Điện Thoại

x

Smart Tivi Casper

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Smart Tivi Casper 32 Inch 32HG5100 Full HD

  Smart Tivi Casper 32 Inch 32HG5100 Full HD

  Smart Tivi Casper 32 Inch 32HG5100 Full HD

  Kích thước màn hình: 32 inch

  Bộ xử lý: 4 nhân

  Hệ điều hành: Android 9 Pie

  Độ phân giải: Full HD

  Bảo hành: 1 đổi 1 trong 12 tháng

  Giá

  3.650.000 ₫
 2. Smart Tivi Casper 86US8000 86 Inch 4K UHD

  Smart Tivi Casper 86US8000 86 Inch 4K UHD

  Smart Tivi Casper 86US8000 86 Inch 4K UHD

  Model: 86US8000

  Kích thước màn hình: 86 inch

  Bộ xử lý: 4 nhân

  Hệ điều hành: Android 9 Pie

  Độ phân giải: UHD 4K

  Bảo hành: 1 đổi 1 trong 12 tháng

  Giá

  45.500.000 ₫
 3. Smart Tivi Casper 75US8000 75 Inch 4K UHD

  Smart Tivi Casper 75US8000 75 Inch 4K UHD

  Smart Tivi Casper 75US8000 75 Inch 4K UHD

  Model: 75US8000

  Kích thước màn hình: 75 inch

  Bộ xử lý: 4 nhân

  Hệ điều hành: Android 9 Pie

  Độ phân giải: UHD 4K

  Bảo hành: 1 đổi 1 trong 12 tháng

  Giá

  28.500.000 ₫
 4. Smart Tivi Casper 65EG8000 UHD 4K 65 Inch

  Smart Tivi Casper 65EG8000 UHD 4K 65 Inch

  Smart Tivi Casper 65EG8000 UHD 4K 65 Inch

  Kích thước màn hình: 65 inch

  Bộ xử lý: 4 nhân

  Hệ điều hành: Android 9 Pie

  Độ phân giải: UHD 4K

  Bảo hành: 1 đổi 1 trong 12 tháng

  Giá

  14.500.000 ₫
 5. Smart Tivi Casper 65UG6000 UHD 4K 65 Inch

  Smart Tivi Casper 65UG6000 UHD 4K 65 Inch

  Smart Tivi Casper 65UG6000 UHD 4K 65 Inch

  Kích thước màn hình: 65 inch

  Bộ xử lý: 4 nhân

  Hệ điều hành: Android 9 Pie

  Độ phân giải: UHD 4K

  Bảo hành: 1 đổi 1 trong 12 tháng

  Giá

  14.000.000 ₫
 6. Smart Tivi Casper 55UG6000 UHD 4K 55 Inch

  Smart Tivi Casper 55UG6000 UHD 4K 55 Inch

  Smart Tivi Casper 55UG6000 UHD 4K 55 Inch

  Kích thước màn hình: 55 inch

  Bộ xử lý: 4 nhân

  Hệ điều hành: Android 9 Pie

  Độ phân giải: FUHD 4K

  Bảo hành: 1 đổi 1 trong 12 tháng

  Giá

  7.950.000 ₫
 7. Smart Tivi Casper 50UG6000 UHD 4K 50 Inch

  Smart Tivi Casper 50UG6000 UHD 4K 50 Inch

  Smart Tivi Casper 50UG6000 UHD 4K 50 Inch

  Kích thước màn hình: 50 inch

  Bộ xử lý: 4 nhân

  Hệ điều hành: Android 9 Pie

  Độ phân giải: FUHD 4K

  Bảo hành: 1 đổi 1 trong 12 tháng

  Giá

  6.850.000 ₫
 8. Smart Tivi Casper 43 Inch 43FG5000 Full HD

  Smart Tivi Casper 43 Inch 43FG5000 Full HD

  Smart Tivi Casper 43 Inch 43FG5000 Full HD

  Kích thước màn hình: 43 inch

  Bộ xử lý: 4 nhân

  Hệ điều hành: Android 9 Pie

  Độ phân giải: Full HD

  Bảo hành: 1 đổi 1 trong 12 tháng

  Giá

  5.250.000 ₫
 9. Smart Tivi Casper 32HG5000 Full HD 32 Inch

  Smart Tivi Casper 32HG5000 Full HD 32 Inch

  Smart Tivi Casper 32HG5000 Full HD 32 Inch

  Kích thước màn hình: 32 inch

  Bộ xử lý: 4 nhân

  Hệ điều hành: Android 9 Pie

  Độ phân giải: Full HD

  Bảo hành: 1 đổi 1 trong 12 tháng

  Giá

  3.650.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần