Điện Thoại

x

Điều Hòa Reetech Treo Tường

Điều Hòa Reetech Treo Tường
Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Điều Hòa Reetech 1 Chiều Inverter 24000Btu RTV24-BK-BT/RCV24-BK-BT Gas R32

  Điều Hòa Reetech 1 Chiều Inverter 24000Btu RTV24-BK-BT/RCV24-BK-BT Gas R32

  Điều Hòa Reetech 1 Chiều Inverter 24000Btu RTV24-BK-BT/RCV24-BK-BT Gas R32

  Model: RTV24-BK-BT/RCV24-BK-BT

  Loại điều hòa: 1 chiều - 24000btu

  Công nghệ: Inverter

  Thời gian bảo hành: 24 Tháng

  Gas: R32

  Xuất xứ: Thái Lan

  Giá

  Liên Hệ:

 2. Điều Hòa Reetech 1 Chiều Inverter 18000Btu RTV18-BK-BT/RCV18-BK-BT Gas R32

  Điều Hòa Reetech 1 Chiều Inverter 18000Btu RTV18-BK-BT/RCV18-BK-BT Gas R32

  Điều Hòa Reetech 1 Chiều Inverter 18000Btu RTV18-BK-BT/RCV18-BK-BT Gas R32

  Model: RTV18-BK-BT/RCV18-BK-BT

  Loại điều hòa: 1 chiều - 18000btu

  Công nghệ: Inverter

  Thời gian bảo hành: 24 Tháng

  Gas: R32

  Xuất xứ: Thái Lan

  Giá

  Liên Hệ:

 3. Điều Hòa Reetech 1 Chiều Inverter 12000Btu RTV12-BK-BT/RCV12-BK-BT Gas R32

  Điều Hòa Reetech 1 Chiều Inverter 12000Btu RTV12-BK-BT/RCV12-BK-BT Gas R32

  Điều Hòa Reetech 1 Chiều Inverter 12000Btu RTV12-BK-BT/RCV12-BK-BT Gas R32

  Model: RTV12-BK-BT/RCV12-BK-BT

  Loại điều hòa: 1 chiều - 12000btu

  Công nghệ: Inverter

  Thời gian bảo hành: 24 Tháng

  Gas: R32

  Xuất xứ: Thái Lan

  Giá

  Liên Hệ:

 4. Điều Hòa Reetech 1 Chiều Inverter 9000Btu RTV9-BK-BT/RCV9-BK-BT Gas R32

  Điều Hòa Reetech 1 Chiều Inverter 9000Btu RTV9-BK-BT/RCV9-BK-BT Gas R32

  Điều Hòa Reetech 1 Chiều Inverter 9000Btu RTV9-BK-BT/RCV9-BK-BT Gas R32

  Model: RTV9-BK-BT/RCV9-BK-BT

  Loại điều hòa: 1 chiều - 9000btu

  Công nghệ: Inverter

  Thời gian bảo hành: 24 Tháng

  Gas: R32

  Xuất xứ: Thái Lan

  Giá

  Liên Hệ:

 5. Điều Hòa Reetech 2 Chiều Inverter 24000Btu RTV24(H)‑BF‑A/RCV24(H)‑BF‑A Gas R410a

  Điều Hòa Reetech 2 Chiều Inverter 24000Btu RTV24(H)‑BF‑A/RCV24(H)‑BF‑A Gas R410a

  Điều Hòa Reetech 2 Chiều Inverter 24000Btu RTV24(H)‑BF‑A/RCV24(H)‑BF‑A Gas R410a

  Model: RTV24(H)‑BF‑A/RCV24(H)‑BF‑A

  Loại điều hòa: 2 chiều - 24000btu

  Công nghệ: DC Inverter

  Thời gian bảo hành: 24 Tháng

  Gas: R410a

  Xuất xứ: Thái Lan

  Giá

  Liên Hệ:

 6. Điều Hòa Reetech 2 Chiều Inverter 18000Btu RTV18(H)‑BF‑A/RCV18(H)‑BF‑A Gas R410a

  Điều Hòa Reetech 2 Chiều Inverter 18000Btu RTV18(H)‑BF‑A/RCV18(H)‑BF‑A Gas R410a

  Điều Hòa Reetech 2 Chiều Inverter 18000Btu RTV18(H)‑BF‑A/RCV18(H)‑BF‑A Gas R410a

  Model: RTV18(H)‑BF‑A/RCV18(H)‑BF‑A

  Loại điều hòa: 2 chiều - 18000btu

  Công nghệ: DC Inverter

  Thời gian bảo hành: 24 Tháng

  Gas: R410a

  Xuất xứ: Thái Lan

  Giá

  Liên Hệ:

 7. Điều Hòa Reetech 2 Chiều Inverter 12000Btu RTV12(H)‑BF‑A/RCV12(H)‑BF‑A Gas R410a

