Điện Thoại

x

Điều Hòa Âm Trần Daikin 2 Chiều giá rẻ

Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Điều Hòa Âm Trần Daikin FCQ71KAVEA/RQ71MV1 2 Chiều 24000Btu

  Điều Hòa Âm Trần Daikin FCQ71KAVEA/RQ71MV1 2 Chiều 24000Btu

  Điều Hòa Âm Trần Daikin FCQ71KAVEA/RQ71MV1 2 Chiều 24000Btu

  Model FCQ71KAVEA/RQ71MV1

  Loại điều hòa âm trần cassette đa hướng thổi

  2 chiều 24000BTU

  Dàn lạnh FCQ71KAVEA (Thái Lan)

  Dàn nóng RQ71MV1 (Thái Lan)

  Mặt nạ BYCP125K-W18 (Thái Lan)

  Điều khiển dây BRC1C61 (Nhật Bản)

  Môi chất lạnh (gas) R410A, điện 3 pha

  Bảo hành 12 tháng, 5 năm máy nén khí

  Giá

  34.000.000 ₫
 2. Điều Hòa Âm Trần Daikin FCQ100KAVEA/RQ100MY1 2 Chiều 36000Btu 3 Pha

  Điều Hòa Âm Trần Daikin FCQ100KAVEA/RQ100MY1 2 Chiều 36000Btu 3 Pha

  Điều Hòa Âm Trần Daikin FCQ100KAVEA/RQ100MY1 2 Chiều 36000Btu 3 Pha

  Model FCQ100KAVEA/RQ100MY1

  Loại điều hòa âm trần cassette đa hướng thổi

  2 chiều 36000BTU

  Dàn lạnh FCQ100KAVEA (Thái Lan)

  Dàn nóng RQ100MY1 (Thái Lan)

  Mặt nạ BYCP125K-W18 (Thái Lan)

  Điều khiển dây BRC1C61 (Nhật Bản)

  Môi chất lạnh (gas) R410A, điện 3 pha

  Bảo hành 12 tháng, 5 năm máy nén khí

  Giá

  40.500.000 ₫
 3. Điều Hòa Âm Trần Daikin FCQ125KAVEA/RQ125MY1 2 Chiều 45000Btu 3 Pha

  Điều Hòa Âm Trần Daikin FCQ125KAVEA/RQ125MY1 2 Chiều 45000Btu 3 Pha

  Điều Hòa Âm Trần Daikin FCQ125KAVEA/RQ125MY1 2 Chiều 45000Btu 3 Pha

  Model FCQ125KAVEA/RQ125MY1

  Loại điều hòa âm trần cassette đa hướng thổi

  2 chiều 45000BTU (60m² – 70m²)

  Dàn lạnh FCQ125KAVEA (Thái Lan)

  Dàn nóng RQ125MY1 (Thái Lan)

  Mặt nạ BYCP125K-W18 (Thái Lan)

  Điều khiển dây BRC1C61 (Nhật Bản)

  Môi chất lạnh (gas) R410A, điện 3 pha

  Bảo hành 12 tháng, 5 năm máy nén khí

  Giá

  46.850.000 ₫
 4. Điều Hòa Âm Trần Daikin FCQ140KAVEA/RQ140MY1 2 Chiều 50000Btu 3 Pha

  Điều Hòa Âm Trần Daikin FCQ140KAVEA/RQ140MY1 2 Chiều 50000Btu 3 Pha

  Điều Hòa Âm Trần Daikin FCQ140KAVEA/RQ140MY1 2 Chiều 50000Btu 3 Pha

  Model FCQ140KAVEA/RQ140MY1

  Loại điều hòa âm trần cassette đa hướng thổi

  2 chiều 50000BTU tiêu chuẩn (75m² – 80m²)

  Dàn lạnh FCQ140KAVEA (Thái Lan)

  Dàn nóng RQ140MY1 (Thái Lan)

  Mặt nạ BYCP125K-W18 (Thái Lan)

  Điều khiển dây BRC1C61 (Nhật Bản)

  Môi chất lạnh (gas) R410A, điện 3 pha

  Giá

  50.500.000 ₫
 5. Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter 2 Chiều 24000Btu FCF71CVM/RZA71BV2VA R32

  Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter 2 Chiều 24000Btu FCF71CVM/RZA71BV2VA R32

  Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter 2 Chiều 24000Btu FCF71CVM/RZA71BV2VA R32

  Điều hòa âm trần Daikin inverter FCF71CVM/RZA71BV2VA

  1 chiều - 24.000BTU - 1 pha - gas R32

  Thổi gió 360 độ làm lạnh nhanh, thoải mái dễ chịu

  Dễ dàng sử dụng, bảo dưỡng định kỳ

  Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan

  Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm

  Giá

  38.250.000 ₫
 6. Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter 2 Chiều 36000Btu FCF100CVM/RZA100BV2V R32

  Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter 2 Chiều 36000Btu FCF100CVM/RZA100BV2V R32

  Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter 2 Chiều 36000Btu FCF100CVM/RZA100BV2V R32

  Model: FCF100CVM/RZA100BV2V

  Loại điều hòa: Âm trần 2 chiều

  Công suất: 34000btu

  Công nghệ: Inverter

  Môi chất làm lạnh (gas): R32

  Bảo hành: 12 tháng, 5 năm máy nén khí

  Giá

  44.650.000 ₫
 7. Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCQ50KAVEA/RZQS50AV1 2 Chiều 18000Btu

  Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCQ50KAVEA/RZQS50AV1 2 Chiều 18000Btu

  Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCQ50KAVEA/RZQS50AV1 2 Chiều 18000Btu

  Model FCQ50KAVEA/RZQS50AV1

  Loại điều hòa âm trần cassette đa hướng thổi

  2 chiều 18000BTU Inverter (25m² – 30m²)

  Dàn lạnh FCQ50KAVEA (Thái Lan)

  Dàn nóng RZQS50AV1 (Thái Lan)

  Mặt nạ BYCP125K-W18 (Thái Lan)

  Điều khiển dây BRC1C61 (Nhật Bản)

  Môi chất lạnh (gas) R410A, điện 1 pha

  Bảo hành 12 tháng, 5 năm máy nén khí

  Giá

  30.950.000 ₫
 8. Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCQ60KAVEA/RZQS60AV1 2 Chiều 22000Btu

  Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCQ60KAVEA/RZQS60AV1 2 Chiều 22000Btu

  Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCQ60KAVEA/RZQS60AV1 2 Chiều 22000Btu

  Model FCQ60KAVEA/RZQS60AV1

  Loại điều hòa âm trần cassette đa hướng thổi

  2 chiều 21000BTU Inverter (30m² – 35m²)

  Dàn lạnh FCQ60KAVEA (Thái Lan)

  Dàn nóng RZQS60AV1 (Thái Lan)

  Mặt nạ BYCP125K-W18 (Thái Lan)

  Điều khiển dây BRC1C61 (Nhật Bản)

  Môi chất lạnh (gas) R410A, điện 1 pha

  Bảo hành 12 tháng, 5 năm máy nén khí

  Giá

  38.150.000 ₫
 9. Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCQ71KAVEA/RZQ71LV1 2 Chiều 24000Btu

  Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCQ71KAVEA/RZQ71LV1 2 Chiều 24000Btu

  Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCQ71KAVEA/RZQ71LV1 2 Chiều 24000Btu

  Model FCQ71KAVEA/RZQ71LV1

  Loại điều hòa âm trần cassette đa hướng thổi

  2 chiều 24000BTU Inverter (35m² – 40m²)

  Dàn lạnh FCQ71KAVEA (Thái Lan)

  Dàn nóng RZQ71LV1 (Thái Lan)

  Mặt nạ BYCP125K-W18 (Thái Lan)

  Điều khiển dây BRC1C61 (Nhật Bản)

  Môi chất lạnh (gas) R410A, điện 1 pha

  Bảo hành 12 tháng, 5 năm máy nén khí

  Giá

  39.150.000 ₫
 10. Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCQ100KAVEA/RZQ100LV1 2 Chiều 36000Btu 1 Pha

  Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCQ100KAVEA/RZQ100LV1 2 Chiều 36000Btu 1 Pha

  Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCQ100KAVEA/RZQ100LV1 2 Chiều 36000Btu 1 Pha

  Model FCQ100KAVEA/RZQ100LV1

  Loại điều hòa âm trần cassette đa hướng thổi

  2 chiều 34000BTU Inverter (55m² – 60m²)

  Dàn lạnh FCQ100KAVEA (Thái Lan)

  Dàn nóng RZQ100LV1 (Thái Lan)

  Mặt nạ BYCP125K-W18 (Thái Lan)

  Điều khiển dây BRC1C61 (Nhật Bản)

