Điện Thoại

x

Điều Hòa Fujiaire 1 Chiều giá rẻ

Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Điều Hòa Fujiaire Inverter Wifi FJW12V9QIU/FJL12V9QOU 1 Chiều 12000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Fujiaire Inverter Wifi FJW12V9QIU/FJL12V9QOU 1 Chiều 12000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Fujiaire Inverter Wifi FJW12V9QIU/FJL12V9QOU 1 Chiều 12000Btu Gas R410a

   

  - Công nghệ tiêu chuẩn ( có inverter )

  - Chức năng làm lạnh 1chiều, khử ẩm không khí

  - Sử dụng công nghệ làm sạch không khí Ionizer System hiệu quả cao

  - Sử dụng môi chất làm lạnh R410

  - Có chức năng tự khởi động lại

  - Kiểu dáng thiết kế đẹp, sử dụng nhựa tổng hợp không làm vàng ố

  - Máy nén, dàn trao đổi nhiệt hoạt động êm, bền, có khả năng chống ăn mòn tốt

  - Xuất xứ Malaysia

  - Bảo hành 03 năm

  Giá

  7.000.000 ₫
 2. Điều Hòa Fujiaire Inverter Wifi FJW09V9QIU/FJL09V9QOU 1 Chiều 9000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Fujiaire Inverter Wifi FJW09V9QIU/FJL09V9QOU 1 Chiều 9000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Fujiaire Inverter Wifi FJW09V9QIU/FJL09V9QOU 1 Chiều 9000Btu Gas R410a

  - Công nghệ tiêu chuẩn ( có inverter )

  - Chức năng làm lạnh 1chiều, khử ẩm không khí

  - Sử dụng công nghệ làm sạch không khí Ionizer System hiệu quả cao

  - Sử dụng môi chất làm lạnh R410

  - Có chức năng tự khởi động lại

  - Kiểu dáng thiết kế đẹp, sử dụng nhựa tổng hợp không làm vàng ố

  - Máy nén, dàn trao đổi nhiệt hoạt động êm, bền, có khả năng chống ăn mòn tốt

  - Xuất xứ Malaysia

  - Bảo hành 03 năm

  Giá

  6.000.000 ₫
 3. Điều Hòa Fujiaire Inverter Wifi FJW24V-9P-IU/FJL24V9POU 1 Chiều 24000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Fujiaire Inverter Wifi FJW24V-9P-IU/FJL24V9POU 1 Chiều 24000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Fujiaire Inverter Wifi FJW24V-9P-IU/FJL24V9POU 1 Chiều 24000Btu Gas R410a

  - Công nghệ tiêu chuẩn ( có inverter )

  - Chức năng làm lạnh 1 chiều, khử ẩm không khí

  - Sử dụng công nghệ làm sạch không khí Ionizer System hiệu quả cao

  - Sử dụng môi chất làm lạnh R410

  - Có chức năng tự khởi động lại

  - Kiểu dáng thiết kế đẹp, sử dụng nhựa tổng hợp không làm vàng ố

  - Máy nén, dàn trao đổi nhiệt hoạt động êm, bền, có khả năng chống ăn mòn tốt

  - Xuất xứ Malaysia

  - Bảo hành 03 năm

  Giá

  15.000.000 ₫
 4. Điều Hòa Fujiaire Inverter Wifi FJW18V9PIU/FJL18V9POU 1 Chiều 18000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Fujiaire Inverter Wifi FJW18V9PIU/FJL18V9POU 1 Chiều 18000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Fujiaire Inverter Wifi FJW18V9PIU/FJL18V9POU 1 Chiều 18000Btu Gas R410a

  - Công nghệ tiêu chuẩn ( có inverter )

