Điện Thoại

x

Tủ Đông Darling Inverter

Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 3 Cánh DMF-1579ASI 1700 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 3 Cánh DMF-1579ASI 1700 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 3 Cánh DMF-1579ASI 1700 Lít

  Model: DMF-1579ASI

  Dung tích: 1700 lít

  Loại tủ: 1 ngăn đông

  Công nghệ: Smart Inverter

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  24.100.000 ₫
 2. Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 3 Cánh DMF-1279ASI 1200 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 3 Cánh DMF-1279ASI 1200 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 3 Cánh DMF-1279ASI 1200 Lít

  Model: DMF-1279ASI

  Dung tích: 1200 lít

  Loại tủ: 1 ngăn đông

  Công nghệ: Smart Inverter

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  18.000.000 ₫
 3. Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 2 Cánh DMF-1179ASI 1100 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 2 Cánh DMF-1179ASI 1100 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 2 Cánh DMF-1179ASI 1100 Lít

  Model: DMF-1179ASI

  Dung tích: 1100 lít

  Loại tủ: 1 ngăn đông

  Công nghệ: Smart Inverter

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  15.700.000 ₫
 4. Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 2 Cánh DMF-9779AS 970 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 2 Cánh DMF-9779AS 970 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 2 Cánh DMF-9779AS 970 Lít

  Model: DMF-9799ASI

  Dung tích: 970 lít

  Loại tủ: 1 ngăn đông

  Công nghệ: Smart Inverter

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  12.900.000 ₫
 5. Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 2 Cánh DMF-8779ASI 870 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 2 Cánh DMF-8779ASI 870 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 2 Cánh DMF-8779ASI 870 Lít

  Model: DMF-8799ASI

  Dung tích: 870 lít

  Loại tủ: 1 ngăn đông

  Công nghệ: Smart Inverter

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  11.300.000 ₫
 6. Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 2 Cánh DMF-4799ASI 450 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 2 Cánh DMF-4799ASI 450 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 2 Cánh DMF-4799ASI 450 Lít

  Model: DMF-4799ASI

  Dung tích: 450 lít

  Loại tủ: 1 ngăn đông

  Công nghệ: Smart Inverter

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  6.800.000 ₫
 7. Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 2 Cánh DMF-3799ASI 370 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 2 Cánh DMF-3799ASI 370 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 2 Cánh DMF-3799ASI 370 Lít

  Model: DMF-3799ASI

  Dung tích: 370 lít

  Loại tủ: 1 ngăn đông

  Công nghệ: Smart Inverter

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  6.150.000 ₫
 8. Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 2 Cánh DMF-4799AI-1 450 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 2 Cánh DMF-4799AI-1 450 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 2 Cánh DMF-4799AI-1 450 Lít

  Model: DMF-4799AI-1

  Loại tủ: Tủ đông 1 ngăn đông

  Dung tích: 450 lít

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  6.500.000 ₫
 9. Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 2 Cánh DMF-3799AI-1 370 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 2 Cánh DMF-3799AI-1 370 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 1 Ngăn 2 Cánh DMF-3799AI-1 370 Lít

  Model: DMF-3799AI-1

  Loại tủ: Tủ đông 1 ngăn đông

  Dung tích: 370 lít

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  6.050.000 ₫
 10. Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-7699WSI 800 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-7699WSI 800 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-7699WSI 800 Lít

  Model: DMF-7699WSI

  Dung tích: 800 lít

  Công nghệ: inverter

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  10.150.000 ₫
 11. Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-4699WSI 450 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-4699WSI 450 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-4699WSI 450 Lít

  Model: DMF-4699WSI

  Dung tích: 450 lít

  Công nghệ: inverter

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  6.200.000 ₫
 12. Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-3699WSI 370 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-3699WSI 370 Lít

  Tủ Đông Darling Inverter 2 Ngăn DMF-3699WSI 370 Lít

  Model: DMF-3699WSI

  Dung tích: 370 lít

  Công nghệ: inverter

  Xuất xứ: Việt Nam

  Bảo hành: 24 tháng

  Gas làm lạnh: R134a

  Giá

  5.750.000 ₫
Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần