Điện Thoại

x

Điều Hòa Cây Daikin Inverter giá rẻ

Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVA71AMVM/RZF71CYM 1 Chiều 24000Btu R32

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVA71AMVM/RZF71CYM 1 Chiều 24000Btu R32

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVA71AMVM/RZF71CYM 1 Chiều 24000Btu R32

  Điều hòa tủ đứng Daikin FVA71AMVM/RZF71CYM

  1 chiều - 24.000BTU - 3 pha - Gas R32

  Hiệu suất làm lạnh cao, thổi gió 4 hướng

  Sử dụng, lắp đặt dễ dàng

  Xuất xứ: Trung Quốc/Thái Lan

  Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm

  Giá

  42.950.000 ₫
 2. Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVA100AMVM/RZF100CYM 1 Chiều 36000Btu R32

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVA100AMVM/RZF100CYM 1 Chiều 36000Btu R32

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVA100AMVM/RZF100CYM 1 Chiều 36000Btu R32

  Điều hòa tủ đứng Daikin FVA100AMVM/RZF100CYM

  1 chiều - 36.000BTU - 3 pha - Gas R32

  Hiệu suất làm lạnh cao, thổi gió 4 hướng

  Sử dụng, lắp đặt dễ dàng

  Xuất xứ: Trung Quốc/Thái Lan

  Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm

  Giá

  51.900.000 ₫
 3. Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVA125AMVM/RZF125CYM 1 Chiều 45000Btu R32

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVA125AMVM/RZF125CYM 1 Chiều 45000Btu R32

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVA125AMVM/RZF125CYM 1 Chiều 45000Btu R32

  Điều hòa tủ đứng Daikin FVA125AMVM/RZF125CYM

  1 chiều - 45.000BTU - 3 pha - Gas R32

  Hiệu suất làm lạnh cao, thổi gió 4 hướng

  Sử dụng, lắp đặt dễ dàng

  Xuất xứ: Trung Quốc/Thái Lan

  Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm

  Giá

  56.500.000 ₫
 4. Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVA140AMVM/RZF140CYM 1 Chiều 48000Btu R32

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVA140AMVM/RZF140CYM 1 Chiều 48000Btu R32

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVA140AMVM/RZF140CYM 1 Chiều 48000Btu R32

  Điều hòa tủ đứng Daikin FVA140AMVM/RZF140CYM

  1 chiều - 48.000BTU - 3 pha - Gas R32

  Hiệu suất làm lạnh cao, thổi gió 4 hướng

  Sử dụng, lắp đặt dễ dàng

  Xuất xứ: Trung Quốc/Thái Lan

  Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm

  Giá

  61.500.000 ₫
 5. Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVA140AMVM/RZF140CVM 1 Chiều 48000Btu R32

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVA140AMVM/RZF140CVM 1 Chiều 48000Btu R32

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVA140AMVM/RZF140CVM 1 Chiều 48000Btu R32

  Điều hòa tủ đứng Daikin FVA140AMVM/RZF140CVM

  1 chiều - 48.000BTU - 1 pha - Gas R32

  Hiệu suất làm lạnh cao, thổi gió 4 hướng

  Sử dụng, lắp đặt dễ dàng

  Xuất xứ: Trung Quốc/Thái Lan

  Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm

  Giá

  58.650.000 ₫
 6. Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVA125AMVM/RZF125CVM 1 Chiều 45000Btu R32

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVA125AMVM/RZF125CVM 1 Chiều 45000Btu R32

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVA125AMVM/RZF125CVM 1 Chiều 45000Btu R32

  Điều hòa tủ đứng Daikin FVA125AMVM/RZF125CVM

  1 chiều - 45000BTU - 1 pha - Gas R32

  Hiệu suất làm lạnh cao, thổi gió 4 hướng

  Sử dụng, lắp đặt dễ dàng

  Xuất xứ: Trung Quốc/Thái Lan

  Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm

  Giá

  53.900.000 ₫
 7. Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVA100AMVM/RZF100CVM 1 Chiều 36000Btu R32

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVA100AMVM/RZF100CVM 1 Chiều 36000Btu R32

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVA100AMVM/RZF100CVM 1 Chiều 36000Btu R32

  Điều hòa tủ đứng Daikin FVA100AMVM/RZF100CV2V

  1 chiều - 36.000BTU - 1 pha - Gas R32

  Hiệu suất làm lạnh cao, thổi gió 4 hướng

  Sử dụng, lắp đặt dễ dàng

  Xuất xứ: Trung Quốc/Thái Lan

  Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm

  Giá

  49.650.000 ₫
 8. Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVA71AMVM/RZF71CV2V 1 Chiều 24000Btu R32