  - Chức năng làm lạnh 1 chiều, khử ẩm không khí

  - Sử dụng công nghệ làm sạch không khí Ionizer System hiệu quả cao

  - Sử dụng môi chất làm lạnh R410

  - Có chức năng tự khởi động lại

  - Kiểu dáng thiết kế đẹp, sử dụng nhựa tổng hợp không làm vàng ố

  - Máy nén, dàn trao đổi nhiệt hoạt động êm, bền, có khả năng chống ăn mòn tốt

  - Xuất xứ Malaysia

  - Bảo hành 03 năm

  Giá

  12.500.000 ₫
 5. Điều Hòa Fujiaire Inverter Wifi FJW12V9PIU/FJL12V9POU 1 Chiều 12000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Fujiaire Inverter Wifi FJW12V9PIU/FJL12V9POU 1 Chiều 12000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Fujiaire Inverter Wifi FJW12V9PIU/FJL12V9POU 1 Chiều 12000Btu Gas R410a

  - Công nghệ tiêu chuẩn ( có inverter )

  - Chức năng làm lạnh 1 chiều, khử ẩm không khí

  - Sử dụng công nghệ làm sạch không khí Ionizer System hiệu quả cao

  - Sử dụng môi chất làm lạnh R410

  - Có chức năng tự khởi động lại

  - Kiểu dáng thiết kế đẹp, sử dụng nhựa tổng hợp không làm vàng ố

  - Máy nén, dàn trao đổi nhiệt hoạt động êm, bền, có khả năng chống ăn mòn tốt

  - Xuất xứ Malaysia

  - Bảo hành 03 năm

  Giá

  7.000.000 ₫
 6. Điều Hòa Fujiaire Inverter Wifi FJW09V9PIU/FJL09V9POU 1 Chiều 9000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Fujiaire Inverter Wifi FJW09V9PIU/FJL09V9POU 1 Chiều 9000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Fujiaire Inverter Wifi FJW09V9PIU/FJL09V9POU 1 Chiều 9000Btu Gas R410a

  - Công nghệ tiêu chuẩn ( có inverter )

  - Chức năng làm lạnh 1 chiều, khử ẩm không khí

  - Sử dụng công nghệ làm sạch không khí Ionizer System hiệu quả cao

  - Sử dụng môi chất làm lạnh R410

  - Có chức năng tự khởi động lại

  - Kiểu dáng thiết kế đẹp, sử dụng nhựa tổng hợp không làm vàng ố

  - Máy nén, dàn trao đổi nhiệt hoạt động êm, bền, có khả năng chống ăn mòn tốt

  - Xuất xứ Malaysia

  - Bảo hành 03 năm

  Giá

  6.000.000 ₫
 7. Điều Hòa Fujiaire Wifi FJW24C9N3IU/FJL24C9N3OU 1 Chiều 24000Btu Gas R32

  Điều Hòa Fujiaire Wifi FJW24C9N3IU/FJL24C9N3OU 1 Chiều 24000Btu Gas R32

  Điều Hòa Fujiaire Wifi FJW24C9N3IU/FJL24C9N3OU 1 Chiều 24000Btu Gas R32

  - Công nghệ diều khiển tiêu chuẩn (không inverter)

  - Chức năng làm lạnh 1 chiều, khử ẩm không khí

  - Sử dụng công nghệ làm sạch không khí Ionizer System hiệu quả cao

  - Sử dụng môi chất làm lạnh R32

  - Có chức năng tự khởi động lại

  - Kiểu dáng thiết kế đẹp, sử dụng nhựa tổng hợp không làm vàng ố

  - Máy nén, dàn trao đổi nhiệt hoạt động êm, bền, có khả năng chống ăn mòn tốt

  - Xuất xứ Malaysia

  - Bảo hành 03 năm

  Giá

  12.650.000 ₫
 8. Điều Hòa Fujiaire Wifi FJW18C9N3IU/FJL18C9N3OU 1 Chiều 18000Btu Gas R32