  Điều Hòa Reetech 2 Chiều Inverter 12000Btu RTV12(H)‑BF‑A/RCV12(H)‑BF‑A Gas R410a

  Điều Hòa Reetech 2 Chiều Inverter 12000Btu RTV12(H)‑BF‑A/RCV12(H)‑BF‑A Gas R410a

  Model: RTV12(H)‑BF‑A/RCV12(H)‑BF‑A

  Loại điều hòa: 2 chiều - 12000btu

  Công nghệ: DC Inverter

  Thời gian bảo hành: 24 Tháng

  Gas: R410a

  Xuất xứ: Thái Lan

  Giá

  Liên Hệ:

 8. Điều Hòa Reetech 2 Chiều Inverter 9000Btu RTV9(H)‑BF‑A/RCV9(H)‑BF‑A Gas R410a

  Điều Hòa Reetech 2 Chiều Inverter 9000Btu RTV9(H)‑BF‑A/RCV9(H)‑BF‑A Gas R410a

  Điều Hòa Reetech 2 Chiều Inverter 9000Btu RTV9(H)‑BF‑A/RCV9(H)‑BF‑A Gas R410a

  Model: RTV9(H)‑BF‑A/RCV9(H)‑BF‑A

  Loại điều hòa: 2 chiều - 9000btu

  Công nghệ: DC Inverter

  Thời gian bảo hành: 24 Tháng

  Gas: R410a

  Xuất xứ: Thái Lan

  Giá

  Liên Hệ:

 9. Điều Hòa Reetech 2 Chiều Inverter 24000Btu RTV24(H)‑DE‑A/RCV24(H)‑DE‑A Gas R410a

  Điều Hòa Reetech 2 Chiều Inverter 24000Btu RTV24(H)‑DE‑A/RCV24(H)‑DE‑A Gas R410a

  Điều Hòa Reetech 2 Chiều Inverter 24000Btu RTV24(H)‑DE‑A/RCV24(H)‑DE‑A Gas R410a

  Model: RTV24(H)‑DE‑A/RCV24(H)‑DE‑A

  Loại điều hòa: 2 chiều - 24000btu

  Công nghệ: Inverter

  Thời gian bảo hành: 24 Tháng

  Gas: R410a

  Xuất xứ: Thái Lan

  Giá

  Liên Hệ:

 10. Điều Hòa Reetech 2 Chiều Inverter 18000Btu RTV18(H)‑DE‑A/RCV18(H)‑DE‑A Gas R410a

  Điều Hòa Reetech 2 Chiều Inverter 18000Btu RTV18(H)‑DE‑A/RCV18(H)‑DE‑A Gas R410a

  Điều Hòa Reetech 2 Chiều Inverter 18000Btu RTV18(H)‑DE‑A/RCV18(H)‑DE‑A Gas R410a

  Model: RTV18(H)‑DE‑A/RCV18(H)‑DE‑A

  Loại điều hòa: 2 chiều - 18000btu

  Công nghệ: Inverter

  Thời gian bảo hành: 24 Tháng

  Gas: R410a

  Xuất xứ: Thái Lan

  Giá

  Liên Hệ:

 11. Điều Hòa Reetech 2 Chiều Inverter 12000Btu RTV12(H)‑DE‑A/RCV12(H)‑DE‑A Gas R410a

  Điều Hòa Reetech 2 Chiều Inverter 12000Btu RTV12(H)‑DE‑A/RCV12(H)‑DE‑A Gas R410a

  Điều Hòa Reetech 2 Chiều Inverter 12000Btu RTV12(H)‑DE‑A/RCV12(H)‑DE‑A Gas R410a

  Model: RTV12(H)‑DE‑A/RCV12(H)‑DE‑A

  Loại điều hòa: 2 chiều - 12000btu

  Công nghệ: Inverter

  Thời gian bảo hành: 24 Tháng

  Gas: R410a

  Xuất xứ: Thái Lan

  Giá

  Liên Hệ:

 12. Điều Hòa Reetech 2 Chiều Inverter 9000Btu RTV9(H)‑DE‑A/RCV9(H)‑DE‑A Gas R410a

  Điều Hòa Reetech 2 Chiều Inverter 9000Btu RTV9(H)‑DE‑A/RCV9(H)‑DE‑A Gas R410a

  Điều Hòa Reetech 2 Chiều Inverter 9000Btu RTV9(H)‑DE‑A/RCV9(H)‑DE‑A Gas R410a

  Model: RTV9(H)‑DE‑A/RCV9(H)‑DE‑A

  Loại điều hòa: 2 chiều - 9000btu

  Công nghệ: Inverter

  Thời gian bảo hành: 24 Tháng

  Gas: R410a

  Xuất xứ: Thái Lan

  Giá

  Liên Hệ:

Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần