Điện Thoại

x

Điều hòa Kendo Treo Tường

Điều hòa Kendo Treo Tường
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Điều hòa Kendo 2 chiều KDW-C028/KDO-H028 28000btu

  Điều hòa Kendo 2 chiều KDW-C028/KDO-H028 28000btu

  Điều hòa Kendo 2 chiều KDW-C028/KDO-H028 28000btu
  TÓM TẮT TÍNH NĂNG Siêu tiết kiệm Có thể tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ 20% so với các chủng loại thông thường khác. Dàn nóng, Dàn lạnh mạ vàng Tấm tản nhiệt mạ vàng chống ăn mòn đặc biệt, nâng cao tuổi thọ máy gấp 2,5 lần, nâng cao quá trình trao đổi nhiệt và thích hợp cho khí hậu vùng biển. Thiết bị tạo ion âm Có tác dụng lọc không khí và khử mùi sẽ mang lại cho bạn bầu khôngkhí trong lành và tươi mát. Dàn lạnh Được thiết kế thành nhiều tấm canh kép tăng bề mặt trao đổi nhiệt nâng

  Giá

  15.650.000 ₫
 2. Điều hòa Kendo 2 chiều KDW-C018TT/KDO-H018TT 18000btu

  Điều hòa Kendo 2 chiều KDW-C018TT/KDO-H018TT 18000btu

  Điều hòa Kendo 2 chiều KDW-C018TT/KDO-H018TT 18000btu
  TÓM TẮT TÍNH NĂNG Siêu tiết kiệm Có thể tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ 20% so với các chủng loại thông thường khác. Dàn nóng, Dàn lạnh mạ vàng Tấm tản nhiệt mạ vàng chống ăn mòn đặc biệt, nâng cao tuổi thọ máy gấp 2,5 lần, nâng cao quá trình trao đổi nhiệt và thích hợp cho khí hậu vùng biển. Thiết bị tạo ion âm Có tác dụng lọc không khí và khử mùi sẽ mang lại cho bạn bầu khôngkhí trong lành và tươi mát. Dàn lạnh Được thiết kế thành nhiều tấm canh kép tăng bề mặt trao đổi nhiệt nâng

  Giá

  11.650.000 ₫
 3. Điều hòa Kendo 2 chiều KDW-C012TT/KDO-H012TT 12200btu

  Điều hòa Kendo 2 chiều KDW-C012TT/KDO-H012TT 12200btu

  Điều hòa Kendo 2 chiều KDW-C012TT/KDO-H012TT 12200btu
  TÓM TẮT TÍNH NĂNG Siêu tiết kiệm Có thể tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ 20% so với các chủng loại thông thường khác. Dàn nóng, Dàn lạnh mạ vàng Tấm tản nhiệt mạ vàng chống ăn mòn đặc biệt, nâng cao tuổi thọ máy gấp 2,5 lần, nâng cao quá trình trao đổi nhiệt và thích hợp cho khí hậu vùng biển. Thiết bị tạo ion âm Có tác dụng lọc không khí và khử mùi sẽ mang lại cho bạn bầu khôngkhí trong lành và tươi mát. Dàn lạnh Được thiết kế thành nhiều tấm canh kép tăng bề mặt trao đổi nhiệt nâng

  Giá

  8.250.000 ₫
 4. Điều hòa Kendo 2 chiều KDW-C009TT/KDO-H009TT 9200btu

  Điều hòa Kendo 2 chiều KDW-C009TT/KDO-H009TT 9200btu

  Điều hòa Kendo 2 chiều KDW-C009TT/KDO-H009TT 9200btu
  TÓM TẮT TÍNH NĂNG Siêu tiết kiệm Có thể tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ 20% so với các chủng loại thông thường khác. Dàn nóng, Dàn lạnh mạ vàng Tấm tản nhiệt mạ vàng chống ăn mòn đặc biệt, nâng cao tuổi thọ máy gấp 2,5 lần, nâng cao quá trình trao đổi nhiệt và thích hợp cho khí hậu vùng biển. Thiết bị tạo ion âm Có tác dụng lọc không khí và khử mùi sẽ mang lại cho bạn bầu khôngkhí trong lành và tươi mát. Dàn lạnh Được thiết kế thành nhiều tấm canh kép tăng bề mặt trao đổi nhiệt nâng

