Điện Thoại

x

Điều Hòa Áp Trần Mitsubishi

Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Điều Hòa Áp Trần Mitsubishi Inverter FDE140VG/FDC140VN, 2 Chiều 48.000Btu 1 Pha Gas R410a Điều Hòa Áp Trần Mitsubishi Inverter FDE140VG/FDC140VN, 2 Chiều 48.000Btu 1 Pha Gas R410a
  Điều Hòa Áp Trần Mitsubishi Inverter FDE140VG/FDC140VN, 2 Chiều 48.000Btu 1 Pha Gas R410a

  Giá

  57.500.000 ₫

  Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy

  Loại điều hòa: 2 chiều, Inverter

  Model: FDE140VG/FDC140VN

  Công suất: 47.800BTU

  Nơi sản xuất: Thái Lan

  Bảo hành: 60 tháng

  Giá

  57.500.000 ₫
 2. Điều Hòa Áp Trần Mitsubishi Inverter FDE140VG/FDC140VS, 2 Chiều 48.000Btu 3 Pha Gas R410a Điều Hòa Áp Trần Mitsubishi Inverter FDE140VG/FDC140VS, 2 Chiều 48.000Btu 3 Pha Gas R410a
  Điều Hòa Áp Trần Mitsubishi Inverter FDE140VG/FDC140VS, 2 Chiều 48.000Btu 3 Pha Gas R410a

  Giá

  61.500.000 ₫

  Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy

  Loại điều hòa: 2 chiều, Inverter

  Model: FDE140VG/FDC140VS

  Công suất: 47.800BTU

  Nơi sản xuất: Thái Lan

  Bảo hành: 60 tháng

  Giá

  61.500.000 ₫
 3. Điều Hòa Áp Trần MitsubishiInverter FDE125VG/FDC125VN, 2 Chiều 45.000Btu 1 Pha Gas R410a Điều Hòa Áp Trần MitsubishiInverter FDE125VG/FDC125VN, 2 Chiều 45.000Btu 1 Pha Gas R410a
  Điều Hòa Áp Trần MitsubishiInverter FDE125VG/FDC125VN, 2 Chiều 45.000Btu 1 Pha Gas R410a

  Giá

  53.950.000 ₫

  Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy

  Loại điều hòa: 2 chiều, Inverter

  Model: FDE125VG/FDC125VN

  Công suất: 42.700BTU

  Nơi sản xuất: Thái Lan

  Bảo hành: 60 tháng

  Giá

  53.950.000 ₫
 4. Điều Hòa Áp Trần Mitsubishi Inverter FDE125VG/FDC125VS, 2 Chiều 45.000Btu 3 Pha Gas R410a Điều Hòa Áp Trần Mitsubishi Inverter FDE125VG/FDC125VS, 2 Chiều 45.000Btu 3 Pha Gas R410a
  Điều Hòa Áp Trần Mitsubishi Inverter FDE125VG/FDC125VS, 2 Chiều 45.000Btu 3 Pha Gas R410a

  Giá

  57.500.000 ₫

  Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy

  Loại điều hòa: 2 chiều, Inverter

  Model: FDE125VG/FDC125VS

  Công suất: 42.700BTU

  Nơi sản xuất: Thái Lan

  Bảo hành: 60 tháng

  Giá

  57.500.000 ₫
 5. Điều Hòa Áp Trần Mitsubishi Inverter FDE100VG/FDC90VNP, 2 Chiều 30.000Btu Gas R410a Điều Hòa Áp Trần Mitsubishi Inverter FDE100VG/FDC90VNP, 2 Chiều 30.000Btu Gas R410a
  Điều Hòa Áp Trần Mitsubishi Inverter FDE100VG/FDC90VNP, 2 Chiều 30.000Btu Gas R410a

  Giá

  39.500.000 ₫

  Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy

  Loại điều hòa: 2 chiều, Inverter

  Công suất: 30.300BTU

  Nơi sản xuất: Thái Lan

  Bảo hành: 60 tháng

  Giá

  39.500.000 ₫
 6. Điều Hòa Áp Trần Mitsubishi Inverter FDE100VG/FDC100VNP, 2 Chiều 36.000Btu Gas R410a Điều Hòa Áp Trần Mitsubishi Inverter FDE100VG/FDC100VNP, 2 Chiều 36.000Btu Gas R410a
  Điều Hòa Áp Trần Mitsubishi Inverter FDE100VG/FDC100VNP, 2 Chiều 36.000Btu Gas R410a