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVA71AMVM/RZF71CV2V 1 Chiều 24000Btu R32

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVA71AMVM/RZF71CV2V 1 Chiều 24000Btu R32

  Điều hòa tủ đứng Daikin FVA71AMVM/RZF71CV2V

  1 chiều - 24.000BTU - 1 pha - Gas R32

  Hiệu suất làm lạnh cao, thổi gió 4 hướng

  Sử dụng, lắp đặt dễ dàng

  Xuất xứ: Trung Quốc/Thái Lan

  Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm

  Giá

  41.150.000 ₫
 9. Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVA60AMVM/RZF60CV2V 1 Chiều 22000Btu R32

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVA60AMVM/RZF60CV2V 1 Chiều 22000Btu R32

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVA60AMVM/RZF60CV2V 1 Chiều 22000Btu R32

  Điều hòa tủ đứng Daikin FVA60AMVM/RZF60CV2V

  1 chiều - 22.000BTU - Gas R32

  Hiệu suất làm lạnh cao, thổi gió 4 hướng

  Sử dụng, lắp đặt dễ dàng

  Xuất xứ: Trung Quốc/Thái Lan

  Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm

  Giá

  38.150.000 ₫
 10. Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVA50AMVM/RZF50CV2V 1 Chiều 18000Btu R32

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVA50AMVM/RZF50CV2V 1 Chiều 18000Btu R32

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVA50AMVM/RZF50CV2V 1 Chiều 18000Btu R32

  Điều hòa tủ đứng Daikin FVA50AMVM/RZF50CV2V

  1 chiều - 18.000BTU - Gas R32

  Hiệu suất làm lạnh cao, thổi gió 4 hướng

  Sử dụng, lắp đặt dễ dàng

  Xuất xứ: Trung Quốc/Thái Lan

  Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm

  Giá

  32.650.000 ₫
 11. Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVQ140CVEB/RZQ140LV1 2 Chiều 50000Btu 1 Pha

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVQ140CVEB/RZQ140LV1 2 Chiều 50000Btu 1 Pha

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVQ140CVEB/RZQ140LV1 2 Chiều 50000Btu 1 Pha

  Điều hòa đặt sàn Daikin inverter

  2 chiều - 50.000BTU - Sử dụng gas R410A

  Inverter - Tiết kiệm năng lượng

  Lắp đặt phòng khách, hội trường, Khu công nghiệp

  Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan

  Bảo hành: Chính hãng 12 tháng, máy nén 4 năm

  Giá

  63.950.000 ₫
 12. Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVQ125CVEB/RZQ125LV1 2 Chiều 45000Btu 1 Pha

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVQ125CVEB/RZQ125LV1 2 Chiều 45000Btu 1 Pha

  Điều Hòa Cây(Tủ Đứng) Daikin Inverter FVQ125CVEB/RZQ125LV1 2 Chiều 45000Btu 1 Pha

  Thông tin về điều hòa tủ đứng Đaikin inverter 2 chiều 45.000BTU FVQ125CVEB/RZQ125LV1 Máy điều hòa tủ đứng Đaikin2 chiềuFVQ125CVEB/RZQ125LV1 inverter 2 chiều công suất 45.000BTU chính hãng chất lượng tốt nhất cho mọi công trình. Máy điều hòa Đaikin dàn nóng RZQ125LV1 được sản xuất và lắp ráp Thái Lan, dàn lạnh FVQ125CVEB được sản xuất và lắp ráp tại Trung Quốc. Với lợi thế là nhà sản xuất chuyên về máy điều hòa không khí. Máy điều hòa không khí Daikin nói chung trong đó máy điều hòa thương mại Daikin được người tiêu dùng đánh giá rất cao về chất

  Giá

  58.650.000 ₫
Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần

Mua Điều hoà Tủ Đứng, Điều Hòa Cây Daikin Inverter , ở đâu uy tín nhất? Giá bán Điều Hòa Cây Daikin Inverter ở đâu rẻ nhất? Có đội ngũ tư vấn, kỹ thuật viên lắp đặt chuyên nghiệp và đặc biệt là mới 100% được bảo hành chính hãng để yên tâm mua về sử dụng?

