Số điện thoại trung tâm bảo hành các hãng Điều hòa - Máy lạnh hiện nay

Số điện thoại trung tâm bảo hành các hãng Điều hòa - Máy lạnh hiện nay

Số điện thoại trung tâm bảo hành các hãng Điều hòa - Máy lạnh hiện nay
- LG : 1800.1503
 
- Gree : 1800.8008
 
- Midea : 1800.588.863
 
- Chigo : 1800.6108
 
- Kendo : 0838.426.376 - 0838.426.382
 
- Funiki : 0436.331.486 - 0436.282.011
 
- Đaikin : 1800.6777 - 1800.1577
 
- Sanyo : 0439.954.991 - 0969.688.636
 
- Sharp : 0433.834.706 - 0838.344.113
 
- Yamato : 0931.417.759 - 0934.945.922
 
- Hitachi : 0243.557.9321 - 0243.557.9322
 
- Galanz : 1900.636.477 – 0437.843.666
 
- Casper : 1900.636.477
 
- Toshiba : 0839,314,700 - 1800.1529
 
- Carrier : 0983.953.088
 
- Fujiaire :  1900 066 626
 
- Fujitsu : 0439.722.628
 
- General :  0988.258.888
 
- Reetech :08) 38.163.522
 
- Koolman : 0866.742.979
 
- Samsung : 1800.588.889
 
- Sumikura : 1900.545.537
 
- Skyworth : 1800 1180 
 
- Panasonic : 1800 1593
 
- Nagakawa : 1900.545489
 
- Electrolux : (08) 22477391
 
- Mitsubishi Heavy : (08) 6298.3500
 
- Mitsubishi Electric : 1800.585.833 
 
Trên đây, Điện Lạnh Thiên Phú đã đưa ra các số điện thoại của các hãng bảo hành mong rằng những số điện thoại trên giúp được chúng ta khi mỗi khi sản phẩm bị hỏng !


Bản quyền của Điện lạnh thiên phú Công Ty cổ phần Điện Lạnh Thiên Phú © 2017