 Chiều 50000Btu S-50PU1H5B/U-50PN1H8 3 Pha Gas R32

  Điều Hòa Âm Trần Panasonic 1 Chiều 50000Btu S-50PU1H5B/U-50PN1H8 3 Pha Gas R32

  Điều Hòa Âm Trần Panasonic 1 Chiều 50000Btu S-50PU1H5B/U-50PN1H8 3 Pha Gas R32

  Model: S-50PU1H5B/U-50PN1H8

  Loại điều hòa: Âm trần 1 chiều

  Công suất: 50000btu - 3 Pha

  Gas: R32

  Xuất xứ: Malaysia

  Bảo hành: 12 tháng

  Giá

  37.500.000 ₫
Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

Mua Điều Hoà Âm Trần Panasonic , ở đâu uy tín nhất? Giá bán Điều Hoà Âm Trần Panasonic ở đâu rẻ nhất? Có đội ngũ tư vấn, kỹ thuật viên lắp đặt chuyên nghiệp và đặc biệt là mới 100% được bảo hành chính hãng để yên tâm mua về sử dụng?

 • Khi mua Điều Hoà Âm Trần Panasonic tại dienmaythienphu.vn Khách hàng không chỉ sắm được sản phẩm với giá tốt nhất thị trường , chất lượng chính hãng, chất lượng đảm bảo mà còn nhận được rất nhiều chính sách ưu đãi cho khác:
 • Cam kết Giá Điều Hoà Âm Trần Panasonic tốt nhất thị trường với 100% sản phẩm chính hãng
 • Hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt Điều Hoà Âm Trần Panasonic trong nội thành Hà Nội
 • Thanh toán khi mua Điều Hoà Âm Trần Panasonic thuận tiện, bằng tiền mặt, Sec hoặc chuyển khoản
 • Dienmaythienphu.vn - Tổng Đại lý phân phối Điều Hoà Âm Trần Panasonic giá rẻ nhất miền bắc, 100% Sản phẩm bảo hành chính hãng, uy tín chất lượng.
 • Để được tư vấn miễn phí, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng quý khách hàng vui lòng liên hệ: 0918969699
 • Nếu khách hàng có nhu cầu mua Điều Hoà Âm Trần Panasonic số lượng lớn, hoặc Đại lý bán buôn vui lòng liên hệ: 0983262323 - 0985656996 để nhận được hỗ trợ về giá cũng như hỗ trợ tốt nhất
 • Khách hàng là nhà thầu, Xây dựng công trình lớn muốn hỗ trợ về thiết kế, tư vấn về kỹ thuật cũng như cần kỹ thuật viên thi công lắp đặt tại công trình vui lòng Liên Hệ:0913836633 - 0985686363
 • Khách hàng ở Khu vực Ninh Bình xin vui lòng liên hệ: 0912339019

Mọi người cũng tìm kiếm: điều hoà âm trần, điều hòa âm trần panasonic, điều hòa âm trần 24000btu, điều hòa cassette âm trần 24000btu, điều hòa cassette âm trần 18000btu

Xem Thêm