 • Dienmaythienphu.vn - Tổng Đại lý phân phối Điều Hòa Cây Daikin Inverter giá rẻ nhất miền bắc, 100% Sản phẩm bảo hành chính hãng, uy tín chất lượng.
 • Khi mua Điều Hòa Cây Daikin Inverter tại dienmaythienphu.vn Khách hàng không chỉ sắm được sản phẩm với giá tốt nhất thị trường , chất lượng chính hãng, chất lượng đảm bảo mà còn nhận được rất nhiều chính sách ưu đãi cho khác:
 • Cam kết Giá Điều Hòa Cây Daikin Inverter tốt nhất thị trường với 100% sản phẩm chính hãng
 • Hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt Điều Hòa Cây Daikin Inverter trong nội thành Hà Nội
 • Thanh toán khi mua Điều Hòa Cây Daikin Inverter thuận tiện, bằng tiền mặt, Sec hoặc chuyển khoản
 • Để được tư vấn miễn phí, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng quý khách hàng vui lòng liên hệ: 0918969699
 • Nếu khách hàng có nhu cầu mua Điều Hòa Cây Daikin Inverter số lượng lớn, hoặc Đại lý bán buôn vui lòng liên hệ: 0983262323 - 0985656996 để nhận được hỗ trợ về giá cũng như hỗ trợ tốt nhất
 • Khách hàng là nhà thầu, Xây dựng công trình lớn muốn hỗ trợ về thiết kế, tư vấn về kỹ thuật cũng như cần kỹ thuật viên thi công lắp đặt tại công trình vui lòng Liên Hệ:0913836633 - 0985686363

Mọi người cũng tìm kiếm: điều hòa cây 9000btu, điều hoà đaikin, điều hòa cây panasonic 18000btu, điều hòa cây funiki, điều hoà cây gree

Điều Hòa Cây Daikin Inverter (điều hòa tủ đứng) là loại điều hòa có thể để đặt ở dưới đất mà không cần gắn trên tường. Điều hòa cây Đaikin có công suất lớn từ 18.000BTU đến 50.000 BTU.

Nếu như trước kia, điều hòa cây được sử dụng nhiều ở các cơ quan, các văn phòng có diện tích lớn thì ngày nay điều cây đang được nhiều gia đình lựa chọn bởi những tiện ích và khả năng làm việc hiệu quả mà nó mang lại.

Ưu điểm của Điều Hòa Cây Daikin Inverter

 1. Điều Hòa Cây Daikin Inverter Làm mát nhanh hơn
  Điều hòa cây có Khả năng làm mát nhanh, mạnh không chỉ do công suất lớn mang lại mà còn do thiết kế quạt thổi của dàn lạnh bên trong Điều Hòa Cây Daikin Inverter tủ đứng có kích thước lớn. Do đó, sức gió từ điều hòa tủ đứng thường đều, mạnh, rộng hơn, ổn định và ít bị hư hỏng lặt vặt.
 2. Điều Hòa Cây Daikin Inverter Thích hợp cho không gian lớn và đông người
  Do thiết kế lớn, Điều Hòa Cây Daikin Inverter có khả năng làm mát phòng có không gian lớn hơn so với máy treo tường. Hoạt động ổn định liên tục mà các dòng máy lạnh treo tường không làm được. Điều Hòa Cây Daikin Inverter Chịu được tải cao, thích hợp cho những nơi đông người. Đồng thời, thổi lưu lượng gió đối lưu mạnh hơn so với các loại máy lạnh treo tường.
 3. Điều Hòa Cây Daikin Inverter Thích hợp cho không gian lớn và đông người
  Do thiết kế lớn, Điều Hòa Cây Daikin Inverter có khả năng làm mát phòng có không gian lớn hơn so với máy treo tường. Hoạt động ổn định liên tục mà các dòng máy lạnh treo tường không làm được. Điều Hòa Cây Daikin Inverter Chịu được tải cao, thích hợp cho những nơi đông người. Đồng thời, thổi lưu lượng gió đối lưu mạnh hơn so với các loại máy lạnh treo tường.

Nhược điểm của Điều Hòa Cây Daikin Inverter

 1. Điều Hòa Cây Daikin Inverter Ồn hơn khi hoạt động
  Do có công xuất lớn và cấu tạo của dàn lạnh nên khi vân hành điều hòa cây thường có tiếng ồn lớn hơn điều hòa treo tường.
 2. Điều Hòa Cây Daikin Inverter Ồn hơn khi hoạt động
  Do có công xuất lớn và cấu tạo của dàn lạnh nên khi vân hành điều hòa cây thường có tiếng ồn lớn hơn điều hòa treo tường.
 3. Giá bán Điều Hòa Cây Daikin Inverter cao hơn điều hòa treo tường
  Nếu chọn mua 2 dòng điều hòa treo tường và điều hòa tủ đứng có cùng thông số kỹ thuật thì điều hòa tủ đứng thường có giá bán đắt hơn các dòng điều hòa treo tường có cùng công suất làm lạnh.

Xem Thêm