  Giá

  43.500.000 ₫

  Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy

  Loại điều hòa: 2 chiều, Inverter

  Công suất: 34.100BTU

  Nơi sản xuất: Thái Lan

  Bảo hành: 60 tháng

  Giá

  43.500.000 ₫
 7. Điều Hòa Áp Trần Mitsubishi Inverter FDE100VG/FDC100VN, 2 Chiều 36.000Btu Gas R410a Điều Hòa Áp Trần Mitsubishi Inverter FDE100VG/FDC100VN, 2 Chiều 36.000Btu Gas R410a
  Điều Hòa Áp Trần Mitsubishi Inverter FDE100VG/FDC100VN, 2 Chiều 36.000Btu Gas R410a

  Giá

  50.950.000 ₫

  Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy

  Loại điều hòa: 2 chiều, Inverter

  Công suất: 34.100BTU

  Nơi sản xuất: Thái Lan

  Bảo hành: 60 tháng

  Giá

  50.950.000 ₫
 8. Điều Hòa Áp Trần Mitsubishi FDE100VG/FDC100VS, 2 Chiều 36.000Btu Gas R410a Điều Hòa Áp Trần Mitsubishi FDE100VG/FDC100VS, 2 Chiều 36.000Btu Gas R410a
  Điều Hòa Áp Trần Mitsubishi FDE100VG/FDC100VS, 2 Chiều 36.000Btu Gas R410a

  Giá

  52.900.000 ₫

  Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy

  Loại điều hòa: 2 chiều, Inverter

  Công suất: 34.100BTU

  Nơi sản xuất: Thái Lan

  Bảo hành: 60 tháng

  Giá

  52.900.000 ₫
 9. Điều Hòa Áp Trần Mitsubishi Inverter FDE71VG/FDC71VNP, 2 Chiều 24.000Btu Gas R410a Điều Hòa Áp Trần Mitsubishi Inverter FDE71VG/FDC71VNP, 2 Chiều 24.000Btu Gas R410a
  Điều Hòa Áp Trần Mitsubishi Inverter FDE71VG/FDC71VNP, 2 Chiều 24.000Btu Gas R410a

  Giá

  32.900.000 ₫

  Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy

  Loại điều hòa: 2 chiều, Inverter

  Công suất: 23.900BTU

  Nơi sản xuất: Thái Lan

  Bảo hành: 60 tháng

  Giá

  32.900.000 ₫
 10. Điều Hòa Áp Trần Mitsubishi Inverter FDE71VG/FDC71VNX, 2 Chiều 24.000Btu Gas R410a Điều Hòa Áp Trần Mitsubishi Inverter FDE71VG/FDC71VNX, 2 Chiều 24.000Btu Gas R410a
  Điều Hòa Áp Trần Mitsubishi Inverter FDE71VG/FDC71VNX, 2 Chiều 24.000Btu Gas R410a

  Giá

  38.950.000 ₫

  Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy

  Loại điều hòa: 2 chiều, Inverter

  Công suất: 24.200BTU

  Nơi sản xuất: Thái Lan

  Bảo hành: 60 tháng

  Giá

  38.950.000 ₫
 11. Điều Hòa Áp Trần Mitsubishi Inverter FDE60VG/SRC60ZSX-S, 2 Chiều 22.000Btu Gas R410a Điều Hòa Áp Trần Mitsubishi Inverter FDE60VG/SRC60ZSX-S, 2 Chiều 22.000Btu Gas R410a
  Điều Hòa Áp Trần Mitsubishi Inverter FDE60VG/SRC60ZSX-S, 2 Chiều 22.000Btu Gas R410a

  Giá

  30.990.000 ₫

  Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy

  Loại điều hòa: 2 chiều, Inverter

  Công suất: 19.100BTU

  Nơi sản xuất: Thái Lan

  Bảo hành: 60 tháng

  Giá

  30.990.000 ₫
 12. Điều Hòa Áp Trần Mitsubishi Inverter FDE50VG/SRC50ZSX-S, 2 Chiều 18.000Btu Gas R410a Điều Hòa Áp Trần Mitsubishi Inverter FDE50VG/SRC50ZSX-S, 2 Chiều 18.000Btu Gas R410a
  Điều Hòa Áp Trần Mitsubishi Inverter FDE50VG/SRC50ZSX-S, 2 Chiều 18.000Btu Gas R410a

  Giá

  29.990.000 ₫

  Nhãn hiệu: Mitsubishi Heavy

  Loại điều hòa: 2 chiều, Inverter

  Công suất: 17.100BTU

  Nơi sản xuất: Thái Lan

  Bảo hành: 60 tháng

  Giá

  29.990.000 ₫
Trang
Thiết lập theo hướng giảm dần