Điện Thoại

x

Điều Hoà ActronAir

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Điều Hòa ActronAir 2 Chiều Inverter 28000Btu WRE-080AS/WRC-080AS Gas R410a

  Điều Hòa ActronAir 2 Chiều Inverter 28000Btu WRE-080AS/WRC-080AS Gas R410a

  Điều Hòa ActronAir 2 Chiều Inverter 28000Btu WRE-080AS/WRC-080AS Gas R410a

  Model: WRE-080AS/WRC-080AS

  Loại điều hòa: 2 chiều - 28000btu

  Công nghệ: Inverter

  Gas: R410a

  Thương hiệu Australia

  Xuất xứ: Chính hãng

  Giá

  Liên Hệ:

 2. Điều Hòa ActronAir 2 Chiều Inverter 24000Btu WRE-071AS/WRC-071AS Gas R410a

  Điều Hòa ActronAir 2 Chiều Inverter 24000Btu WRE-071AS/WRC-071AS Gas R410a

  Điều Hòa ActronAir 2 Chiều Inverter 24000Btu WRE-071AS/WRC-071AS Gas R410a

  Model: WRE-071AS/WRC-071AS

  Loại điều hòa: 2 chiều - 24000btu

  Công nghệ: Inverter

  Gas: R410a

  Thương hiệu Australia

  Xuất xứ: Chính hãng

  Giá

  Liên Hệ:

 3. Điều Hòa ActronAir 2 Chiều Inverter 18000Btu WRE-050AS/WRC-050AS Gas R410a

  Điều Hòa ActronAir 2 Chiều Inverter 18000Btu WRE-050AS/WRC-050AS Gas R410a

  Điều Hòa ActronAir 2 Chiều Inverter 18000Btu WRE-050AS/WRC-050AS Gas R410a

  Model: WRE-050AS/WRC-050AS

  Loại điều hòa: 2 chiều - 18000btu

  Công nghệ: Inverter

  Gas: R410a

  Thương hiệu Australia

  Xuất xứ: Chính hãng

  Giá

  Liên Hệ:

 4. Điều Hòa ActronAir 2 Chiều Inverter 12000Btu WRE-035AS/WRC-035AS Gas R410a

  Điều Hòa ActronAir 2 Chiều Inverter 12000Btu WRE-035AS/WRC-035AS Gas R410a

  Điều Hòa ActronAir 2 Chiều Inverter 12000Btu WRE-035AS/WRC-035AS Gas R410a

  Model: WRE-035AS/WRC-035AS

  Loại điều hòa: 2 chiều - 12000btu

  Công nghệ: Inverter

  Gas: R410a

  Thương hiệu Australia

  Xuất xứ: Chính hãng

  Giá

  Liên Hệ:

 5. Điều Hòa ActronAir 2 Chiều Inverter 9000Btu WRE-026AS/WRC-026AS Gas R410a

  Điều Hòa ActronAir 2 Chiều Inverter 9000Btu WRE-026AS/WRC-026AS Gas R410a

  Điều Hòa ActronAir 2 Chiều Inverter 9000Btu WRE-026AS/WRC-026AS Gas R410a

  Model: WRE-026AS/WRC-026AS

  Loại điều hòa: 2 chiều - 9000btu

  Công nghệ: Inverter

  Gas: R410a

  Thương hiệu Australia

  Xuất xứ: Chính hãng

  Giá

  Liên Hệ:

Thiết lập theo hướng giảm dần