  Điều Hòa Fujiaire Wifi FJW18C9N3IU/FJL18C9N3OU 1 Chiều 18000Btu Gas R32

  Điều Hòa Fujiaire Wifi FJW18C9N3IU/FJL18C9N3OU 1 Chiều 18000Btu Gas R32

  - Công nghệ diều khiển tiêu chuẩn (không inverter)

  - Chức năng làm lạnh 1 chiều, khử ẩm không khí

  - Sử dụng công nghệ làm sạch không khí Ionizer System hiệu quả cao

  - Sử dụng môi chất làm lạnh R32

  - Có chức năng tự khởi động lại

  - Kiểu dáng thiết kế đẹp, sử dụng nhựa tổng hợp không làm vàng ố

  - Máy nén, dàn trao đổi nhiệt hoạt động êm, bền, có khả năng chống ăn mòn tốt

  - Xuất xứ Malaysia

  - Bảo hành 03 năm

  Giá

  9.500.000 ₫
 9. Điều Hòa Fujiaire Wifi FJW12C9N3IU/FJL12C9N3OU 1 Chiều 12000Btu Gas R32

  Điều Hòa Fujiaire Wifi FJW12C9N3IU/FJL12C9N3OU 1 Chiều 12000Btu Gas R32

  Điều Hòa Fujiaire Wifi FJW12C9N3IU/FJL12C9N3OU 1 Chiều 12000Btu Gas R32

  - Công nghệ diều khiển tiêu chuẩn (không inverter)

  - Chức năng làm lạnh 1 chiều, khử ẩm không khí

  - Sử dụng công nghệ làm sạch không khí Ionizer System hiệu quả cao

  - Sử dụng môi chất làm lạnh R32

  - Có chức năng tự khởi động lại

  - Kiểu dáng thiết kế đẹp, sử dụng nhựa tổng hợp không làm vàng ố

  - Máy nén, dàn trao đổi nhiệt hoạt động êm, bền, có khả năng chống ăn mòn tốt

  - Xuất xứ Malaysia

  - Bảo hành 03 năm

  Giá

  6.000.000 ₫
 10. Điều Hòa Fujiaire Wifi FJW09C9N3IU/FJL09C9N3OU 1 Chiều 9000Btu Gas R32

  Điều Hòa Fujiaire Wifi FJW09C9N3IU/FJL09C9N3OU 1 Chiều 9000Btu Gas R32

  Điều Hòa Fujiaire Wifi FJW09C9N3IU/FJL09C9N3OU 1 Chiều 9000Btu Gas R32

  - Công nghệ diều khiển tiêu chuẩn (không inverter)

  - Chức năng làm lạnh 1 chiều, khử ẩm không khí

  - Sử dụng công nghệ làm sạch không khí Ionizer System hiệu quả cao

  - Sử dụng môi chất làm lạnh R32

  - Có chức năng tự khởi động lại

  - Kiểu dáng thiết kế đẹp, sử dụng nhựa tổng hợp không làm vàng ố

  - Máy nén, dàn trao đổi nhiệt hoạt động êm, bền, có khả năng chống ăn mòn tốt

  - Xuất xứ Malaysia

  - Bảo hành 03 năm

  Giá

  4.500.000 ₫
 11. Điều Hòa Fujiaire Wifi FJW24C9MIU/FJL24C9MOU 1 Chiều 24000btu Gas R410a

  Điều Hòa Fujiaire Wifi FJW24C9MIU/FJL24C9MOU 1 Chiều 24000btu Gas R410a

  Điều Hòa Fujiaire Wifi FJW24C9MIU/FJL24C9MOU 1 Chiều 24000btu Gas R410a

  - Công nghệ diều khiển tiêu chuẩn (không inverter)

