Điện Thoại

x

Tủ Lạnh Panasonic 4 Cánh

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Tủ Lạnh Panasonic Side By Side Inverter NR-DZ600GKVN 4 Cánh 550 Lít

  Tủ Lạnh Panasonic Side By Side Inverter NR-DZ600GKVN 4 Cánh 550 Lít

  Tủ Lạnh Panasonic Side By Side Inverter NR-DZ600GKVN 4 Cánh 550 Lít

  Kiểu tủ:Multi Door

  Dung tích: 550 lít

  Công nghệ Inverter

  Công nghệ làm lạnh:Panorama

  Công nghệ kháng khuẩn Ag Clean với tinh thể bạc Ag+

  Giá

  28.500.000 ₫
 2. Tủ Lạnh Panasonic Inverter NR-DZ600GXVN 4 Cánh 550 Lít

  Tủ Lạnh Panasonic Inverter NR-DZ600GXVN 4 Cánh 550 Lít

  Tủ Lạnh Panasonic Inverter NR-DZ600GXVN 4 Cánh 550 Lít

  Dung tích: 550 lít

  Ngăn đá trên, 4 cửa

  Công nghệ Inverter

  Ngăn cấp đông mềm

  Ngăn rau củ kép

  Kháng khuẩn Ag Clean

  Giá

  31.000.000 ₫
 3. Tủ lạnh Panasonic Inverter 4 Cánh NR-W631VC-T2 628 Lít

  Tủ lạnh Panasonic Inverter 4 Cánh NR-W631VC-T2 628 Lít

  Tủ lạnh Panasonic Inverter 4 Cánh NR-W631VC-T2 628 Lít

  Model: NR-W631VC-T2

  Kiểu tủ:Multi Door

  Dung tích: 628 lít

  Công nghệ Inverter

  Ngăn đông mềm

  Công nghệ kháng khuẩn Nanoe X

  Giá

  48.850.000 ₫
 4. Tủ lạnh Panasonic Inverter 4 Cánh NR-W621VF-T2 618 Lít

  Tủ lạnh Panasonic Inverter 4 Cánh NR-W621VF-T2 618 Lít

  Tủ lạnh Panasonic Inverter 4 Cánh NR-W621VF-T2 618 Lít

  Model: NR-W621VF-T2

  Kiểu tủ:Multi Door

  Dung tích: 618 lít

  Công nghệ Inverter

  Ngăn đông mềm

  Công nghệ kháng khuẩn Nanoe X

  Giá

  51.350.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần