Xem dưới dạng Lưới Danh sách

8 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Điều Hòa Koolman KW-102EA/KC-102AA Công Suất 9000 Btu 1 Chiều
6.190.000₫
Điều hòa Koolman 1 chiều 9000 btu KW-102EA/KC-102AA Hiện nay, trên thị trường Việt Nam vừa xuất hiện một dòng máy điều hòa nhiệt độ mang đầy đủ những ưu điểm vượt bậc, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, đó là model điều hòa Koolman 1 chiều 9000 btu. Máy có thiết kế nhỏ gọn, ngoài các tính năng thông thường như các máy điều hòa khác, máy lạnh Koolman còn có một số tính năng nổi trội như: - Chống ăn mòn, làm lạnh nhanh -Tự khởi động lại khi mất điện đột ngột. - Phin lọc khử mùi siêu kháng
Điều Hòa Koolman KW-102EA/KC-132AA Công Suất 12000 Btu 1 Chiều
7.350.000₫
Điều hòa Koolman 1 chiều 12000 btu KW-102EA/KC-132AA Hiện nay, trên thị trường Việt Nam vừa xuất hiện một dòng máy điều hòa không khí mang đầy đủ những ưu điểm vượt bậc, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, đó là thiết bị điều hòa Koolman 1 chiều 12000 btu. Máy có thiết kế nhỏ gọn, ngoài các tính năng thông thường như các máy điều hòa không khí khác, điều hòaKoolman còn có một số tính năng nổi trội như: - Chống ăn mòn, làm lạnh nhanh -Tự khởi động lại khi mất điện đột ngột. - Phin lọc khử mùi
Điều Hòa Koolman KW-182EA/KC-182AA Công Suất 18000 Btu 1 Chiều
10.550.000₫
Điều hòa Koolman 1 chiều 18000 btu KW-182EA/KC-182AA Hiện nay, trên thị trường Việt Nam vừa xuất hiện một dòng máy điều hòa không khí mang đầy đủ những ưu điểm vượt bậc, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, đó là thiết bị điều hòa Koolman 1 chiều 18000 btu. Máy có thiết kế nhỏ gọn, ngoài các tính năng thông thường như các máy điều hòa khác, điều hòa Koolman còn có một số tính năng nổi trội như: - Chống ăn mòn, làm lạnh nhanh -Tự khởi động lại khi mất điện đột ngột. - Phin lọc khử mùi siêu
Điều Hòa Koolman KW-282EA/KC-282AA Công Suất 28000 Btu 1 Chiều
14.650.000₫
Điều hòa Koolman 1 chiều 28000 btu KW-282EA/KC-282AA Hiện nay, trên thị trường Việt Nam vừa xuất hiện một dòng máy điều hòa nhiệt độ mang đầy đủ những ưu điểm vượt bậc, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, đó là máy điều hòa Koolman 1 chiều 28000 btu. Máy có thiết kế nhỏ gọn, ngoài các tính năng thông thường như các máy điều hòa khác, điều hòa Koolman còn có một số tính năng nổi trội như: - Chống ăn mòn, làm lạnh nhanh -Tự khởi động lại khi mất điện đột ngột. - Phin lọc khử mùi siêu kháng
Điều Hòa Koolman KW-102FA/KC-102AA Công Suất 9000 Btu 2 Chiều
6.750.000₫
Điều hòa Koolman 2 chiều 9000 btu KW-102FA/KC-102AA Hiện nay, trên thị trường Việt Nam vừa xuất hiện một dòng máy điều hòa nhiệt độ mang đầy đủ những ưu điểm vượt bậc, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, đó là máy điều hòa Koolman 2 chiều 9000 btu. Máy có thiết kế nhỏ gọn, ngoài các tính năng thông thường như các máy điều hòa khác, điều hòa Koolman còn có một số tính năng nổi bật như: - Chống ăn mòn, làm lạnh nhanh -Tự khởi động lại khi mất điện đột ngột. - Phin lọc khử mùi siêu kháng
Điều Hòa Koolman KW-132FA/KC-132AA Công Suất 12000 Btu 2 Chiều
8.350.000₫
Điều hòa Koolman 2 chiều 12000 btu KW-132FA/KC-132AA Hiện nay, trên thị trường Việt Nam vừa xuất hiện một dòng máy điều hòa nhiệt độ mang đầy đủ những ưu điểm vượt bậc, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, đó là model điều hòa Koolman 2 chiều 12000 btu. Máy có thiết kế nhỏ gọn, ngoài các tính năng thông thường như các máy điều hòa khác, điều hòa Koolman còn có một số tính năng nổi bật như: - Chống ăn mòn, làm lạnh nhanh -Tự khởi động lại khi mất điện đột ngột. - Phin lọc khử mùi siêu kháng
Điều Hòa Koolman KW-182FA/KC-182AA Công Suất 18000 Btu 2 Chiều
11.750.000₫
Điều hòa Koolman 2 chiều 18000 btu KW-182FA/KC-182AA Hiện nay, trên thị trường Việt Nam vừa xuất hiện một dòng máy điều hòa mang đầy đủ những ưu điểm vượt bậc, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, đó là thiết bị điều hòa Koolman 2 chiều 18000 btu. Máy có thiết kế nhỏ gọn, ngoài các tính năng thông thường như các máy điều hòa không khí khác, điều hòa Koolman còn có một số tính năng nổi trội như: - Chống ăn mòn, làm lạnh nhanh -Tự khởi động lại khi mất điện đột ngột. - Phin lọc khử mùi siêu
Điều Hòa Koolman KW-282FA/KC-282AA Công Suất 28000 Btu 2 Chiều
15.650.000₫
Điều hòa Koolman 2 chiều 28000 btu KW-282FA/KC-282AA Hiện nay, trên thị trường Việt Nam vừa xuất hiện một dòng máy điều hòa không khí mang đầy đủ những ưu điểm vượt bậc, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, đó là thiết bị điều hòa Koolman 2 chiều 28000 btu. Máy có thiết kế nhỏ gọn, ngoài các tính năng thông thường như các máy điều hòa khác, điều hòa Koolman còn có một số tính năng nổi trội như: - Chống ăn mòn, làm lạnh nhanh -Tự khởi động lại khi mất điện đột ngột. - Phin lọc khử mùi siêu
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

8 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Bản quyền của Điện lạnh thiên phú Công Ty cổ phần Điện Lạnh Thiên Phú © 2017