Điều Hòa Galanz

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

8 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Điều Hòa Galanz AUS-09C 1 Chiều 9000Btu Gas R22
4.690.000₫
Điều hòa 1 chiều Galanz AUS-09C9000Btu * Bộ lọc khử mùi * Tiết kiệm điện năng * Vận hành êm dịu * Tự động đảo gió tập trung vào vị trí mong muốn * Tự động chuẩn đoán sự cố và bảo vệ * Tự động khởi động lại Tính năng của điều hòa Galanz Chế độ ngủ: Ở chế độ này, máy điều hòa Galanz chủ động linh hoạt điều chỉnh tăng/giảm nhiệt độ phù hợp với thân nhiệt của cơ thể Khởi động tự động: Bộ vi xử lý cho phép máy điều hòa Galanz khởi động ở chế độ hoạt động trước đó sử dụng Vỏ máy chống bám
Điều Hòa Treo Tường Galanz AUS-12C 1 Chiều 12000Btu Gas R22
5.800.000₫
Điều hòa 1 chiềuGalanz AUS-12C 12000Btu * Bộ lọc khử mùi * Tiết kiệm điện năng * Vận hành êm dịu * Tự động đảo gió tập trung vào vị trí mong muốn * Tự động chuẩn đoán sự cố và bảo vệ * Tự động khởi động lại Tính năng củađiều hòa Galanz Chế độ ngủ: Ở chế độ này, máy điều hòa Galanz chủ động linh hoạt điều chỉnh tăng/giảm nhiệt độ phù hợp với thân nhiệt của cơ thể Khởi động tự động: Bộ vi xử lý cho phép máyđiều hòaGalanzkhởi động ở chế độ hoạt động trước đó sử dụng Vỏ máy chống bám bụi: Vỏ máy cục nóng
Điều Hòa Treo Tường Galanz AUS-18C 1 Chiều 18000Btu Gas R22
9.150.000₫
Điều hòa 1 chiềuGalanz AUS-18C 18000Btu * Bộ lọc khử mùi * Tiết kiệm điện năng * Vận hành êm dịu * Tự động đảo gió tập trung vào vị trí mong muốn * Tự động chuẩn đoán sự cố và bảo vệ * Tự động khởi động lại Tính năng củađiều hòa Galanz Chế độ ngủ: Ở chế độ này, máy điều hòa Galanz chủ động linh hoạt điều chỉnh tăng/giảm nhiệt độ phù hợp với thân nhiệt của cơ thể Khởi động tự động: Bộ vi xử lý cho phép máyđiều hòaGalanzkhởi động ở chế độ hoạt động trước đó sử dụng Vỏ máy chống bám bụi: Vỏ máy cục nóng
Điều Hòa Treo Tường Galanz AUS-24C 1 Chiều 24000Btu Gas R22
11.950.000₫
Điều hòa 1 chiềuGalanz AUS-24C 24000Btu * Bộ lọc khử mùi * Tiết kiệm điện năng * Vận hành êm dịu * Tự động đảo gió tập trung vào vị trí mong muốn * Tự động chuẩn đoán sự cố và bảo vệ * Tự động khởi động lại Tính năng củađiều hòa Galanz Chế độ ngủ: Ở chế độ này, máy điều hòa Galanz chủ động linh hoạt điều chỉnh tăng/giảm nhiệt độ phù hợp với thân nhiệt của cơ thể Khởi động tự động: Bộ vi xử lý cho phép máyđiều hòaGalanzkhởi động ở chế độ hoạt động trước đó sử dụng Vỏ máy chống bám bụi: Vỏ máy cục nóng
Điều Hòa Treo Tường Galanz AUS-09H 2 Chiều 9000Btu Gas R22
5.650.000₫
Điều hòa 2 chiềuGalanz AUS-09H 9000Btu * Bộ lọc khử mùi * Tiết kiệm điện năng * Vận hành êm dịu * Tự động đảo gió tập trung vào vị trí mong muốn * Tự động chuẩn đoán sự cố và bảo vệ * Tự động khởi động lại Tính năng củađiều hòa Galanz Chế độ ngủ: Ở chế độ này, máy điều hòa Galanz chủ động linh hoạt điều chỉnh tăng/giảm nhiệt độ phù hợp với thân nhiệt của cơ thể Khởi động tự động: Bộ vi xử lý cho phép máyđiều hòaGalanzkhởi động ở chế độ hoạt động trước đó sử dụng Vỏ máy chống bám bụi: Vỏ máy cục nóng
Điều Hòa Treo Tường Galanz AUS-12H 2 Chiều 12000Btu Gas R22
6.755.000₫
Điều hòa 2 chiềuGalanz AUS-12H 12000Btu * Bộ lọc khử mùi * Tiết kiệm điện năng * Vận hành êm dịu * Tự động đảo gió tập trung vào vị trí mong muốn * Tự động chuẩn đoán sự cố và bảo vệ * Tự động khởi động lại Tính năng củađiều hòa Galanz Chế độ ngủ: Ở chế độ này, máy điều hòa Galanz chủ động linh hoạt điều chỉnh tăng/giảm nhiệt độ phù hợp với thân nhiệt của cơ thể Khởi động tự động: Bộ vi xử lý cho phép máyđiều hòaGalanzkhởi động ở chế độ hoạt động trước đó sử dụng Vỏ máy chống bám bụi: Vỏ máy cục nóng
Điều Hòa Treo Tường Galanz AUS-18H 2 Chiều 18000Btu Gas R22
10.350.000₫
Điều hòa 2 chiềuGalanz AUS-12H 12000Btu * Bộ lọc khử mùi * Tiết kiệm điện năng * Vận hành êm dịu * Tự động đảo gió tập trung vào vị trí mong muốn * Tự động chuẩn đoán sự cố và bảo vệ * Tự động khởi động lại Tính năng củađiều hòa Galanz Chế độ ngủ: Ở chế độ này, máy điều hòa Galanz chủ động linh hoạt điều chỉnh tăng/giảm nhiệt độ phù hợp với thân nhiệt của cơ thể Khởi động tự động: Bộ vi xử lý cho phép máyđiều hòaGalanzkhởi động ở chế độ hoạt động trước đó sử dụng Vỏ máy chống bám bụi: Vỏ máy cục nóng
Điều Hòa Treo Tường Galanz AUS-24H 2 Chiều 24000Btu Gas R22
13.550.000₫
Điều hòa 2 chiềuGalanz AUS-24H 24000Btu * Bộ lọc khử mùi * Tiết kiệm điện năng * Vận hành êm dịu * Tự động đảo gió tập trung vào vị trí mong muốn * Tự động chuẩn đoán sự cố và bảo vệ * Tự động khởi động lại Tính năng củađiều hòa Galanz Chế độ ngủ: Ở chế độ này, máy điều hòa Galanz chủ động linh hoạt điều chỉnh tăng/giảm nhiệt độ phù hợp với thân nhiệt của cơ thể Khởi động tự động: Bộ vi xử lý cho phép máyđiều hòaGalanzkhởi động ở chế độ hoạt động trước đó sử dụng Vỏ máy chống bám bụi: Vỏ máy cục nóng
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

8 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Bản quyền của Điện lạnh thiên phú Công Ty cổ phần Điện Lạnh Thiên Phú © 2017