  Giá

  6.550.000 ₫
 5. Điều hòa Kendo 1 chiều KDW-C028/KDO-C028 28000btu

  Điều hòa Kendo 1 chiều KDW-C028/KDO-C028 28000btu

  Điều hòa Kendo 1 chiều KDW-C028/KDO-C028 28000btu
  TÓM TẮT TÍNH NĂNG Siêu tiết kiệm Có thể tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ 20% so với các chủng loại thông thường khác. Dàn nóng, Dàn lạnh mạ vàng Tấm tản nhiệt mạ vàng chống ăn mòn đặc biệt, nâng cao tuổi thọ máy gấp 2,5 lần, nâng cao quá trình trao đổi nhiệt và thích hợp cho khí hậu vùng biển. Thiết bị tạo ion âm Có tác dụng lọc không khí và khử mùi sẽ mang lại cho bạn bầu khôngkhí trong lành và tươi mát. Dàn lạnh Được thiết kế thành nhiều tấm canh kép tăng bề mặt trao đổi nhiệt nâng

  Giá

  13.900.000 ₫
 6. Điều hòa Kendo 1 chiều KDW-C018TT/KDO-C018TT 18000btu

  Điều hòa Kendo 1 chiều KDW-C018TT/KDO-C018TT 18000btu

  Điều hòa Kendo 1 chiều KDW-C018TT/KDO-C018TT 18000btu
  TÓM TẮT TÍNH NĂNG Siêu tiết kiệm Có thể tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ 20% so với các chủng loại thông thường khác. Dàn nóng, Dàn lạnh mạ vàng Tấm tản nhiệt mạ vàng chống ăn mòn đặc biệt, nâng cao tuổi thọ máy gấp 2,5 lần, nâng cao quá trình trao đổi nhiệt và thích hợp cho khí hậu vùng biển. Thiết bị tạo ion âm Có tác dụng lọc không khí và khử mùi sẽ mang lại cho bạn bầu khôngkhí trong lành và tươi mát. Dàn lạnh Được thiết kế thành nhiều tấm canh kép tăng bề mặt trao đổi nhiệt nâng

  Giá

  10.650.000 ₫
 7. Điều hòa Kendo 1 chiều KDW-C012TT/KDO-C012TT 12.200btu

  Điều hòa Kendo 1 chiều KDW-C012TT/KDO-C012TT 12.200btu

  Điều hòa Kendo 1 chiều KDW-C012TT/KDO-C012TT 12.200btu
  TÓM TẮT TÍNH NĂNG Siêu tiết kiệm Có thể tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ 20% so với các chủng loại thông thường khác. Dàn nóng, Dàn lạnh mạ vàng Tấm tản nhiệt mạ vàng chống ăn mòn đặc biệt, nâng cao tuổi thọ máy gấp 2,5 lần, nâng cao quá trình trao đổi nhiệt và thích hợp cho khí hậu vùng biển. Thiết bị tạo ion âm Có tác dụng lọc không khí và khử mùi sẽ mang lại cho bạn bầu khôngkhí trong lành và tươi mát. Dàn lạnh Được thiết kế thành nhiều tấm canh kép tăng bề mặt trao đổi nhiệt nâng

  Giá

  7.250.000 ₫
 8. Điều hòa Kendo 1 chiều KDW-C009TT/KDO-C009TT 9200btu

  Điều hòa Kendo 1 chiều KDW-C009TT/KDO-C009TT 9200btu

  Điều hòa Kendo 1 chiều KDW-C009TT/KDO-C009TT 9200btu
  TÓM TẮT TÍNH NĂNG Siêu tiết kiệm Có thể tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ 20% so với các chủng loại thông thường khác. Dàn nóng, Dàn lạnh mạ vàng Tấm tản nhiệt mạ vàng chống ăn mòn đặc biệt, nâng cao tuổi thọ máy gấp 2,5 lần, nâng cao quá trình trao đổi nhiệt và thích hợp cho khí hậu vùng biển. Thiết bị tạo ion âm Có tác dụng lọc không khí và khử mùi sẽ mang lại cho bạn bầu khôngkhí trong lành và tươi mát. Dàn lạnh Được thiết kế thành nhiều tấm canh kép tăng bề mặt trao đổi nhiệt nâng

  Giá

  5.750.000 ₫
Thiết lập theo hướng giảm dần