  - Chức năng làm lạnh 1 chiều, khử ẩm không khí

  - Sử dụng công nghệ làm sạch không khí Ionizer System hiệu quả cao

  - Sử dụng môi chất làm lạnh R410A

  - Có chức năng tự khởi động lại

  - Kiểu dáng thiết kế đẹp, sử dụng nhựa tổng hợp không làm vàng ố

  - Máy nén, dàn trao đổi nhiệt hoạt động êm, bền, có khả năng chống ăn mòn tốt

  - Xuất xứ Malaysia

  - Bảo hành 03 năm

  Giá

  12.650.000 ₫
 12. Điều Hòa Fujiaire Wifi FJW18C9MIU/FJL18C9MOU 1 Chiều 18000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Fujiaire Wifi FJW18C9MIU/FJL18C9MOU 1 Chiều 18000Btu Gas R410a

  Điều Hòa Fujiaire Wifi FJW18C9MIU/FJL18C9MOU 1 Chiều 18000Btu Gas R410a

  - Công nghệ diều khiển tiêu chuẩn (không inverter)

  - Chức năng làm lạnh 1 chiều, khử ẩm không khí

  - Sử dụng công nghệ làm sạch không khí Ionizer System hiệu quả cao

  - Sử dụng môi chất làm lạnh R410A

  - Có chức năng tự khởi động lại

  - Kiểu dáng thiết kế đẹp, sử dụng nhựa tổng hợp không làm vàng ố

  - Máy nén, dàn trao đổi nhiệt hoạt động êm, bền, có khả năng chống ăn mòn tốt

  - Xuất xứ Malaysia

  - Bảo hành 03 năm

  Giá

  9.500.000 ₫
Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

Mua Điều Hòa Fujiaire 1 Chiều ở đâu uy tín nhất? Giá Điều Hòa Fujiaire 1 Chiều ở đâu rẻ nhất? Có đội ngũ tư vấn, kỹ thuật viên lắp đặt chuyên nghiệp và đặc biệt là mới 100% được bảo hành chính hãng để yên tâm mua về sử dụng?

 • Khi mua Điều Hòa Fujiaire 1 Chiều tại dienmaythienphu.vn Khách hàng không chỉ sắm được sản phẩm với giá tốt nhất thị trường , chất lượng chính hãng, chất lượng đảm bảo mà còn nhận được rất nhiều chính sách ưu đãi cho khác:
 • Cam kết Giá Điều Hòa Fujiaire 1 Chiều tốt nhất thị trường với 100% sản phẩm chính hãng
 • Hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt Điều Hòa Fujiaire 1 Chiều trong nội thành Hà Nội
 • Thanh toán khi mua Điều Hòa Fujiaire 1 Chiều thuận tiện, bằng tiền mặt, Sec hoặc chuyển khoản
 • Để được tư vấn miễn phí, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng quý khách hàng vui lòng liên hệ: 0918969699
 • Nếu khách hàng có như cầu mua Điều Hòa Fujiaire 1 Chiều số lượng lớn, hoặc Đại lý bán buôn vui lòng liên hệ: 0983262323 - 0985656996 để nhận được hỗ trợ về giá cũng như hỗ trợ tốt nhất
 • Khách hàng là nhà thầu, Xây dựng công trình lớn muốn hỗ trợ về thiết kế, tư vấn về kỹ thuật cũng như cần kỹ thuật viên thi công lắp đặt tại công trình vui lòng Liên Hệ:0913836633 - 0985686363
 • Khách hàng ở Khu vực Ninh Bình xin vui lòng liên hệ: 0912339019
 • Tổng kho phân phối Điều hoà Đaikin, Panasonic, Điều hoà Casper, điều hòa gree, điều hòa midea, Tổng đại lý Điều Hòa Fujiaire 1 Chiều giá rẻ nhất miền bắc. Sản phẩm bảo hành chính hãng, uy tín chất lượng.

Sản phẩm hot:giá điều hòa panasonic, giá điều hòa 2 chiều, điều hòa inverter, giá điều hòa 1 chiều, giá điều hoà đaikin, điều hòa funiki, điều hòa 9000btu

Xem Thêm