  Môi chất lạnh (gas) R410A, điện 1 pha

  Bảo hành 12 tháng, 5 năm máy nén khí

  Giá

  45.500.000 ₫
 11. Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCQ100KAVEA/RZQ100HAY4A 2 Chiều 36000Btu 3 Pha

  Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCQ100KAVEA/RZQ100HAY4A 2 Chiều 36000Btu 3 Pha

  Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCQ100KAVEA/RZQ100HAY4A 2 Chiều 36000Btu 3 Pha

  Model FCQ100KAVEA/RZQ100HAY4A

  Loại điều hòa âm trần cassette đa hướng thổi

  2 chiều 34000BTU Inverter (55m² – 60m²)

  Dàn lạnh FCQ100KAVEA (Thái Lan)

  Dàn nóng RZQ100HAY4A (Thái Lan)

  Mặt nạ BYCP125K-W18 (Thái Lan)

  Điều khiển dây BRC1C61 (Nhật Bản)

  Môi chất lạnh (gas) R410A, điện 3 pha

  Bảo hành 12 tháng, 5 năm máy nén khí

  Giá

  46.650.000 ₫
 12. Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCQ125KAVEA/RZQ125LV1 2 Chiều 45000Btu 1 Pha

  Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCQ125KAVEA/RZQ125LV1 2 Chiều 45000Btu 1 Pha

  Điều Hòa Âm Trần Daikin Inverter FCQ125KAVEA/RZQ125LV1 2 Chiều 45000Btu 1 Pha

  Model FCQ125KAVEA/RZQ125LV1

  Loại điều hòa âm trần cassette đa hướng thổi

  2 chiều 43000BTU Inverter (70m² – 75m²)

  Dàn lạnh FCQ125KAVEA (Thái Lan)

  Dàn nóng RZQ125LV1 (Thái Lan)

  Mặt nạ BYCP125K-W18 (Thái Lan)

  Điều khiển dây BRC1C61 (Nhật Bản)

  Môi chất lạnh (gas) R410A, điện 1 pha

  Bảo hành 12 tháng, 5 năm máy nén khí

  Giá

  49.500.000 ₫
Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

Mua Điều Hòa Âm Trần Daikin 2 Chiều , ở đâu uy tín nhất? Giá bán Điều Hòa Âm Trần Daikin 2 Chiều ở đâu rẻ nhất? Có đội ngũ tư vấn, kỹ thuật viên lắp đặt chuyên nghiệp và đặc biệt là mới 100% được bảo hành chính hãng để yên tâm mua về sử dụng?

 • Khi mua Điều Hòa Âm Trần Daikin 2 Chiều tại dienmaythienphu.vn Khách hàng không chỉ sắm được sản phẩm với giá tốt nhất thị trường , chất lượng chính hãng, chất lượng đảm bảo mà còn nhận được rất nhiều chính sách ưu đãi cho khác:
 • Cam kết Giá Điều Hòa Âm Trần Daikin 2 Chiều tốt nhất thị trường với 100% sản phẩm chính hãng
 • Hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt Điều Hòa Âm Trần Daikin 2 Chiều trong nội thành Hà Nội
 • Thanh toán khi mua Điều Hòa Âm Trần Daikin 2 Chiều thuận tiện, bằng tiền mặt, Sec hoặc chuyển khoản
 • Dienmaythienphu.vn - Tổng Đại lý phân phối Điều Hòa Âm Trần Daikin 2 Chiều giá rẻ nhất miền bắc, 100% Sản phẩm bảo hành chính hãng, uy tín chất lượng.
 • Để được tư vấn miễn phí, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng quý khách hàng vui lòng liên hệ: 0918969699
 • Nếu khách hàng có nhu cầu mua Điều Hòa Âm Trần Daikin 2 Chiều số lượng lớn, hoặc Đại lý bán buôn vui lòng liên hệ: 0983262323 - 0985656996 để nhận được hỗ trợ về giá cũng như hỗ trợ tốt nhất
 • Khách hàng là nhà thầu, Xây dựng công trình lớn muốn hỗ trợ về thiết kế, tư vấn về kỹ thuật cũng như cần kỹ thuật viên thi công lắp đặt tại công trình vui lòng Liên Hệ:0913836633 - 0985686363
 • Khách hàng ở Khu vực Ninh Bình xin vui lòng liên hệ: 0912339019

Mọi người cũng tìm kiếm: điều hoà âm trần, điều hòa âm trần panasonic, điều hòa âm trần 24000btu, điều hòa cassette âm trần 24000btu, điều hòa cassette âm trần 18000btu

Xem Thêm